WARMTELINQ

Overgeschoten warmte uit Rotterdam gaat ook zorgen voor warme voeten in Leiden

Openingshandeling (foto: Barbra Verbij)

Het warmtetransportnet WarmtelinQ dat de Rotterdamse haven met Den Haag gaat verbinden wordt doorgetrokken naar Leiden. De provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken en Gasunie hebben daarover deze week een convenant ondertekend.

Het plaatsen van de handtekeningen vormt het startsein voor de aanleg van de ondergrondse warmteleiding van Rijswijk naar Leiden. De verwachting is dat in de loop van 2025 de aanleg van de leiding kan starten. Medio 2027 moet de eerste warmte aan Leiden en omliggende gemeenten geleverd worden.

Warmtenet

Naast het convenant maakt ook een overeenkomst tussen Gasunie en Vattenfall de aanleg van de leiding mogelijk. Vattenfall zal de eerste warmte afnemen uit het warmte-transportnet en deze aan haar klanten van het bestaande warmtenet in Leiden en omgeving leveren. Uiteindelijk kunnen circa 50.000 woningen en andere gebouwen van het aardgas af en op een duurzame manier warmte ontvangen.

Het totale project WarmtelinQ omvat een investering van enkele honderden miljoenen euro’s. Met het deze week ondertekende convenant verstrekt de provincie Zuid-Holland een investeringssubsidie van 81 miljoen euro voor de uitbreiding naar de Leidse regio. Het ministerie stelt 22,5 miljoen ter beschikking.

Energie-infrastructuurbedrijf

WarmtelinQ is een ondergrondse warmte-transportleiding waar meerdere afnemers, zoals energieleveranciers, en (duurzame) warmtebronnen op aan kunnen sluiten. Het tracé van de Rotterdamse haven naar Den Haag wordt als eerste aangelegd. De Leidse regio bevestigt het belang van WarmtelinQ voor de regio leiden.

De Raad van Bestuur van Gasunie (100% eigenaar van WarmtelinQ) besloot met de aanleg van dit traject te starten. Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie: ‘WarmtelinQ is een belangrijke pijler in onze transformatie van een gas-infrastructuurbedrijf naar een energie-infrastructuurbedrijf. Belangrijker nog is dat het gebruik van restwarmte een forse reductie van aardgas en CO2-reductie betekent en mensen en bedrijven helpt om op een toekomstbestendige en betaalbare manier gebouwen te verwarmen.’

Energietransitie

Liesbeth Spies, voorzitter van de Regionale Energie Strategie Holland Rijnland: ‘Met de komst van WarmtelinQ naar onze regio, komt het gebruik van duurzame warmte voor veel huishoudens dichterbij. We hebben er met elkaar hard aan gewerkt en zijn trots op de overeenkomst die vandaag gesloten wordt. Een goede stap voorwaarts in de energietransitie voor Holland Rijnland’.

De warmte is afkomstig van bedrijven uit de Rotterdamse haven. Deze komt vrij bij industriële processen en gaat vaak ongebruikt de lucht of het water in. Door deze warmte te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen en glastuinbouw hoeft er minder warmte met aardgas geproduceerd te worden. Naast de inzet van warmte uit de haven is het van groot belang dat ook andere duurzame warmtebronnen worden gebruikt, zoals geothermie, zegt de provincie.

LEES OOK:

WarmtelinQ stelt leidingen beschikbaar voor snelle oplevering EemsEnergyTerminal

Groen licht voor aanleg warmteleiding Zuid-Holland

Auteur: Bart Oosterveld