Brinkhorst richt kenniscentrum aanbesteden op

Den Haag – Er zal op termijn een kenniscentrum aanbesteden worden opgericht. Dit kenniscentrum zal dienen als vraagbaak voor alle verheidsdiensten voor zowel de sector bouw als voor andere sectoren. Een dergelijk kenniscentrum is van groot belang voor
het vergroten van de professionaliteit van de inkopers bij zowel gemeente, provincie, Rijk en andere overheidsorganisaties. Dat schrijft minister Brinkhorst van Economische
Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De oprichting van het kenniscentrum is een van de beleidsvoornemens die in het
visiedocument aanbesteden staan. Allereerst zal voor de bouwsector het Kenniscentrum Aanbesteden Bouw onder verantwoordelijkheid van de minister van VROM worden opgericht.
Het ministerie van Economische Zaken zal zich richten op de het vergroten van
de kennis over aanbesteden bij de sectoren leveringen en diensten. Op termijn zullen beide functies worden geïntegreerd tot één kenniscentrum.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid doet minister Brinkhorst van Economische Zaken voorstellen voor nieuwe regelgeving ten aanzien van aanbesteden. Belangrijke uitgangspunten voor deze nieuwe regelgeving zijn helderheid en uniformiteit, waarmee wordt bijgedragen aan een verbetering van de naleving van de aanbestedingsregels. Een belangrijk aspect is dat de uitvoeringslasten
van aanbesteden voor zowel het bedrijfsleven als de aanbestedende diensten worden verminderd.

De verwachting is dat het voorgestelde beleid leidt tot een structurele verbetering van de naleving van aanbestedingsregels. Als blijkt dat dit niet het geval is, zullen meer ingrijpende maatregelen zoals de instelling van toezicht op de naleving van de aanbestedingsregels worden overwogen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken