SBIB half jaar actief

Gouda – Een halfjaar na het oprichten van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) hebben 680 ondernemingen zich aangemeld. Zij vertegenwoordigen met elkaar 50% van de markt. De verwachting is dat het aantal bedrijven en daarmee het marktaandeel in de tweede helft van het jaar zal toenemen.

Alle bedrijven en hun eventuele werkmaatschappijen die bij de lidverenigingen van het AVBB zijn aangesloten, kunnen zich laten registeren bij de SBIB. Bedrijven die niet zijn aangesloten bij een van de lidverenigingen van het AVBB kunnen zich aanmelden als zij behoren tot de groep uitvoerende en ontwikkelende bouwbedrijven. De SBIB hanteert hiervoor de Standaard Bedrijfsindeling van het CBS (1993): bouwrijp maken van terreinen, burgerlijke en utiliteitsbouw en grond-, water- en wegenbouw, exclusief grondverzet.

Het invoeren en naleven van de gedragscode is een belangrijk element in het herwinnen van vertrouwen bij opdrachtgevers. Het AVBB hoopt dat opdrachtgevers de waarde van het SBIB-register onderkennen en registratie bij de SBIB bij de selectie van bouwbedrijven zullen laten meewegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

SBIB half jaar actief | Infrasite

SBIB half jaar actief

Gouda – Een halfjaar na het oprichten van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) hebben 680 ondernemingen zich aangemeld. Zij vertegenwoordigen met elkaar 50% van de markt. De verwachting is dat het aantal bedrijven en daarmee het marktaandeel in de tweede helft van het jaar zal toenemen.

Alle bedrijven en hun eventuele werkmaatschappijen die bij de lidverenigingen van het AVBB zijn aangesloten, kunnen zich laten registeren bij de SBIB. Bedrijven die niet zijn aangesloten bij een van de lidverenigingen van het AVBB kunnen zich aanmelden als zij behoren tot de groep uitvoerende en ontwikkelende bouwbedrijven. De SBIB hanteert hiervoor de Standaard Bedrijfsindeling van het CBS (1993): bouwrijp maken van terreinen, burgerlijke en utiliteitsbouw en grond-, water- en wegenbouw, exclusief grondverzet.

Het invoeren en naleven van de gedragscode is een belangrijk element in het herwinnen van vertrouwen bij opdrachtgevers. Het AVBB hoopt dat opdrachtgevers de waarde van het SBIB-register onderkennen en registratie bij de SBIB bij de selectie van bouwbedrijven zullen laten meewegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB