CBS: Veel nieuwe straten, weinig nieuwe rijkswegen

Heerlen – Het Nederlandse wegennet is in 2002 met bijna 900 kilometer toegenomen. Er kwamen vooral straten bij. De lengte van rijkswegen en provinciale wegen bleef vrijwel gelijk. In Zuid-Holland en Limburg is de wegendichtheid het grootst.

Meer wegen
Begin 2003 had het Nederlandse wegennet een totale lengte van ruim 132 duizend kilometer. Dat is een toename van 900 kilometer in 2002, driemaal de afstand tussen Groningen en Maastricht. In 2001 was de toename zelfs 1 100 kilometer. Het beheer van zo’n 90 procent van alle Nederlandse wegen valt onder gemeenten en waterschappen.

Wegennet naar wegbeheerder, 2003

Nieuwbouwwijken leiden tot uitbreiding wegennet
De gemeenten beheren het overgrote deel van het fijnmazige netwerk van straten en lokale ontsluitingswegen. Waterschappen vervullen deze rol in delen van Zeeland, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland maar dan vooral voor wegen buiten de bebouwde kom. Samen beheerden zij 119 duizend kilometer weg, een toename van 5 duizend kilometer sinds 1996. Vooral nieuwe straten in nieuwbouwwijken dragen bij aan deze groei.

Groot deel rijkswegen heeft ondersteunende functie
Ruim eenderde van de wegen beheerd door het rijk heeft een andere functie dan hoofdrijbaan. Dit zijn voornamelijk verbindingswegen als opritten, afritten en lussen van verkeersknooppunten. Daarnaast vormen de rijbanen bij benzinestations, parkeerplaatsen en parallelwegen nog eens 6 procent van de totale lengte aan rijkswegen.

Rijkswegen naar functie, 2003

Nauwelijks toename van rijkswegen
Het netwerk van rijkswegen groeide nauwelijks. De lengte aan hoofdrijbanen is tussen 1996 en 2003 met 57 kilometer toegenomen tot iets meer dan 3 260 kilometer. De weglengte van de hoofdrijbanen beheerd door de provincies nam met 100 kilometer af tot ongeveer 6 800 kilometer. Over het algemeen is het beheer van deze wegen overgegaan van provincie naar gemeente.

Weglengte per vierkante kilometer landoppervlakte, 2003

Wegendichtheid hoogst in Zuid-Holland
Per vierkante kilometer land is er in Nederland gemiddeld bijna 4 kilometer weg. De wegendichtheid is binnen woonkernen uiteraard groter dan in het buitengebied. Dit kan in gemeenten met een relatief klein buitengebied oplopen tot 15 kilometer weg per vierkante kilometer. Leiden, Haarlem en Capelle aan den IJssel zijn hier voorbeelden van. Opvallend is de hoge wegendichtheid in de provincie Limburg. Hier lijkt ook de kleinschaligheid van het Limburgse landschap een rol te spelen. Alleen Zuid-Holland heeft een nog fijnmaziger wegennetwerk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CBS

CBS: Veel nieuwe straten, weinig nieuwe rijkswegen | Infrasite

CBS: Veel nieuwe straten, weinig nieuwe rijkswegen

Heerlen – Het Nederlandse wegennet is in 2002 met bijna 900 kilometer toegenomen. Er kwamen vooral straten bij. De lengte van rijkswegen en provinciale wegen bleef vrijwel gelijk. In Zuid-Holland en Limburg is de wegendichtheid het grootst.

Meer wegen
Begin 2003 had het Nederlandse wegennet een totale lengte van ruim 132 duizend kilometer. Dat is een toename van 900 kilometer in 2002, driemaal de afstand tussen Groningen en Maastricht. In 2001 was de toename zelfs 1 100 kilometer. Het beheer van zo’n 90 procent van alle Nederlandse wegen valt onder gemeenten en waterschappen.

Wegennet naar wegbeheerder, 2003

Nieuwbouwwijken leiden tot uitbreiding wegennet
De gemeenten beheren het overgrote deel van het fijnmazige netwerk van straten en lokale ontsluitingswegen. Waterschappen vervullen deze rol in delen van Zeeland, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland maar dan vooral voor wegen buiten de bebouwde kom. Samen beheerden zij 119 duizend kilometer weg, een toename van 5 duizend kilometer sinds 1996. Vooral nieuwe straten in nieuwbouwwijken dragen bij aan deze groei.

Groot deel rijkswegen heeft ondersteunende functie
Ruim eenderde van de wegen beheerd door het rijk heeft een andere functie dan hoofdrijbaan. Dit zijn voornamelijk verbindingswegen als opritten, afritten en lussen van verkeersknooppunten. Daarnaast vormen de rijbanen bij benzinestations, parkeerplaatsen en parallelwegen nog eens 6 procent van de totale lengte aan rijkswegen.

Rijkswegen naar functie, 2003

Nauwelijks toename van rijkswegen
Het netwerk van rijkswegen groeide nauwelijks. De lengte aan hoofdrijbanen is tussen 1996 en 2003 met 57 kilometer toegenomen tot iets meer dan 3 260 kilometer. De weglengte van de hoofdrijbanen beheerd door de provincies nam met 100 kilometer af tot ongeveer 6 800 kilometer. Over het algemeen is het beheer van deze wegen overgegaan van provincie naar gemeente.

Weglengte per vierkante kilometer landoppervlakte, 2003

Wegendichtheid hoogst in Zuid-Holland
Per vierkante kilometer land is er in Nederland gemiddeld bijna 4 kilometer weg. De wegendichtheid is binnen woonkernen uiteraard groter dan in het buitengebied. Dit kan in gemeenten met een relatief klein buitengebied oplopen tot 15 kilometer weg per vierkante kilometer. Leiden, Haarlem en Capelle aan den IJssel zijn hier voorbeelden van. Opvallend is de hoge wegendichtheid in de provincie Limburg. Hier lijkt ook de kleinschaligheid van het Limburgse landschap een rol te spelen. Alleen Zuid-Holland heeft een nog fijnmaziger wegennetwerk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CBS