Centrale As weer een stap vooruit

Leeuwarden РIn de MER-procedure voor de Centrale As Рde nieuwe wegverbinding Dokkum-Nijega Рwordt meer en meer duidelijk wat de contouren zijn van het grootste infrastructurele project van Frysl̢n. Op voorstel van het college is eerder al het aantal trac̩alternatieven van negentig teruggebracht naar zes, de zogenaamde hoofdalternatieven. Die worden nu in de MER-procedure beoordeeld op de effecten. Op basis van de eerste resultaten uit die procedure en de inspraak stelt het college een aantal keuzes voor in de verdere uitwerking van de hoofdalternatieven. Provinciale Staten nemen 15 september een besluit welke hoofdalternatieven worden meegenomen in de volgende fase van de MER, de Trajectnota/MER.

In het voorstel worden een aantal varianten niet langer onderzocht in de MER-procedure. Het gaat dan om de westelijke en korte oostelijke omleidingen rond Damwoude, de ondertunneling van de bestaande route (“traverse”) door Burgum, de variant voor een korte westelijke omleiding bij Burgum en het alternatief waarbij de Centrale As in Veenwouden langs het bestaande spoor loopt, met een zuidelijke omleiding langs Veenwouden.

Aan de MER-procedure worden in het voorstel een drietal mogelijkheden toegevoegd. Zo wordt de mogelijkheid van een aquaduct in het Prinses Margrietkanaal bij Burgum onderzocht als oplossing voor het bestaande tracé of in een westelijke variant. Aan de procedure worden ook toegevoegd een studie naar een lange oostelijke rondweg om Damwoude (die voor De Valom weer aansluit op het huidige tracé) en een variant bij Burgum die westelijk van de Wijde Ee het Prinses Margrietkanaal kruist.

In mei 2005 moet een besluit worden genomen over de zes hoofdalternatieven, gevolgd door een nieuwe inspraakronde om vast te stellen welke van de verschillende hoofdalternatieven het voorkeurstracé wordt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Centrale As weer een stap vooruit | Infrasite

Centrale As weer een stap vooruit

Leeuwarden РIn de MER-procedure voor de Centrale As Рde nieuwe wegverbinding Dokkum-Nijega Рwordt meer en meer duidelijk wat de contouren zijn van het grootste infrastructurele project van Frysl̢n. Op voorstel van het college is eerder al het aantal trac̩alternatieven van negentig teruggebracht naar zes, de zogenaamde hoofdalternatieven. Die worden nu in de MER-procedure beoordeeld op de effecten. Op basis van de eerste resultaten uit die procedure en de inspraak stelt het college een aantal keuzes voor in de verdere uitwerking van de hoofdalternatieven. Provinciale Staten nemen 15 september een besluit welke hoofdalternatieven worden meegenomen in de volgende fase van de MER, de Trajectnota/MER.

In het voorstel worden een aantal varianten niet langer onderzocht in de MER-procedure. Het gaat dan om de westelijke en korte oostelijke omleidingen rond Damwoude, de ondertunneling van de bestaande route (“traverse”) door Burgum, de variant voor een korte westelijke omleiding bij Burgum en het alternatief waarbij de Centrale As in Veenwouden langs het bestaande spoor loopt, met een zuidelijke omleiding langs Veenwouden.

Aan de MER-procedure worden in het voorstel een drietal mogelijkheden toegevoegd. Zo wordt de mogelijkheid van een aquaduct in het Prinses Margrietkanaal bij Burgum onderzocht als oplossing voor het bestaande tracé of in een westelijke variant. Aan de procedure worden ook toegevoegd een studie naar een lange oostelijke rondweg om Damwoude (die voor De Valom weer aansluit op het huidige tracé) en een variant bij Burgum die westelijk van de Wijde Ee het Prinses Margrietkanaal kruist.

In mei 2005 moet een besluit worden genomen over de zes hoofdalternatieven, gevolgd door een nieuwe inspraakronde om vast te stellen welke van de verschillende hoofdalternatieven het voorkeurstracé wordt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân