Extra impuls voor Stedelijke As Leiden-Katwijk

Den Haag – Met de Voorjaarsnota 2004 stellen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) voor extra geld uit te trekken voor de opzet van een zware projectorganisatie die de structuurvisie ontwikkelt voor de Stedelijke As Leiden-Katwijk (200.000 euro), voor de aanpak van het achterstallig onderhoud in recreatiegebieden (1 miljoen euro), voor het uitvoeren van nieuwe milieuwetgeving (150.000 euro) en voor bestuurlijke vernieuwing en lokale bestuurskrachtmetingen (511.000 euro). Daarnaast moet flink worden geïnvesteerd in de ICT-voorzieningen van de provincie zelf.

Duaal begrotingsproces
Op 30 juni 2004 houden Provinciale Staten ‘algemene beschouwingen’ naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2004 en de Jaarrekening 2003 die dan eveneens aan de orde wordt gesteld. In het duale systeem dient de Voorjaarsnota om (nieuwe) politieke prioriteiten of beleidscorrecties aan te brengen. Met de behandeling van de Voorjaarsnota 2004 neemt de provincie dus ook een voorschot op de Begroting 2005.

Stedelijke As Leiden-Katwijk
De Stedelijke As Leiden-Katwijk, één van de grote gebiedsgerichte projecten, is complex door de vele deelprojecten: de RijnGouweLijn West, de bebouwing van het Vliegkamp Valkenburg en de ontwikkeling van de knoop Leiden-West. Om de projectorganisatie vorm te geven en de processen tijdig in gang te zetten, is een extra budget van 200.000 euro nodig.

Achterstallig onderhoud recreatiegebieden
Zuid-Holland neemt deel in negen natuur- en recreatieschappen en heeft 16 recreatiegebieden in eigendom en beheer. Voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud dat in de provinciale recreatiegebieden is ontstaan, is incidenteel nu minimaal 1 miljoen euro nodig.

Uitvoeren milieuwetgeving
Er zijn in Zuid-Holland ruim 600 tuinbouwbedrijven die brijn lozen in de bodem. Brijn is afvalwater met een verhoogd zoutgehalte. De afhandeling van ontheffingsaanvragen voor brijnlozingen is een nieuwe activiteit voor de provincie. Voor de vergunningverlening en de handhaving is extra formatie noodzakelijk (structureel 150.000 euro).

Bestuurlijke Zaken
Herindelingvoorstellen van de provincies worden vooral beoordeeld op de onderbouwing van het ‘gebrek aan lokale bestuurskracht’. Daarom zal in aanmerkelijk méér gemeenten dan verwacht, een lokale bestuurskrachtmeting worden verricht. Hiervoor en voor onderwerpen zoals ‘andere overheid’ wordt 511.000 euro extra beschikbaar gesteld voor tijdelijke personele versterking.

BIKL
De verkoop van aandelen van het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland gebruikt het provinciaal bestuur om de kwaliteit en leefbaarheid in de provincie te stimuleren. Daarvoor is in 2001 de Bestemmingsreserve Impulsen in Kwaliteit en Leefbaarheid (BIKL) opgericht. Aandacht gaat vooral uit naar de sociale en fysieke infrastructuur. Acht voorstellen van GS doen een beroep op de ‘vrije ruimte’ binnen de BIKL:

– Vrije tijdseconomie / Recreatie: 2,0 miljoen euro
– Voortzetting stimuleringsregeling duurzame energie: 3,0 miljoen euro
– Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten Driehoek Rotterdam Gouda Zoetermeer, Oude Rijn zone, Hoeksche Waard, Merwede zone: 1,2 miljoen euro
– Kennisinfrastructuur: 9,5 miljoen euro
Accommodatie Jeugdzorg: 1,0 miljoen euro
– ICT E-loket: 0,65 miljoen euro
– Ontwikkelingsplan water: 3,0 miljoen euro
– Groene Hart / Veenweide: 1,4 miljoen euro.

Personeel en ICT
Voor de periode 2004 t/m 2008 is incidenteel 22,9 miljoen euro nodig voor maatregelen op het gebied van personeel en ICT. Zo wordt in 2004 gestart met de uitvoering van een regeling die medewerkers van 57 jaar of ouder de kans biedt om eerder te stoppen met werken. Deze 57+ regeling, scholing, training en andere mobiliteitsbevorderende maatregelen dragen bij aan een meer evenwichtige opbouw en een verkleining van het personeelsbestand. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een open, toekomstvaste ICT-omgeving om als provincie voortgang te kunnen maken op het pad van de elektronische overheid.

Stand van de begroting
Sinds het opstellen van de Begroting 2004 zijn de financiële vooruitzichten van de provincie verslechterd, met name voor de langere termijn. “Dit komt onder meer door de lagere uitkering uit het Provinciefonds”, zo verwoordt verantwoordelijk gedeputeerde Lennie Huizer de oorzaak. Twee meevallers zijn de hogere inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting en de rentelasten die lager uitvallen dan geraamd.

Dit jaar heeft de provincie een sluitende begroting. Meerjarig vertoont de provinciale begroting een (bescheiden) overschot, oplopend van 400.000 euro in 2005 tot 3,3 miljoen euro in 2008. “We gaan onze ambities waarmaken, maar we moeten alert blijven en op onze tellen passen”, waarschuwt Huizer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Extra impuls voor Stedelijke As Leiden-Katwijk | Infrasite

Extra impuls voor Stedelijke As Leiden-Katwijk

Den Haag – Met de Voorjaarsnota 2004 stellen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) voor extra geld uit te trekken voor de opzet van een zware projectorganisatie die de structuurvisie ontwikkelt voor de Stedelijke As Leiden-Katwijk (200.000 euro), voor de aanpak van het achterstallig onderhoud in recreatiegebieden (1 miljoen euro), voor het uitvoeren van nieuwe milieuwetgeving (150.000 euro) en voor bestuurlijke vernieuwing en lokale bestuurskrachtmetingen (511.000 euro). Daarnaast moet flink worden geïnvesteerd in de ICT-voorzieningen van de provincie zelf.

Duaal begrotingsproces
Op 30 juni 2004 houden Provinciale Staten ‘algemene beschouwingen’ naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2004 en de Jaarrekening 2003 die dan eveneens aan de orde wordt gesteld. In het duale systeem dient de Voorjaarsnota om (nieuwe) politieke prioriteiten of beleidscorrecties aan te brengen. Met de behandeling van de Voorjaarsnota 2004 neemt de provincie dus ook een voorschot op de Begroting 2005.

Stedelijke As Leiden-Katwijk
De Stedelijke As Leiden-Katwijk, één van de grote gebiedsgerichte projecten, is complex door de vele deelprojecten: de RijnGouweLijn West, de bebouwing van het Vliegkamp Valkenburg en de ontwikkeling van de knoop Leiden-West. Om de projectorganisatie vorm te geven en de processen tijdig in gang te zetten, is een extra budget van 200.000 euro nodig.

Achterstallig onderhoud recreatiegebieden
Zuid-Holland neemt deel in negen natuur- en recreatieschappen en heeft 16 recreatiegebieden in eigendom en beheer. Voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud dat in de provinciale recreatiegebieden is ontstaan, is incidenteel nu minimaal 1 miljoen euro nodig.

Uitvoeren milieuwetgeving
Er zijn in Zuid-Holland ruim 600 tuinbouwbedrijven die brijn lozen in de bodem. Brijn is afvalwater met een verhoogd zoutgehalte. De afhandeling van ontheffingsaanvragen voor brijnlozingen is een nieuwe activiteit voor de provincie. Voor de vergunningverlening en de handhaving is extra formatie noodzakelijk (structureel 150.000 euro).

Bestuurlijke Zaken
Herindelingvoorstellen van de provincies worden vooral beoordeeld op de onderbouwing van het ‘gebrek aan lokale bestuurskracht’. Daarom zal in aanmerkelijk méér gemeenten dan verwacht, een lokale bestuurskrachtmeting worden verricht. Hiervoor en voor onderwerpen zoals ‘andere overheid’ wordt 511.000 euro extra beschikbaar gesteld voor tijdelijke personele versterking.

BIKL
De verkoop van aandelen van het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland gebruikt het provinciaal bestuur om de kwaliteit en leefbaarheid in de provincie te stimuleren. Daarvoor is in 2001 de Bestemmingsreserve Impulsen in Kwaliteit en Leefbaarheid (BIKL) opgericht. Aandacht gaat vooral uit naar de sociale en fysieke infrastructuur. Acht voorstellen van GS doen een beroep op de ‘vrije ruimte’ binnen de BIKL:

– Vrije tijdseconomie / Recreatie: 2,0 miljoen euro
– Voortzetting stimuleringsregeling duurzame energie: 3,0 miljoen euro
– Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten Driehoek Rotterdam Gouda Zoetermeer, Oude Rijn zone, Hoeksche Waard, Merwede zone: 1,2 miljoen euro
– Kennisinfrastructuur: 9,5 miljoen euro
Accommodatie Jeugdzorg: 1,0 miljoen euro
– ICT E-loket: 0,65 miljoen euro
– Ontwikkelingsplan water: 3,0 miljoen euro
– Groene Hart / Veenweide: 1,4 miljoen euro.

Personeel en ICT
Voor de periode 2004 t/m 2008 is incidenteel 22,9 miljoen euro nodig voor maatregelen op het gebied van personeel en ICT. Zo wordt in 2004 gestart met de uitvoering van een regeling die medewerkers van 57 jaar of ouder de kans biedt om eerder te stoppen met werken. Deze 57+ regeling, scholing, training en andere mobiliteitsbevorderende maatregelen dragen bij aan een meer evenwichtige opbouw en een verkleining van het personeelsbestand. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een open, toekomstvaste ICT-omgeving om als provincie voortgang te kunnen maken op het pad van de elektronische overheid.

Stand van de begroting
Sinds het opstellen van de Begroting 2004 zijn de financiële vooruitzichten van de provincie verslechterd, met name voor de langere termijn. “Dit komt onder meer door de lagere uitkering uit het Provinciefonds”, zo verwoordt verantwoordelijk gedeputeerde Lennie Huizer de oorzaak. Twee meevallers zijn de hogere inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting en de rentelasten die lager uitvallen dan geraamd.

Dit jaar heeft de provincie een sluitende begroting. Meerjarig vertoont de provinciale begroting een (bescheiden) overschot, oplopend van 400.000 euro in 2005 tot 3,3 miljoen euro in 2008. “We gaan onze ambities waarmaken, maar we moeten alert blijven en op onze tellen passen”, waarschuwt Huizer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland