Geld. Foto: iStock / darkojow
onderzoek

Infrawerk kan 43 dagen sneller worden betaald

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

Het duurt gemiddeld 75 dagen voordat infrabedrijven door publieke opdrachtgevers worden betaald voor uitgevoerd werk. Volgens Bouwend Nederland kan die termijn zonder meerkosten met 43 dagen worden verminderd. En van die versnelling zal de hele infraketen profiteren.

De Tweede Kamer praat deze week over een wetsvoorstel om de termijn waarop overheden bedrijven betalen vast te stellen op dertig dagen. Voor Koninklijke Bouwend Nederland reden om onderzoek te laten doen naar de betaaltermijnen waar nu sprake van is voor infraprojecten. En dat onderzoek door Cash Discovery wijst uit dat de het gemiddeld 75 dagen duurt voor zulke betalingen worden verricht.

Die conclusie is gebaseerd op onderzoek naar twaalf infraprojecten waar in totaal vijf bedrijven bij betrokken waren, en als opdrachtgevers Rijkswaterstaat, ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf. De projecten variëren in omvang van circa 2 miljoen tot ongeveer 100 miljoen euro. Ook inhoudelijk verschillen de projecten van elkaar, van kustversterking tot groot variabel onderhoud en van een omvangrijk spoorproject tot een grootschalige havenvernieuwing.

63 dagen voor indienen en goedkeuren

Cash Discovery stelt dus dat de reeds uitgevoerde infraprojecten in dit onderzoek gemiddeld pas na 75 dagen worden uitbetaald. Daarvan gaan er gemiddeld 63 in het indienen en goedkeuren zitten, en nog eens twaalf in het daadwerkelijke betalen. En de conclusie is dat dit een stuk sneller kan, zowel bij de aannemers als de opdrachtgevers.

Zo kan er tijdwinst worden geboekt als prestatieverklaringen voor de goede uitvoering van het werk vaker kunnen worden ingediend dan de eens per vier weken die nu geldt. “Een andere mogelijkheid om de termijn te verkorten is door het administratieve voortraject onderdeel te maken van de wettelijke betaaltermijn van dertig dagen”, aldus de brancheorganisatie. “Zorg dat het afleverdossier één keer per maand opgesteld blijft worden en spreek af dat facturen, in lijn met de PV-aanvragen, ook vaker mogen worden ingediend. Blijf daarbij het afleverdossier op de huidige frequentie opstellen, zodat er geen sprake is van extra administratieve handelingen.”

Geen hogere kosten

Al deze maatregelen leiden volgens Bouwend Nederland tot een potentiele verkorting van de betaaltermijnen van 43 dagen: 28 door het werk en de bijbehorende aanvraag al gedurende de uitvoering te bespreken en nog eens vijftien door periodieke termijnschema’s te verkorten. Volgens het onderzoek leiden deze veranderingen niet tot hogere kosten. Wel verschuiven er geldstromen die voor aannemers tot meer zekerheden leiden, wat ze ook weer meer ruimte geeft om te investeren.

“Bouwend Nederland deelt de resultaten van dit onderzoek namens de betrokken infrabedrijven met de publieke opdrachtgevers”, aldus Peter van der Linde van Boskalis Nederland, één van de vijf bij het onderzoek betrokken bedrijven. “Laten we hiermee samen kijken hoe we de administratieve doorlooptijden kunnen versnellen. Dat levert voor alle partijen voordeel op.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Infrawerk kan 43 dagen sneller worden betaald | Infrasite
Geld. Foto: iStock / darkojow
onderzoek

Infrawerk kan 43 dagen sneller worden betaald

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

Het duurt gemiddeld 75 dagen voordat infrabedrijven door publieke opdrachtgevers worden betaald voor uitgevoerd werk. Volgens Bouwend Nederland kan die termijn zonder meerkosten met 43 dagen worden verminderd. En van die versnelling zal de hele infraketen profiteren.

De Tweede Kamer praat deze week over een wetsvoorstel om de termijn waarop overheden bedrijven betalen vast te stellen op dertig dagen. Voor Koninklijke Bouwend Nederland reden om onderzoek te laten doen naar de betaaltermijnen waar nu sprake van is voor infraprojecten. En dat onderzoek door Cash Discovery wijst uit dat de het gemiddeld 75 dagen duurt voor zulke betalingen worden verricht.

Die conclusie is gebaseerd op onderzoek naar twaalf infraprojecten waar in totaal vijf bedrijven bij betrokken waren, en als opdrachtgevers Rijkswaterstaat, ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf. De projecten variëren in omvang van circa 2 miljoen tot ongeveer 100 miljoen euro. Ook inhoudelijk verschillen de projecten van elkaar, van kustversterking tot groot variabel onderhoud en van een omvangrijk spoorproject tot een grootschalige havenvernieuwing.

63 dagen voor indienen en goedkeuren

Cash Discovery stelt dus dat de reeds uitgevoerde infraprojecten in dit onderzoek gemiddeld pas na 75 dagen worden uitbetaald. Daarvan gaan er gemiddeld 63 in het indienen en goedkeuren zitten, en nog eens twaalf in het daadwerkelijke betalen. En de conclusie is dat dit een stuk sneller kan, zowel bij de aannemers als de opdrachtgevers.

Zo kan er tijdwinst worden geboekt als prestatieverklaringen voor de goede uitvoering van het werk vaker kunnen worden ingediend dan de eens per vier weken die nu geldt. “Een andere mogelijkheid om de termijn te verkorten is door het administratieve voortraject onderdeel te maken van de wettelijke betaaltermijn van dertig dagen”, aldus de brancheorganisatie. “Zorg dat het afleverdossier één keer per maand opgesteld blijft worden en spreek af dat facturen, in lijn met de PV-aanvragen, ook vaker mogen worden ingediend. Blijf daarbij het afleverdossier op de huidige frequentie opstellen, zodat er geen sprake is van extra administratieve handelingen.”

Geen hogere kosten

Al deze maatregelen leiden volgens Bouwend Nederland tot een potentiele verkorting van de betaaltermijnen van 43 dagen: 28 door het werk en de bijbehorende aanvraag al gedurende de uitvoering te bespreken en nog eens vijftien door periodieke termijnschema’s te verkorten. Volgens het onderzoek leiden deze veranderingen niet tot hogere kosten. Wel verschuiven er geldstromen die voor aannemers tot meer zekerheden leiden, wat ze ook weer meer ruimte geeft om te investeren.

“Bouwend Nederland deelt de resultaten van dit onderzoek namens de betrokken infrabedrijven met de publieke opdrachtgevers”, aldus Peter van der Linde van Boskalis Nederland, één van de vijf bij het onderzoek betrokken bedrijven. “Laten we hiermee samen kijken hoe we de administratieve doorlooptijden kunnen versnellen. Dat levert voor alle partijen voordeel op.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam