Instelling Adviesraad Rijkswaterstaat

Den Haag – Rijkswaterstaat heeft vanaf mei 2007 een Adviesraad. De Adviesraad Rijkswaterstaat heeft tot taak het Bestuur van Rijkswaterstaat te adviseren over de uitvoering van taken en organisatieontwikkeling. Voorzitter van de Adviesraad is de heer P.H. Hofstra.

De leden voor de Adviesraad vertegenwoordigen in de meest brede zin de maatschappij. De leden zijn:

  • de heer C.J. Kalden (per 1 mei 2007 oud SG bij het Ministerie van LNV, thans directeur van Staatsbosbeheer);
  • de heer A.L.M. Nelissen (gepensioneerd bouwondernemer en thans 1e vice-voorzitter van het bestuur van Bouwend Nederland);
  • de heer A.B. Smaal (oud Shell-manager en oud tijdelijk lid van de Directie van RWS);
  • mevrouw H. Verhagen (managing director group human resource TNT);
  • de heer W.A. Hafkamp (hoogleraar in de milieukunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en ;
  • mevrouw C.J.A.M Termeer (hoogleraar in de bestuurskunde aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum).

Het voornemen is de heer C.J. Kalden te benoemen in de functie van plaatsvervangend voorzitter.

De Adviesraad heeft een adviserende rol over het gehele werkterrein van Rijkswaterstaat. Zo zal de Adviesraad adviseren over maatschappelijke trends die de rol en taken van Rijkswaterstaat kunnen beïnvloeden. Daarnaast geeft de Adviesraad advies over koersdocumenten, reorganisaties met grote omvang en/of afstoten van taken, taakveranderingen, herinrichting van bedrijfsprocessen, kennismanagement, innovaties en de kwantiteit en kwaliteit van personeel.

Rijkswaterstaat ziet een grote meerwaarde van de Adviesraad door de functionele invalshoek van de leden die affiniteit hebben met de maatschappelijke opgaven en taken van Rijkswaterstaat. Het past in de ontwikkeling naar de meest publieksgerichte overheidsorganisatie die Rijkswaterstaat wil zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat