CROW-publicatie ‘Richtlijn parkeercontrole’ verschenen

Ede – De CROW-publicatie 176 ‘Richtlijn parkeercontrole’ is verschenen. De publicatie beschrijft de randvoorwaarden waaraan parkeercontrole-organisaties moeten voldoen bij het aansturen van de controleurs. Het is een handig hulpmiddel voor organisaties die de parkeercontroleur een sterkere positie willen geven en het beroep verder willen professionaliseren. De publicatie is gisteren tijdens de Gemeentelijke Platformdag Parkeren overhandigt aan mr. G.R. de Goede (directeur Beleidssector Fysieke en Economische Infrastructuur van VNG) door Iman Koster, directeur van CROW.

Gemeenten met betaald parkeren en particuliere organisaties waar parkeercontroleurs werken, kennen de weerstanden waarmee hun medewerkers op straat geconfronteerd worden. Dit was voor Vexpan (Platform voor Parkeren in Nederland) en CROW een belangrijke aanleiding voor het gezamenlijk opstellen van de CROW-publicatie ‘Richtlijn parkeercontrole’. De publicatie is bedoeld voor gemeenten en andere organisaties waar parkeercontroleurs werkzaam zijn en gericht op het verder professionaliseren van het beroep van parkeercontroleur.

De ‘Richtlijn parkeercontrole’ beschrijft de randvoorwaarden waaraan parkeercontrole-organisaties moeten voldoen bij het aansturen van de controleurs. Het is een handig hulpmiddel voor organisaties die de parkeercontroleur een sterkere positie willen geven en het beroep verder willen professionaliseren. Een goede inbedding in de organisatie en een hoge mate van professionaliteit zijn namelijk van belang om parkeercontroleurs goed te laten functioneren. De richtlijn geeft aan hoe de gemeente of controleorganisatie aan deze voorwaarden kan voldoen, biedt een leidraad voor het opstellen van parkeerbeleid en voor een optimale uitvoering van parkeercontrole.

In de publicatie komen de volgende onderwerpen aan de orde: de uitgangspunten van parkeerbeleid en parkeerhandhavingsbeleid, het profiel van de parkeercontroleur, de positie in verschillende organisatiemodellen, de benodigde faciliteiten, veiligheid en randvoorwaarden.

De richtlijn beschrijft de vakopleiding die een parkeercontroleur moet volgen en de bevoegdheden die de controleur vervolgens krijgt. Goede opleidingen en het herhaaldelijk volgen van trainingen zijn belangrijke middelen om kennis en vaardigheden naar het gewenste niveau te brengen. De publicatie geeft ook aan welke criteria van belang zijn bij selectie en opleiding.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW