Meer subsidie voor wegwerken achterstallig baggerwerk

Den Haag – Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat wil 20 miljoen euro extra subsidie verlenen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van plassen, sloten, grachten en dergelijke in de bebouwde kom. Dat voorstel doet zij aan de Tweede Kamer.

In 2002 werd duidelijk dat er flinke achterstanden zijn in het baggeren in het stedelijk gebied. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft daarom ruim een jaar geleden een speciale subsidieregeling ingesteld om de achterstanden weg te werken: SUBBIED. Het gaat om stadswater dat te ondiep is geworden door achterstallig onderhoud. Dat kan weer leiden tot overlast zoals stank of onvoldoende waterafvoer bij een flinke regenbui. Het ministerie vergoedt maximaal éénderde van de kosten; met deze 20 miljoen extra subsidie kan dus voor 60 miljoen aan baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Gemeenten en waterschappen hebben vorig jaar veel aanvragen ingediend. Van de toegewezen aanvragen worden op het ogenblik tientallen projecten uitgevoerd waaronder het uitbaggeren van het Haarlemse Spaarne en de vijvers in het Amsterdamse Vondelpark. Al snel bleek dat het subsidieplafond van 80 miljoen euro onvoldoende was voor alle ingediende plannen. De staatssecretaris heeft 20 miljoen euro gevonden door het verschuiven van geld uit subsidieregelingen voor verwerken van baggerspecie, die niet volledig worden gebruikt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Meer subsidie voor wegwerken achterstallig baggerwerk | Infrasite

Meer subsidie voor wegwerken achterstallig baggerwerk

Den Haag – Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat wil 20 miljoen euro extra subsidie verlenen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van plassen, sloten, grachten en dergelijke in de bebouwde kom. Dat voorstel doet zij aan de Tweede Kamer.

In 2002 werd duidelijk dat er flinke achterstanden zijn in het baggeren in het stedelijk gebied. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft daarom ruim een jaar geleden een speciale subsidieregeling ingesteld om de achterstanden weg te werken: SUBBIED. Het gaat om stadswater dat te ondiep is geworden door achterstallig onderhoud. Dat kan weer leiden tot overlast zoals stank of onvoldoende waterafvoer bij een flinke regenbui. Het ministerie vergoedt maximaal éénderde van de kosten; met deze 20 miljoen extra subsidie kan dus voor 60 miljoen aan baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Gemeenten en waterschappen hebben vorig jaar veel aanvragen ingediend. Van de toegewezen aanvragen worden op het ogenblik tientallen projecten uitgevoerd waaronder het uitbaggeren van het Haarlemse Spaarne en de vijvers in het Amsterdamse Vondelpark. Al snel bleek dat het subsidieplafond van 80 miljoen euro onvoldoende was voor alle ingediende plannen. De staatssecretaris heeft 20 miljoen euro gevonden door het verschuiven van geld uit subsidieregelingen voor verwerken van baggerspecie, die niet volledig worden gebruikt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat