UTA-onderhandelingen voortgezet

Gouda – In goede sfeer zijn deze week in Hoofddorp de onderhandelingen vervolgd die moeten leiden tot een nieuwe CAO voor het uitvoerend, technisch en administratief personeel in de bouwsector.

De zogeheten UTA-CAO betreft 50.000 werknemers. Het was de tweede onderhandelingsronde. Hoewel partijen wel openingen zien om tot een overeenkomst te komen, heeft het overleg nog niet geleid tot een nieuwe CAO. De huidige eindigt op 31 maart 2004. Beide partijen streven naar een nieuwe CAO vóór die datum.

Van werkgeverszijde is – net als eerder bij de Bouw-CAO – de noodzaak van arbeidsproductiviteitsverhoging aangegeven. Daartoe zijn onder meer voorstellen ingebracht om het frequente ziekteverzuim terug te dringen door het invoeren van ‘prikkels’.
Verder hebben de werkgevers gepleit voor een realistischer benadering van het grote aantal verlofregelingen, zoals zorgverlof, kraamverlof, adoptieverlof, rouwverlof en palliatief verlof. Wettelijke maatregelen zijn in de afgelopen jaren boven op (en niet in plaats van) eerder gemaakte CAO-afspraken gekomen. In de praktijk van de ondernemingen is daardoor een berg aan mogelijke verlofdagen en –regelingen ontstaan. “De cumulatie van regelingen heeft zijn grens bereikt”.

Andere zaken die werkgevers aan de orde hebben gesteld, zijn onder meer een grotere verantwoordelijkheid van werknemers voor hun eigen pensioenregeling en het gebruiken van het geld van de eindejaarsuitkering voor WAO’ers voor het bevorderen van reïntegratie en het voorkómen dat mensen in de WAO terecht komen.
Een ‘technisch’punt is de aanpassing van de collectieve ongevallenverzekering omdat de huidige 24-uurs dekking door de fiscus wordt gezien als ‘inkomen in natura’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB