Overhandiging actieplan (bron: Geothermie Nederland)
ACTIEPLAN

‘Groei aardwarmte moet sneller’

Overhandiging actieplan foto Geothermie Nederland

Nederland moet meer werk maken van de mogelijkheden van aardwarmte voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het bezweren van de energiecrisis. Dat is de boodschap van de Nederlandse geothermiesector in een actieplan dat donderdag aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werd overhandigd.

De initiatiefnemers voeren aan dat aardwarmte een van de schoonste en goedkopere energiebronnen is voor de duurzame verwarming van kassen, huizen en bedrijven. De groei van deze duurzame bron blijft ver achter bij de mogelijkheden, vinden ze. En dat terwijl door de klimaatdoelstellingen en de energiecrisis de urgentie groot is om aardwarmte veel nadrukkelijker te stimuleren.

Subsidiebudget

Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland: ‘Iedere kuub aardgas die kan worden vervangen door duurzame aardwarmte, telt. Hoe sneller, hoe beter. Om die versnelling mogelijk te maken hebben we de medewerking van de overheid en politiek hard nodig. Zo is er dringend behoefte aan een meer gestroomlijnd en voorspelbaar vergunningenproces en een stabiel investeringsklimaat, inclusief zekerheid over het subsidiebudget.’

Taskforce

Met het actieplan introduceert de geothermiesector acht concrete oplossingen voor het aanjagen van nieuwe aardwarmteprojecten. Bolscher: ‘We leggen de lat hoog met een verviervoudiging van de bijdrage van aardwarmte in 2030. Dat is haalbaar als iedereen – markt en overheid – alle zeilen bijzet om nieuwe initiatieven sneller in en uit de pijplijn te krijgen. We kunnen dat als sector niet alleen en kijken daarbij dan ook nadrukkelijk naar het ministerie van EZK. Een taskforce bestaande uit overheid en markt moet hierbij gaan helpen.’

Lees ook:

Overgeschoten warmte uit Rotterdam gaat ook zorgen voor warme voeten in Leiden

‘E-boiler kan balans op het stroomnet helpen verbeteren’

Auteur: Redactie

‘Groei aardwarmte moet sneller’ | Infrasite
Overhandiging actieplan (bron: Geothermie Nederland)
ACTIEPLAN

‘Groei aardwarmte moet sneller’

Overhandiging actieplan foto Geothermie Nederland

Nederland moet meer werk maken van de mogelijkheden van aardwarmte voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het bezweren van de energiecrisis. Dat is de boodschap van de Nederlandse geothermiesector in een actieplan dat donderdag aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werd overhandigd.

De initiatiefnemers voeren aan dat aardwarmte een van de schoonste en goedkopere energiebronnen is voor de duurzame verwarming van kassen, huizen en bedrijven. De groei van deze duurzame bron blijft ver achter bij de mogelijkheden, vinden ze. En dat terwijl door de klimaatdoelstellingen en de energiecrisis de urgentie groot is om aardwarmte veel nadrukkelijker te stimuleren.

Subsidiebudget

Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland: ‘Iedere kuub aardgas die kan worden vervangen door duurzame aardwarmte, telt. Hoe sneller, hoe beter. Om die versnelling mogelijk te maken hebben we de medewerking van de overheid en politiek hard nodig. Zo is er dringend behoefte aan een meer gestroomlijnd en voorspelbaar vergunningenproces en een stabiel investeringsklimaat, inclusief zekerheid over het subsidiebudget.’

Taskforce

Met het actieplan introduceert de geothermiesector acht concrete oplossingen voor het aanjagen van nieuwe aardwarmteprojecten. Bolscher: ‘We leggen de lat hoog met een verviervoudiging van de bijdrage van aardwarmte in 2030. Dat is haalbaar als iedereen – markt en overheid – alle zeilen bijzet om nieuwe initiatieven sneller in en uit de pijplijn te krijgen. We kunnen dat als sector niet alleen en kijken daarbij dan ook nadrukkelijk naar het ministerie van EZK. Een taskforce bestaande uit overheid en markt moet hierbij gaan helpen.’

Lees ook:

Overgeschoten warmte uit Rotterdam gaat ook zorgen voor warme voeten in Leiden

‘E-boiler kan balans op het stroomnet helpen verbeteren’

Auteur: Redactie