Voorbereidende werkzaamheden aanleg A73-zuid

Roermond – Rijkswaterstaat start vanaf 30 augustus 2004 met werkzaamheden ter voorbereiding van de aanleg van Rijksweg 73-Zuid. Het gaat om activiteiten op een aantal locaties tussen de Rietweg en Egypte in Tegelen.

Bomenkap en explosievenonderzoek
Er wordt eind augustus gestart met het kappen van bomen in dit gebied. Aansluitend start de aannemer met het opsporen en indien nodig onschadelijk maken van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dit betreft een negental locaties verspreid tussen de Rietweg en het WML-pompstation Egypte.

Werkzaamheden kabels en leidingen
Half oktober start de verplaatsing van de transportleidingen van Gasunie, Essent en WML. Deze verlegging vindt plaats vanaf het WML-pompstation richting Verbindingsweg-Noord en vervolgens in zuidelijke richting tot aan de Windhondflat. Daarnaast legt WML een nieuwe leiding aan vanaf het pompstation Groote Heide in Venlo naar het pompstation Egypte. Deze leiding gaat straks Tegelen van water voorzien, als het pompstation in 2006 buiten gebruik wordt gesteld.

Maatregelen
Kabels en leidingen worden verlegd door speciale boortechnieken waardoor er geen wegen hoeven worden afgesloten. Bij al de voorbereidende werkzaamheden van Rijkswaterstaat blijft mogelijke overlast beperkt tot bouwverkeer.

Voor en tijdens de werkzaamheden zullen maatregelen getroffen worden ter bescherming van flora en fauna. Dit gebeurt met inachtneming van de ontheffing die hiervoor is verleend door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Via Limburg