CROW Partner in kennis van Railforum Nederland

Ede – De vereniging ‘Railforum Nederland’, die medio 1992 is opgericht, telt op dit moment ongeveer 75 leden, waaronder vervoerders, verladers, advies- en ingenieursbureaus, bouwbedrijven, de industrie, inframanagers, de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, diverse decentrale overheden en nog een groot aantal andere bedrijven en organisaties, zoals havenbedrijven, Schiphol en ANWB. Sinds medio 2004 is het voor koepelorganisaties, brancheverenigingen, faculteiten, kenniscentra en andere niet-commerciële organisaties mogelijk om zich als ‘partner in kennis’ aan te sluiten bij deze vereniging. Ook CROW heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt en is formeel in juni als partner toegetreden.

De leden en relaties van Railforum Nederland onderschrijven het maatschappelijk belang van een goed renderend, veilig en hoogwaardig spoorvervoersysteem in Nederland, in het bijzonder vanuit de economische positie van Nederland in het Europa van de toekomst. Het spoorvervoer speelt actief in op de veranderingen in de mobiliteitsmarkt en wil zijn gebruikers diensten tegen de juiste prijs-kwaliteitverhouding bieden. Hiervoor zijn veel veranderingen, innovaties en investeringen nodig. Railforum Nederland wil als katalysator hieraan een positieve bijdrage leveren. Zo organiseert de vereniging regelmatig bijeenkomsten waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld en waar nieuwe contacten worden gelegd tussen belangrijke spelers in en rond de mobiliteitssector. Daarnaast zijn enkele werkgroepen binnen de vereniging actief, die zich richten op specifieke problemen in de railsector.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW