Verkeersslachtoffers en blackspots Amsterdam afgenomen

Amsterdam – In de periode 2001-2003 is het aantal slachtofferongevallen op blackspots met 287 afgenomen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2003 van de gemeentelijke Werkgroep Blackspots Amsterdam. Uit dit verslag blijkt ook dat het aantal blackspots – een locatie waar in een periode van drie jaar zes letselongevallen of meer plaatsvinden – is gedaald naar 150.

Een vergelijking tussen de periode 1998-2000 en de periode 2001-2003 toont aan dat:

a) het aantal slachtofferongevallen op blackspots met 287 (-19%) is afgenomen;
b) er een duidelijke verschuiving gaande is van de zware blackspots (met 18 of meer letselongevallen) naar de lichtere blackspots (6 t/m 11 letselongevallen);
c) er voor tien grote blackspots een specifieke projectmatige aanpak is gestart.

Complexe blackspots
Er zijn in Amsterdam tien complexe blackspots die niet met eenvoudige, op korte termijn te realiseren maatregelen zijn op te lossen. De aanpak deze blackspots zal worden gecoördineerd en projectmatig worden aangepakt. De oplossingen voor de aanpak van deze blackspots zijn van meer ingrijpender aard en daardoor meer op de langere termijn. Het gaat om de volgende blackspots:

– Einsteinweg – Nieuwe Hemweg oostzijde (Westpoort).
– Weteringschans – Museumbrug (Amsterdam-Centrum).
– Marnixstraat – Elandsgracht (Amsterdam-Centrum).
– Admiraal De Ruijterweg – Willem de Zwijgerlaan (De Baarsjes).
– Van Nijenrodeweg – Van der Boechorststraat (ZuiderAmstel).
– Johan Huizingalaan – Henk Sneevlietweg (Slotervaart).
– Pieter Calandlaan – Louis Bouwmeesterstraat (Slotervaart).
– Hofddorpplein (Amsterdam Oud Zuid).
– Hobbemakade – Roelof Hartstraat (Amsterdam Oud Zuid).
– Stadionweg – Beethovenstraat (Amsterdam Oud Zuid).

Eind 2000 is de Werkgroep Blackspots Amsterdam opgericht met als taak om op korte termijn relatief simpele en goedkope maatregelen te (laten) nemen met als uiteindelijk doel het aantal blackspots in Amsterdam en daarmee het aantal dodelijke ongevallen en letselongevallen omlaag te brengen. Het college van B&W heeft voor de komende jaren 3 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak van de gevaarlijke kruisingen voor het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers en het bevorderen van verkeersveiligheid. Samen met het betreffende stadsdeel wordt een blackspot uitvoerig onder de loep genomen en wordt de situatie beoordeeld aan de hand van tekeningen, ongevalgegevens en foto’s in combinatie met lokale kennis.

Behandeling in de Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur is op 12 oktober 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam