Wegaanpassingsbesluit Plus- en Weefstroken A12

Den Haag – De besluitvorming rond de Plusstroken en Weefstroken A12 Veenendaal – Ede is in een nieuwe fase beland. Op 16 augustus 2004 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat het wegaanpassingsbesluit Plusstroken en Weefstroken A12 Veenendaal – Ede vastgesteld. Het wegaanpassingsbesluit ligt vanaf 7 september 2004 ter inzage.

Het wegaanpassingsbesluit
Het wegaanpassingsbesluit bevat een beschrijving van het project, een beschrijving van de gevolgen van het project en geografische kaarten waarop het project is aangeduid.
Op dit moment kan nog geen beroep worden ingesteld tegen het wegaanpassingsbesluit. Binnen zes weken na vandaag, dienen de uitvoeringsbesluiten (bijvoorbeeld bouwvergunningen) te worden genomen die voor de uitvoering van dit wegaanpassingsbesluit zijn vereist. Pas nadat deze uitvoeringsbesluiten bekend zijn gemaakt, start de beroepstermijn met betrekking tot zowel het wegaanpassingsbesluit als de uitvoeringsbesluiten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat