Werk in de Westelijke Langstraat (bron: Martens en Van Oord)
STIKSTOFSCHADE

Natuur gecreëerd en behouden in de Westelijke Langstraat

Werk in de Westelijke Langstraat (bron: Martens en Van Oord)

Tussen het Brabantse Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: de Westelijke Langstraat. In dit gebied wordt geïnvesteerd in de natuur. Naast het behouden van de bestaande natuur, wordt de natuur die hier ooit aanwezig was weer hersteld. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta realiseerde de combinatie Martens en Van Oord – Van der Ven het afgelopen jaar fase 1 van de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat.

‘Het betrof een complex project, omdat er sprake was van honderden relatief kleine maatregelen, die met elk diverse raakvlakken, zorgvuldig afgestemd moest worden. Per situatie moest echt maatwerk geleverd worden. De diverse maatregelen als geheel zullen resulteren in een nieuwe gebiedsinrichting met een goed functionerend watersysteem en creëren een situatie waarmee de voorwaarden voor het ontstaan van natuur weer hersteld worden,’ zo geeft projectleider Herman Oomens aan.

‘We zijn medio juni 2021 gestart met de werkzaamheden en we hebben het project begin juli afgerond. Een kwart jaar eerder dan de voorziene mijlpaal. Dit dankzij een sterk team met een voortvarende aanpak en een zeer goede samenwerking met de opdrachtgever, waarmee we de krachten gebundeld hebben. We zijn er trots op dat we ook dit project naar tevredenheid en tegelijkertijd aanzienlijk sneller dan vooraf gedacht tot een afronding hebben gebracht.’

Natuurgebied (bron: Martens en Van Oord)
Natuur en cultuurhistorie (bron: Martens en Van Oord)

Watergangen

De Westelijke Langstraat is een beschermd Natura2000 gebied met veel natuur en cultuurhistorie. De natuur in de Westelijke Langstraat wordt aangetast door verdroging en vervuiling door stikstof. Deze achteruitgang wordt gestopt door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te behouden en te herstellen.

Eén van de maatregelen was het creëren van een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft. Voor deze peilverhogingen heeft aannemerscombinatie Martens en Van Oord -Van der Ven kunstwerken zoals stuwen, gemalen, inlaten en duikers aangepast of aangebracht. Aanvullend zijn er door de combinatie watergangen gegraven en bestaande watergangen vergraven.

Gemaal (bron: Martens en Van Oord)
Een van de vele kunstwerken (bron: Martens en Van Oord)

Raakvlakken

‘Het afgelopen jaar hebben we gegraven, geplagd, kunstwerken voor waterhuishouding aangelegd en nog veel meer”, aldus projectleider Herman Oomens van Martens en Van Oord. “We hebben samen met Van der Ven 32 stuwen,14 grote duikers, 9 inlaten en 2 gemalen gerealiseerd. Daarnaast hebben we ruim 10.000 meter watergangen gegraven en geprofileerd. Als we ook de kleinere objecten hierbij optellen betreft het totaal ca. 400 objecten. Elk op een unieke locatie, andere raakvlakken en uitdagingen.’

Op de foto’s is het tussentijdse resultaat van een deel van de gegraven watergangen zichtbaar en de realisatie van een pompgemaal aan de Tolweg. Het gemaal heeft een capaciteit van 8m3 per minuut. In het projectgebied heeft aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven in totaal zeven gemalen gebouwd. Het project is inmiddels succesvol afgerond.

(bron: Vereniging van Waterbouwers)

Auteur: Redactie

Natuur gecreëerd en behouden in de Westelijke Langstraat | Infrasite
Werk in de Westelijke Langstraat (bron: Martens en Van Oord)
STIKSTOFSCHADE

Natuur gecreëerd en behouden in de Westelijke Langstraat

Werk in de Westelijke Langstraat (bron: Martens en Van Oord)

Tussen het Brabantse Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: de Westelijke Langstraat. In dit gebied wordt geïnvesteerd in de natuur. Naast het behouden van de bestaande natuur, wordt de natuur die hier ooit aanwezig was weer hersteld. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta realiseerde de combinatie Martens en Van Oord – Van der Ven het afgelopen jaar fase 1 van de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat.

‘Het betrof een complex project, omdat er sprake was van honderden relatief kleine maatregelen, die met elk diverse raakvlakken, zorgvuldig afgestemd moest worden. Per situatie moest echt maatwerk geleverd worden. De diverse maatregelen als geheel zullen resulteren in een nieuwe gebiedsinrichting met een goed functionerend watersysteem en creëren een situatie waarmee de voorwaarden voor het ontstaan van natuur weer hersteld worden,’ zo geeft projectleider Herman Oomens aan.

‘We zijn medio juni 2021 gestart met de werkzaamheden en we hebben het project begin juli afgerond. Een kwart jaar eerder dan de voorziene mijlpaal. Dit dankzij een sterk team met een voortvarende aanpak en een zeer goede samenwerking met de opdrachtgever, waarmee we de krachten gebundeld hebben. We zijn er trots op dat we ook dit project naar tevredenheid en tegelijkertijd aanzienlijk sneller dan vooraf gedacht tot een afronding hebben gebracht.’

Natuurgebied (bron: Martens en Van Oord)
Natuur en cultuurhistorie (bron: Martens en Van Oord)

Watergangen

De Westelijke Langstraat is een beschermd Natura2000 gebied met veel natuur en cultuurhistorie. De natuur in de Westelijke Langstraat wordt aangetast door verdroging en vervuiling door stikstof. Deze achteruitgang wordt gestopt door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te behouden en te herstellen.

Eén van de maatregelen was het creëren van een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft. Voor deze peilverhogingen heeft aannemerscombinatie Martens en Van Oord -Van der Ven kunstwerken zoals stuwen, gemalen, inlaten en duikers aangepast of aangebracht. Aanvullend zijn er door de combinatie watergangen gegraven en bestaande watergangen vergraven.

Gemaal (bron: Martens en Van Oord)
Een van de vele kunstwerken (bron: Martens en Van Oord)

Raakvlakken

‘Het afgelopen jaar hebben we gegraven, geplagd, kunstwerken voor waterhuishouding aangelegd en nog veel meer”, aldus projectleider Herman Oomens van Martens en Van Oord. “We hebben samen met Van der Ven 32 stuwen,14 grote duikers, 9 inlaten en 2 gemalen gerealiseerd. Daarnaast hebben we ruim 10.000 meter watergangen gegraven en geprofileerd. Als we ook de kleinere objecten hierbij optellen betreft het totaal ca. 400 objecten. Elk op een unieke locatie, andere raakvlakken en uitdagingen.’

Op de foto’s is het tussentijdse resultaat van een deel van de gegraven watergangen zichtbaar en de realisatie van een pompgemaal aan de Tolweg. Het gemaal heeft een capaciteit van 8m3 per minuut. In het projectgebied heeft aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven in totaal zeven gemalen gebouwd. Het project is inmiddels succesvol afgerond.

(bron: Vereniging van Waterbouwers)

Auteur: Redactie