A2 groen, snelweg. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Green Deal Duurzaam GWW krijgt vervolg én andere aanpak

De Green Deal Duurzaam GWW, die eind vorig jaar afliep, krijgt een vervolg. Het doel om de GWW te verduurzamen verandert niet, maar de manier waarop de partijen dat willen bereiken wel.

Op het gebied van verduurzaming in de grond-, weg- en waterbouw is in de vier jaar dat de Green Deal 2.0 liep best het nodige bereikt. Maar de echt grote stappen zijn nog niet gezet, vinden de betrokken opdrachtgevers en bedrijven. De partijen achter de samenwerking hebben daarom sinds het aflopen van de Green Deal gewerkt aan een vervolg.

Voor iedereen beschikbaar

Nu is het Manifest DGWW2030 “op een haar na gereed”, laat CROW weten. Dat manifest staat voor een andere aanpak van de verduurzaming in het GWW, gebaseerd op de aanbevelingen die de evaluatie van de 2.0-editie opleverde. Hoewel het dus om een vervolg gaat, wordt de manier van werken wel veranderd. Zo komen de werkwijzen die binnen de Green Deal worden ontwikkeld voor iedereen beschikbaar. Dat geldt ook voor alle ontwikkelde instrumenten voor verduurzaming.

Geen dingen dubbel doen

“Bovendien wordt er nauw aansluiting gezocht bij ontwikkelingen en programma’s op regionaal en nationaal niveau, zoals de strategie naar een Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Zo gaan we geen zaken dubbel doen”, stelt CROW. Ook gaat men werken aan een uniform instrument voor monitoring, “waarmee de prestatie op duurzaamheidsgebied van elke overheidsopdrachtgever inzichtelijk gemaakt kan worden.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.

Green Deal Duurzaam GWW krijgt vervolg én andere aanpak | Infrasite
A2 groen, snelweg. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Green Deal Duurzaam GWW krijgt vervolg én andere aanpak

De Green Deal Duurzaam GWW, die eind vorig jaar afliep, krijgt een vervolg. Het doel om de GWW te verduurzamen verandert niet, maar de manier waarop de partijen dat willen bereiken wel.

Op het gebied van verduurzaming in de grond-, weg- en waterbouw is in de vier jaar dat de Green Deal 2.0 liep best het nodige bereikt. Maar de echt grote stappen zijn nog niet gezet, vinden de betrokken opdrachtgevers en bedrijven. De partijen achter de samenwerking hebben daarom sinds het aflopen van de Green Deal gewerkt aan een vervolg.

Voor iedereen beschikbaar

Nu is het Manifest DGWW2030 “op een haar na gereed”, laat CROW weten. Dat manifest staat voor een andere aanpak van de verduurzaming in het GWW, gebaseerd op de aanbevelingen die de evaluatie van de 2.0-editie opleverde. Hoewel het dus om een vervolg gaat, wordt de manier van werken wel veranderd. Zo komen de werkwijzen die binnen de Green Deal worden ontwikkeld voor iedereen beschikbaar. Dat geldt ook voor alle ontwikkelde instrumenten voor verduurzaming.

Geen dingen dubbel doen

“Bovendien wordt er nauw aansluiting gezocht bij ontwikkelingen en programma’s op regionaal en nationaal niveau, zoals de strategie naar een Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Zo gaan we geen zaken dubbel doen”, stelt CROW. Ook gaat men werken aan een uniform instrument voor monitoring, “waarmee de prestatie op duurzaamheidsgebied van elke overheidsopdrachtgever inzichtelijk gemaakt kan worden.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.