Wilhelminakanaal: Binnen 2 maanden standpunt Tilburg

Den Haag – In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Peijs op de vraag of het klopt, dat door de bereidheid van de Tilburgse regio om substantieel geld bij het project te leggen, de uitvoering van de verbreding van het Wilhelminakanaal in 2007, conform hetgeen in het MIT staat, ter hand genomen kan worden.

In haar brief stelt de minister dat dat niet juist is. In september 2002 heeft haar ambtsvoorganger ingestemd met een gezamenlijke uitwerking van een sobere verruimingsvariant van het Wilhelminakanaal tot Loven, omdat alle verruimingsalternatieven uit de projectnota het taakstellend MIT-budget overschreden. Daarbij is tevens afgesproken dat de gemeente Tilburg op basis van deze studie een besluit zal nemen over de aanvaarding van het opdrachtgeverschap voor de uitvoering van de verruimingswerkzaamheden. De studie naar de sobere verruimingsvariant is al geruime tijd gereed en laat, met inachtneming van de Tilburgse regionale bijdrage, nog steeds een aanzienlijke overschrijding zien van het taakstellend MIT-budget. Gegeven dit aanzienlijke financiële verschil heeft de minister de gemeente Tilburg per brief van 10 maart 2004 gevraagd om een standpunt in te nemen. De gemeente Tilburg heeft daarop aangegeven te willen wachten met het innemen van een standpunt tot de integrale visie op de Brabantse vaarwegen van de provincie beschikbaar is. Deze visie wordt binnen 2 maanden afgerond. De minister verwacht dan ook binnen 2 maanden een definitief standpunt van de gemeente Tilburg over een realistisch en financieel gedekt voorstel voor de verruiming van het Wilhelminakanaal, aldus de minister.