Bouw wil centrale registratie bouwfouten

Zoetermeer – Er moet één centrale registratie komen van voorvallen waarbij de constructieve veiligheid van bouwwerken in het geding is. Dit schrijven de verenigingen Bouwend Nederland, Organisatie van advies- en ingenieursbureaus ONRI en de Bond van Nederlandse Architecten in een brief aan minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie. De organisaties reageren hiermee op adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over problemen met gevelbeplating van gebouwen.

De reactie van de brancheverenigingen sluit in grote lijnen aan bij de standpunten die de minister van Wonen, Wijken en Integratie in juni 2007 bekendmaakte. De brancheorganisaties zijn positief over het voorstel van de Onderzoeksraad om één centrale registratie van voorvallen in te voeren. Registratie en analyse van de gegevens is een goede manier om te leren van fouten en verbeteringen in het bouwproces te bevorderen. Overigens wordt registratie van incidenten in de bouw al langere tijd gedaan in het kader van het project ´leren van instortingen´.

Bouwend Nederland, ONRI en BNA onderschrijven de conclusie van de Onderzoeksraad dat er, naast registratie meer maatregelen en initiatieven genomen kunnen worden om de constructieve veiligheid van bouwwerken beter te waarborgen. De oorzaken die aan de onderzochte voorvallen ten grondslag liggen, beperken zich niet tot technische aspecten. Toenemende specialisatie en versnippering van het bouwproces zorgt ervoor dat goede coördinatie binnen het bouwproces onontbeerlijk is. De problemen beperken zich zeker niet alleen tot gevelbeplating, zo stellen de brancheorganisaties. De verenigingen schrijven de minister open te staan voor overleg over de eenduidige coördinatie van de constructieve veiligheid binnen het bouwproces.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland