Forumdiscussie marktwerking en de praktische gevolgen

Zoetermeer – De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft op 20 februari 2004 een advies uitgebracht aan het kabinet over de privatiseringsgolf in de afgelopen tien jaar onder de titel ‘Hoezo marktwerking…?’ Daarin worden de borging van publieke belangen en effectief trajectmanagement afgezet tegen de nieuwe marktordening van infrastructuurgebonden sectoren. Dit rapport zal naar verwachting het vertrekpunt zijn bij de invulling van de nieuwe regisserende rol die Rijkswaterstaat in de toekomst moet gaan spelen.

ASTRIN, de branchevereniging van ondernemingen in de verkeersindustrie wil haar leden en belangstellenden uit diverse sectoren op woensdag 9 juni aanstaande met een forumdiscussie informeren over het fenomeen marktwerking en de praktische gevolgen voor de verkeersindustrie. Het rapport ‘Hoezo marktwerking…?’ dient als basis voor een gedachtewisseling over de regisseursrol van de grotere overheidsopdrachtgevers en de veranderende marktverhoudingen.

Voor het forum van deskundigen bestaat uit:
– Dr. Jan Hovers, voorzitter van de Regieraad Bouw;
– Prof. Geert Dewulf, hoogleraar Bouwprocesmanagement Universiteit Twente;
– Dr. A.J.W. Boelhouwer, vertegenwoordiger van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat en lid van de PvdA fractie.

Mr. Willem Canneman, manager branches van de Vereniging FME-CWM die de belangen behartigt van 2.800 ondernemingen in de metaal- en elektrotechnische industrie, zal de discussie leiden. Wij streven naar een levendige interactie met de aanwezigen in de zaal.

De forumdiscussie zal plaatsvinden op woensdag 9 juni 2004 van 15.00 tot 16.30 uur in de Grote Zaal op de 12e etage van het gebouw van de Vereniging FME-CWM, Boerhaavelaan 40 in Zoetermeer.

Aanmelding vindt plaats via e-mail: Astrin@fme.nl
Deelname is kosteloos.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ASTRIN

Forumdiscussie marktwerking en de praktische gevolgen | Infrasite

Forumdiscussie marktwerking en de praktische gevolgen

Zoetermeer – De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft op 20 februari 2004 een advies uitgebracht aan het kabinet over de privatiseringsgolf in de afgelopen tien jaar onder de titel ‘Hoezo marktwerking…?’ Daarin worden de borging van publieke belangen en effectief trajectmanagement afgezet tegen de nieuwe marktordening van infrastructuurgebonden sectoren. Dit rapport zal naar verwachting het vertrekpunt zijn bij de invulling van de nieuwe regisserende rol die Rijkswaterstaat in de toekomst moet gaan spelen.

ASTRIN, de branchevereniging van ondernemingen in de verkeersindustrie wil haar leden en belangstellenden uit diverse sectoren op woensdag 9 juni aanstaande met een forumdiscussie informeren over het fenomeen marktwerking en de praktische gevolgen voor de verkeersindustrie. Het rapport ‘Hoezo marktwerking…?’ dient als basis voor een gedachtewisseling over de regisseursrol van de grotere overheidsopdrachtgevers en de veranderende marktverhoudingen.

Voor het forum van deskundigen bestaat uit:
– Dr. Jan Hovers, voorzitter van de Regieraad Bouw;
– Prof. Geert Dewulf, hoogleraar Bouwprocesmanagement Universiteit Twente;
– Dr. A.J.W. Boelhouwer, vertegenwoordiger van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat en lid van de PvdA fractie.

Mr. Willem Canneman, manager branches van de Vereniging FME-CWM die de belangen behartigt van 2.800 ondernemingen in de metaal- en elektrotechnische industrie, zal de discussie leiden. Wij streven naar een levendige interactie met de aanwezigen in de zaal.

De forumdiscussie zal plaatsvinden op woensdag 9 juni 2004 van 15.00 tot 16.30 uur in de Grote Zaal op de 12e etage van het gebouw van de Vereniging FME-CWM, Boerhaavelaan 40 in Zoetermeer.

Aanmelding vindt plaats via e-mail: Astrin@fme.nl
Deelname is kosteloos.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ASTRIN