EU Commissie: steun internationaal pijpleidingproject

Brussel – De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan steun ten belope van 27 miljoen EUR die is bestemd voor de aanleg van een propyleenpijpleiding van Rotterdam via Antwerpen naar Keulen en het Ruhrgebied in Duitsland.

De steun zal worden verleend door de Duitse, de Nederlandse en de Belgische autoriteiten. De begunstigde is de European Pipeline Company EPC (EPC), een consortium van ondernemingen met activiteiten in de chemische sector. EPC zal eigenaar van de pijpleiding zijn en deze exploiteren. De geplande pijpleiding loopt van Rotterdam via Antwerpen, Tessenderlo en Geleen naar Keulen en het Ruhrgebied in Duitsland. De kosten van het project voor de aanleg van de pijpleiding worden op circa 200 miljoen EUR geraamd.

De pijpleiding zal worden geëxploiteerd op basis van het “open access / common carrier”-systeem, hetgeen betekent dat de toegang tot de pijpleiding en de voorwaarden voor de aansluiting daarop voor alle propyleenproducenten op niet-discriminatoire basis zullen worden toegepast. De vervoertarieven worden vastgesteld op het niveau van concurrerende vervoersmodaliteiten, met name spoorvervoer en binnenvaart.

Duitsland (Noordrijnland-Westfalen), Nederland en België hebben steun ten belope van 18,7 miljoen EUR, 4 miljoen EUR respectievelijk 3,7 miljoen EUR aangemeld.

De Commissie heeft haar goedkeuring aan de voorgenomen steun gehecht omdat het pijpleidingvervoer minder vervuiling veroorzaakt, veiliger is dan andere vervoersmodaliteiten en bijdraagt aan de oplossing van de verkeerscongestie op de Europese autowegen.

Bovendien is de pijpleiding van strategisch belang voor het voortbestaan en de concurrentiepositie van de propyleenproducerende en –verwerkende sector in de betrokken gebieden. Het vervoer per pijpleiding maakt de bevoorrading flexibeler. De belangrijkste actoren in de sector hebben erop gewezen dat het concurrentievermogen vooral negatief wordt beïnvloed door het ontbreken van een passende infrastructuur. Ter vergelijking: In de VS maakt de propyleenindustrie in belangrijke mate gebruik van een uitgebreid net van pijpleidingen in het gehele land.

In de beschikking van de Commissie worden de voordelen van het project op milieu- en veiligheidsgebied en de voordelen voor de sector als alternatief voor andere vervoersmodaliteiten erkend. Daarnaast staat de voorgenomen steun in verhouding tot de vastgestelde behoeften op infrastructuurgebied en zal de exploitatie van de pijpleiding op basis van “open access” waarborgen dat er geen negatieve gevolgen voor de concurrentie zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Europese Commissie