Informatiemarkt Rijnlandroute

Den Haag – De provincie Zuid-Holland en de samenwerkingsverbanden Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio organiseren op 9 juni 2004 ’s avonds een informatiemarkt over de Rijnlandroute. De informatiemarkt vindt plaats in hotel Het Witte Huis in Oegstgeest. De bijeenkomst is bedoeld voor alle belangstellenden uit de regio. De provincie en de regio’s vragen de bezoekers mee te denken over de verbetering van de verkeersdoorstroming tussen de A4 bij Leiden en Katwijk.

Hoe de route tussen Leiden en de kust precies gaat lopen is nog niet bekend. De provincie laat dit jaar een studie verrichten naar de voor- en nadelen van zes mogelijke routes. Dat onderzoek wordt gehouden in samenwerking met de regionale samenwerkingsverbanden en de gemeenten Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De resultaten van de informatiemarkt zullen worden meegenomen in het te verrichten onderzoek.

Voorafgaand aan de markt is er een presentatie over het waarom van de Rijnlandroute en de status van het project. Er is vervolgens in de marktkramen gelegenheid tot het stellen van vragen over de huidige voorstellen aan de leden van het projectteam van gemeenten en provincie. Bovendien kunnen bezoekers er suggesties doen voor mogelijk extra te onderzoeken varianten en te hanteren keuzecriteria bij het bepalen van de beste route(s). De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

9 juni 2004
Informatiemarkt RijnlandRoute
Locatie: Hotel Het Witte Huis, Wilhelminaparkt 33, Oegstgeest
Aanvang 19.30 uur, einde 21.30 uur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Informatiemarkt Rijnlandroute | Infrasite

Informatiemarkt Rijnlandroute

Den Haag – De provincie Zuid-Holland en de samenwerkingsverbanden Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio organiseren op 9 juni 2004 ’s avonds een informatiemarkt over de Rijnlandroute. De informatiemarkt vindt plaats in hotel Het Witte Huis in Oegstgeest. De bijeenkomst is bedoeld voor alle belangstellenden uit de regio. De provincie en de regio’s vragen de bezoekers mee te denken over de verbetering van de verkeersdoorstroming tussen de A4 bij Leiden en Katwijk.

Hoe de route tussen Leiden en de kust precies gaat lopen is nog niet bekend. De provincie laat dit jaar een studie verrichten naar de voor- en nadelen van zes mogelijke routes. Dat onderzoek wordt gehouden in samenwerking met de regionale samenwerkingsverbanden en de gemeenten Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De resultaten van de informatiemarkt zullen worden meegenomen in het te verrichten onderzoek.

Voorafgaand aan de markt is er een presentatie over het waarom van de Rijnlandroute en de status van het project. Er is vervolgens in de marktkramen gelegenheid tot het stellen van vragen over de huidige voorstellen aan de leden van het projectteam van gemeenten en provincie. Bovendien kunnen bezoekers er suggesties doen voor mogelijk extra te onderzoeken varianten en te hanteren keuzecriteria bij het bepalen van de beste route(s). De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

9 juni 2004
Informatiemarkt RijnlandRoute
Locatie: Hotel Het Witte Huis, Wilhelminaparkt 33, Oegstgeest
Aanvang 19.30 uur, einde 21.30 uur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland