Raad voor V en W: Bereikbaarheid moet beter!

Den Haag – De bereikbaarheid van veel plaatsen in Nederland kan en moet worden verbeterd. Bij grootschalige evenementen, zoals pretparken of popconcerten lukt dat goed. De organisator zorgt voor de bereikbaarheid en maakt het daarmee aantrekkelijk voor bezoekers om te komen. Dus exploiteer locaties als een dagelijks evenement, ofwel behandel bezoekers aan uw locatie als gasten op een feest. Dit is één van de conclusies die de Raad voor Verkeer en Waterstaat trekt in zijn advies ‘Ieder zijn deel – bereikbaarheid anders aanpakken’.

De Raad geeft hierin diverse adviezen om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren. De recent gelanceerde plannen voor extra wegen en nieuwe vormen van betalen per kilometer laten onverlet dat ook gewerkt moet worden aan een andere organisatie en financiering van bereikbaarheid.

Kansen grijpen
Het kabinet stelt in de Nota’s Ruimte en Mobiliteit dat het zich terugtrekt en meer ruimte geeft aan andere overheden en het bedrijfsleven. Volgens de Raad betekent dit dat ieder die baat heeft bij een goed ontsloten locatie, ook verantwoordelijk moet kunnen zijn voor de bereikbaarheid daarvan. De Raad vraagt daarom actie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, maar nadrukkelijk ook van de overige overheden en het bedrijfsleven.

Bereikbaarheid anders organiseren en financieren
Door de terugtrekkende beweging van de rijksoverheid is een andere verdeling van taken en financiën noodzakelijk. De Raad adviseert daarom een actieprogramma te starten om alle betrokkenen aan hun nieuwe rol te laten wennen. Onderdeel hiervan is ook verbreding van het financiële instrumentarium voor andere overheden en aanpassing van de wetgeving (bijvoorbeeld de Wet Personenvervoer). In het buitenland zijn volgens de Raad financiële constructies te vinden die oplossingen kunnen bieden voor Nederland.
Dan geeft samenwerking tussen alle belanghebbenden ruimte aan andere (innovatieve) oplossingen voor betere bereikbaarheid, zoals (private) vormen van collectief vervoer, die nu belemmerd worden door de bestaande regelgeving. Ook vindt de Raad dat partijen al bij de ontwikkeling van locaties moeten beoordelen of de bereikbaarheid daarvan, nu en in de toekomst, voldoende is gegarandeerd.

Tot slot krijgt de overheid het advies om op basis van een beperkte set criteria te selecteren in de locaties en knooppunten waar de aandacht naar uit moet gaan en waarvoor geld beschikbaar wordt gesteld.

Meerwaarde van goede bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid is nodig voor een vitale economie en een gezond milieu. De bestaande bereikbaarheidsproblemen zijn te wijten aan de ondergeschikte rol die bereikbaarheid speelt bij planontwikkeling en de aanleg en het gebruik van locaties. De groei in economische en recreatieve activiteiten heeft niet geconcentreerd en gekoppeld aan gebundelde vervoersstromen plaatsgevonden. De overbelasting van delen van de infrastructuur is niet louter door uitbreiding op te lossen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht voor Verkeer en Waterstaat

Raad voor V en W: Bereikbaarheid moet beter! | Infrasite

Raad voor V en W: Bereikbaarheid moet beter!

Den Haag – De bereikbaarheid van veel plaatsen in Nederland kan en moet worden verbeterd. Bij grootschalige evenementen, zoals pretparken of popconcerten lukt dat goed. De organisator zorgt voor de bereikbaarheid en maakt het daarmee aantrekkelijk voor bezoekers om te komen. Dus exploiteer locaties als een dagelijks evenement, ofwel behandel bezoekers aan uw locatie als gasten op een feest. Dit is één van de conclusies die de Raad voor Verkeer en Waterstaat trekt in zijn advies ‘Ieder zijn deel – bereikbaarheid anders aanpakken’.

De Raad geeft hierin diverse adviezen om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren. De recent gelanceerde plannen voor extra wegen en nieuwe vormen van betalen per kilometer laten onverlet dat ook gewerkt moet worden aan een andere organisatie en financiering van bereikbaarheid.

Kansen grijpen
Het kabinet stelt in de Nota’s Ruimte en Mobiliteit dat het zich terugtrekt en meer ruimte geeft aan andere overheden en het bedrijfsleven. Volgens de Raad betekent dit dat ieder die baat heeft bij een goed ontsloten locatie, ook verantwoordelijk moet kunnen zijn voor de bereikbaarheid daarvan. De Raad vraagt daarom actie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, maar nadrukkelijk ook van de overige overheden en het bedrijfsleven.

Bereikbaarheid anders organiseren en financieren
Door de terugtrekkende beweging van de rijksoverheid is een andere verdeling van taken en financiën noodzakelijk. De Raad adviseert daarom een actieprogramma te starten om alle betrokkenen aan hun nieuwe rol te laten wennen. Onderdeel hiervan is ook verbreding van het financiële instrumentarium voor andere overheden en aanpassing van de wetgeving (bijvoorbeeld de Wet Personenvervoer). In het buitenland zijn volgens de Raad financiële constructies te vinden die oplossingen kunnen bieden voor Nederland.
Dan geeft samenwerking tussen alle belanghebbenden ruimte aan andere (innovatieve) oplossingen voor betere bereikbaarheid, zoals (private) vormen van collectief vervoer, die nu belemmerd worden door de bestaande regelgeving. Ook vindt de Raad dat partijen al bij de ontwikkeling van locaties moeten beoordelen of de bereikbaarheid daarvan, nu en in de toekomst, voldoende is gegarandeerd.

Tot slot krijgt de overheid het advies om op basis van een beperkte set criteria te selecteren in de locaties en knooppunten waar de aandacht naar uit moet gaan en waarvoor geld beschikbaar wordt gesteld.

Meerwaarde van goede bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid is nodig voor een vitale economie en een gezond milieu. De bestaande bereikbaarheidsproblemen zijn te wijten aan de ondergeschikte rol die bereikbaarheid speelt bij planontwikkeling en de aanleg en het gebruik van locaties. De groei in economische en recreatieve activiteiten heeft niet geconcentreerd en gekoppeld aan gebundelde vervoersstromen plaatsgevonden. De overbelasting van delen van de infrastructuur is niet louter door uitbreiding op te lossen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht voor Verkeer en Waterstaat