Foto oude zeedijk Zoutkamp. Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Duurzaamheidsprijs voor N69 en Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Foto: Waterschap Noorderzijlvest via Géanne Kremer-Oosterhuis

De GWW-projecten Nieuwe Verbinding N69 en Nieuwe Waterwerken Zoutkamp zijn vanwege hun groene karakter beloond met de Duurzame Parel 2021.

Die prijs is vanuit de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 in het leven geroepen om te stimuleren dat projecten in de grond-, weg- en waterbouw duurzaam worden uitgevoerd. Een jury met vijf vertegenwoordigers van de partijen die het manifest hebben ondertekend, beoordeelde de inzendingen en kwam met deze twee projecten als winnaars op de proppen. Beide worden gezien als project waar duurzaamheid een vanzelfsprekende plek heeft gekregen.

Vanaf beginstadium samenwerken

Met de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp zorgt Waterschap Noorderzijlvest voor een nieuw modern gemaal in de voormalige zeedijk direct naast de rijksmonumentale Hunsingosluis, die wordt omgebouwd tot een schutsluis voor beroeps- en recreatievaart. Ook wordt de regionale waterkering verlegd. De beoordelingscommissie is enthousiast over het groene karakter van dit project.

“Duurzaamheid is geïntegreerd in het project door vanaf een vroeg stadium opdrachtgever en opdrachtnemer te laten samenwerken. Het projectteam betrok de gebiedspartners en andere stakeholders bij het besluitvormingsproces. Zowel communicatie binnen als buiten de organisaties kreeg veel aandacht. Verder stuurt het project op een duurzaam ontwerp en een duurzame uitvoering door het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW en instrumenten zoals de Omgevingswijzer en de CO2-Prestatieladder.”

Structurele verduurzaming

De nieuwe N69 is een 8,5 kilometer lange weg die de doorstroming en verkeersveiligheid in het grensgebied tussen België en de A67 bij Veldhoven te verbeteren. In de gebruiksfase is dit project volledig energieneutraal, vertelt aannemer Boskalis die het werk in opdracht van de provincie Noord-Brabant uitvoert. Beide partijen zien het winnen van de Duurzame Parel GWW 2021 als erkenning van hun inspanningen op dit gebied.

De jury schreef het volgende over de N69: “Provincie Noord-Brabant en Boskalis Nederland hebben op overtuigende wijze aangetoond te werken volgens de transitielijnen van de green deal duurzaam GWW 2.0. Maar misschien is wel het allerbelangrijkste dat naast de aandacht voor waardecreatie door duurzaamheidsmaatregelen, het project onderdeel is van de structurele verduurzaming van het totale werkpakket van beide partijen. Duurzaamheid als ‘business as usual’. Dus niet alleen bij een project, maar als onderdeel van de manier van werken van de totale organisatie. Dat laten deze partijen zien. Dit is waar we met de hele sector eigenlijk naar toe willen.”

Infrasite heeft onlangs een gratis digitaal magazine gepubliceerd met daar zes interessante artikelen over duurzame, circulaire en uitstootvrije infra. Deze uitgave is gratis te downloaden.

Auteur: Vincent Krabbendam

Duurzaamheidsprijs voor N69 en Nieuwe Waterwerken Zoutkamp | Infrasite
Foto oude zeedijk Zoutkamp. Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Duurzaamheidsprijs voor N69 en Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Foto: Waterschap Noorderzijlvest via Géanne Kremer-Oosterhuis

De GWW-projecten Nieuwe Verbinding N69 en Nieuwe Waterwerken Zoutkamp zijn vanwege hun groene karakter beloond met de Duurzame Parel 2021.

Die prijs is vanuit de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 in het leven geroepen om te stimuleren dat projecten in de grond-, weg- en waterbouw duurzaam worden uitgevoerd. Een jury met vijf vertegenwoordigers van de partijen die het manifest hebben ondertekend, beoordeelde de inzendingen en kwam met deze twee projecten als winnaars op de proppen. Beide worden gezien als project waar duurzaamheid een vanzelfsprekende plek heeft gekregen.

Vanaf beginstadium samenwerken

Met de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp zorgt Waterschap Noorderzijlvest voor een nieuw modern gemaal in de voormalige zeedijk direct naast de rijksmonumentale Hunsingosluis, die wordt omgebouwd tot een schutsluis voor beroeps- en recreatievaart. Ook wordt de regionale waterkering verlegd. De beoordelingscommissie is enthousiast over het groene karakter van dit project.

“Duurzaamheid is geïntegreerd in het project door vanaf een vroeg stadium opdrachtgever en opdrachtnemer te laten samenwerken. Het projectteam betrok de gebiedspartners en andere stakeholders bij het besluitvormingsproces. Zowel communicatie binnen als buiten de organisaties kreeg veel aandacht. Verder stuurt het project op een duurzaam ontwerp en een duurzame uitvoering door het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW en instrumenten zoals de Omgevingswijzer en de CO2-Prestatieladder.”

Structurele verduurzaming

De nieuwe N69 is een 8,5 kilometer lange weg die de doorstroming en verkeersveiligheid in het grensgebied tussen België en de A67 bij Veldhoven te verbeteren. In de gebruiksfase is dit project volledig energieneutraal, vertelt aannemer Boskalis die het werk in opdracht van de provincie Noord-Brabant uitvoert. Beide partijen zien het winnen van de Duurzame Parel GWW 2021 als erkenning van hun inspanningen op dit gebied.

De jury schreef het volgende over de N69: “Provincie Noord-Brabant en Boskalis Nederland hebben op overtuigende wijze aangetoond te werken volgens de transitielijnen van de green deal duurzaam GWW 2.0. Maar misschien is wel het allerbelangrijkste dat naast de aandacht voor waardecreatie door duurzaamheidsmaatregelen, het project onderdeel is van de structurele verduurzaming van het totale werkpakket van beide partijen. Duurzaamheid als ‘business as usual’. Dus niet alleen bij een project, maar als onderdeel van de manier van werken van de totale organisatie. Dat laten deze partijen zien. Dit is waar we met de hele sector eigenlijk naar toe willen.”

Infrasite heeft onlangs een gratis digitaal magazine gepubliceerd met daar zes interessante artikelen over duurzame, circulaire en uitstootvrije infra. Deze uitgave is gratis te downloaden.

Auteur: Vincent Krabbendam