Startnotitie Tweede Coentunnel/Westrandweg/Halfweg

Den Haag РTot en met 19 april 2004 ligt de Startnotitie Westrandweg ter inzage. De startnotitie doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Wet milieubeheer en de Trac̩wet.

De Noordelijke Randstad kampt al jaren met een bereikbaarheidsprobleem. Een van de knelpunten is de beperkte capaciteit van de Coentunnel. Om dit knelpunt op te lossen loopt er momenteel een tracéwetprocedure voor uitbreiding van de Coentunnel. Uitbreiding van de Coentunnel veroorzaakt extra verkeersdruk op de A10-west. Door de aanleg van de Westrandweg kan de A10-west worden ontlast van doorgaand verkeer. De Westrandweg verbindt de A10-west ten zuiden van de Coentunnel, via het Westelijk Havengebied van Amsterdam met het knooppunt Raasdorp.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bekendmaking Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat