BAM handhaaft winstprognose 2004

Bunnik – Koninklijke BAM Groep heeft voor de eerste keer kwartaalcijfers gepubliceerd. In dat eerste kwartaal was de gang van zaken conform verwachting. Verder blijkt dat de orderportefeuille bijna 5% hoger ligt, op € 9,5 miljard. Bam handhaaft de prognose voor het nettoresultaat voor 2004 tussen circa € 75 miljoen en € 85 miljoen.

Het eerste kwartaal kent traditioneel de laagste omzet. Hierin komt het effect van het winterweer tot uitdrukking. Het eerste kwartaal van 2004 vertegenwoordigt slechts circa 20% van de verwachte jaaromzet, hetgeen resulteert in onderdekking van vaste kosten. Mede daardoor is ook in winstgevendheid een duidelijk seizoenspatroon zichtbaar. In het eerste kwartaal is daarom altijd sprake van een bescheiden resultaat.

De omzet bedroeg in het eerste kwartaal van 2004 € 1,5 miljard, een afname met 14,6% ten opzichte van het eerste kwartaal 2003. De deconsolidatie van de baggeractiviteiten was de belangrijkste verklaring voor de daling (-9%). Het restant betreft autonome krimp. Valuta-effecten hadden in het eerste kwartaal nauwelijks invloed. Het resultaat vóór belasting en goodwillafschrijving bedroeg in het eerste kwartaal € 24,3 miljoen (2003: € 31,9 miljoen). Exclusief de baggerdeelneming was het resultaat hoger dan in het eerste kwartaal van 2003 (€ 28,3 miljoen versus € 21,6 miljoen). Na aftrek van goodwillafschrijving en belasting resteert een nettowinst van € 4,1 miljoen (2003: € 9,3 miljoen).

De Nederlandse en Belgische Infra-activiteiten boekten – conform verwachting – een lagere omzet. Op de grote civiele projecten wordt goede voortgang geboekt. Echter, het volume aan nieuw werk voor 2005 en latere jaren is – in beide landen – nog onvoldoende.
In het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn de orderportefeuilles goed op niveau, met zicht op verdere uitbreiding als enkele van de lopende tenders succesvol afgesloten kunnen worden.
In Duitsland werd – vooral door onderdekking op de vaste kosten – een negatief resultaat gerealiseerd. Op jaarbasis wordt een positief resultaat verwacht. De Duitse orderportefeuille bevat voor circa 22 maanden werk en ligt daarmee op een hoog niveau.
In Amerika waren de resultaten – conform verwachting – positief.

De resultaten van de sector Baggeren worden met ingang van 2004 niet langer geconsolideerd, maar getoond onder Resultaat deelnemingen. Deze was in het eerste kwartaal van 2004 negatief als gevolg van een reorganisatielast bij Van Oord (21,5%-belang). Op jaarbasis wordt een licht positieve bijdrage verwacht.
De sector Techniek draaide in het eerste kwartaal volgens verwachting, de orderportefeuille ligt op niveau.
Bij Consultancy en engineering vertonen de markten over het algemeen een gunstig beeld. In China bestudeert Tebodin mogelijkheden om met een lokale partner samen te werken.

De sector Bouw en vastgoed presteerde in Nederland conform verwachting, met BAM Woningbouw als positieve uitschieter. In België en het Verenigd Koninkrijk liggen de orderportefeuilles op een uitstekend niveau. In Engeland zijn nieuwe orders in het kader van het Procure 21-programma (ziekenhuisbouw) genoteerd en werd één scholenproject in publiekprivate samenwerking (PPS) verworven. Hiermee komt het aantal getekende PPS-contracten voor BAM op achttien. Na een positief resultaat in Duitsland in 2003, was in het eerste kwartaal 2004 sprake van een negatief resultaat. Op jaarbasis wordt een break-even resultaat verwacht.

Orderportefeuille
Per 31 maart 2004 had BAM voor € 9,5 miljard werk in portefeuille. Ten opzichte van de stand ultimo 2003 betekent dit een toename met 4,6%. Deze stijging is te danken aan autonome groei (+4,1%) en valuta-effecten (+0,5%). Van de totale orderportefeuille wordt naar verwachting € 5 miljard uitgevoerd in de resterende drie kwartalen van 2004, waarmee reeds circa 90% van de geschatte omzet van 2004 is veiliggesteld (per 31 maart 2003: 86%).

Verwachting 2004
Op grond van de kwartaalcijfers handhaaft de raad van bestuur de verwachting (uitgesproken in maart 2004 en herhaald bij de aandeelhoudersvergadering) dat in 2004 een nettowinst tussen circa € 75 miljoen en € 85 miljoen gerealiseerd zal worden, bij een omzetniveau van circa € 7 miljard. Bij de winstverwachting is geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van juridische procedures.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Koninklijke BAM Groep nv

BAM handhaaft winstprognose 2004 | Infrasite

BAM handhaaft winstprognose 2004

Bunnik – Koninklijke BAM Groep heeft voor de eerste keer kwartaalcijfers gepubliceerd. In dat eerste kwartaal was de gang van zaken conform verwachting. Verder blijkt dat de orderportefeuille bijna 5% hoger ligt, op € 9,5 miljard. Bam handhaaft de prognose voor het nettoresultaat voor 2004 tussen circa € 75 miljoen en € 85 miljoen.

Het eerste kwartaal kent traditioneel de laagste omzet. Hierin komt het effect van het winterweer tot uitdrukking. Het eerste kwartaal van 2004 vertegenwoordigt slechts circa 20% van de verwachte jaaromzet, hetgeen resulteert in onderdekking van vaste kosten. Mede daardoor is ook in winstgevendheid een duidelijk seizoenspatroon zichtbaar. In het eerste kwartaal is daarom altijd sprake van een bescheiden resultaat.

De omzet bedroeg in het eerste kwartaal van 2004 € 1,5 miljard, een afname met 14,6% ten opzichte van het eerste kwartaal 2003. De deconsolidatie van de baggeractiviteiten was de belangrijkste verklaring voor de daling (-9%). Het restant betreft autonome krimp. Valuta-effecten hadden in het eerste kwartaal nauwelijks invloed. Het resultaat vóór belasting en goodwillafschrijving bedroeg in het eerste kwartaal € 24,3 miljoen (2003: € 31,9 miljoen). Exclusief de baggerdeelneming was het resultaat hoger dan in het eerste kwartaal van 2003 (€ 28,3 miljoen versus € 21,6 miljoen). Na aftrek van goodwillafschrijving en belasting resteert een nettowinst van € 4,1 miljoen (2003: € 9,3 miljoen).

De Nederlandse en Belgische Infra-activiteiten boekten – conform verwachting – een lagere omzet. Op de grote civiele projecten wordt goede voortgang geboekt. Echter, het volume aan nieuw werk voor 2005 en latere jaren is – in beide landen – nog onvoldoende.
In het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn de orderportefeuilles goed op niveau, met zicht op verdere uitbreiding als enkele van de lopende tenders succesvol afgesloten kunnen worden.
In Duitsland werd – vooral door onderdekking op de vaste kosten – een negatief resultaat gerealiseerd. Op jaarbasis wordt een positief resultaat verwacht. De Duitse orderportefeuille bevat voor circa 22 maanden werk en ligt daarmee op een hoog niveau.
In Amerika waren de resultaten – conform verwachting – positief.

De resultaten van de sector Baggeren worden met ingang van 2004 niet langer geconsolideerd, maar getoond onder Resultaat deelnemingen. Deze was in het eerste kwartaal van 2004 negatief als gevolg van een reorganisatielast bij Van Oord (21,5%-belang). Op jaarbasis wordt een licht positieve bijdrage verwacht.
De sector Techniek draaide in het eerste kwartaal volgens verwachting, de orderportefeuille ligt op niveau.
Bij Consultancy en engineering vertonen de markten over het algemeen een gunstig beeld. In China bestudeert Tebodin mogelijkheden om met een lokale partner samen te werken.

De sector Bouw en vastgoed presteerde in Nederland conform verwachting, met BAM Woningbouw als positieve uitschieter. In België en het Verenigd Koninkrijk liggen de orderportefeuilles op een uitstekend niveau. In Engeland zijn nieuwe orders in het kader van het Procure 21-programma (ziekenhuisbouw) genoteerd en werd één scholenproject in publiekprivate samenwerking (PPS) verworven. Hiermee komt het aantal getekende PPS-contracten voor BAM op achttien. Na een positief resultaat in Duitsland in 2003, was in het eerste kwartaal 2004 sprake van een negatief resultaat. Op jaarbasis wordt een break-even resultaat verwacht.

Orderportefeuille
Per 31 maart 2004 had BAM voor € 9,5 miljard werk in portefeuille. Ten opzichte van de stand ultimo 2003 betekent dit een toename met 4,6%. Deze stijging is te danken aan autonome groei (+4,1%) en valuta-effecten (+0,5%). Van de totale orderportefeuille wordt naar verwachting € 5 miljard uitgevoerd in de resterende drie kwartalen van 2004, waarmee reeds circa 90% van de geschatte omzet van 2004 is veiliggesteld (per 31 maart 2003: 86%).

Verwachting 2004
Op grond van de kwartaalcijfers handhaaft de raad van bestuur de verwachting (uitgesproken in maart 2004 en herhaald bij de aandeelhoudersvergadering) dat in 2004 een nettowinst tussen circa € 75 miljoen en € 85 miljoen gerealiseerd zal worden, bij een omzetniveau van circa € 7 miljard. Bij de winstverwachting is geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van juridische procedures.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Koninklijke BAM Groep nv