Spoorwerkzaamheden, baanwerkers, rails
+6,25 PROCENT

Voorlopig akkoord over CAO Railinfra

Foto: SpoorPro/Marieke

FNV Spoor meldt dat de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de werknemers in de railinfra tot een overeenkomst heeft geleid. Afgesproken is een structurele loonsverhoging van 6,25%. Het resultaat moet nog door de leden worden goedgekeurd.

De CAO-partijen hebben afgesproken dat niet alleen de salarissen structureel met 6,25% stijgen. De verhoging geldt ook voor alle toeslagen die gekoppeld zijn aan het uurloon. Daarnaast krijgen alle medewerkers een brutouitkering van 750 euro bruto, uit te keren in periode 1 (de eerste vier weken van januari).

Pensioenpremie

Het is FNV Spoor niet gelukt om een verhoging van de pensioenpremie al voor 2023 af te spreken. Voor 2024 zijn de volgende verhogingen en verdeling van de kosten voor de premie in de CAO opgenomen: 2% premiestijging voor kosten werkgevers en 1% premiestijging voor kosten werknemers.

Onveiligheid

Verder hebben CAO-partijen afgesproken dat zij een onderzoek (laten) uitvoeren waarbij risico’s, knelpunten en oorzaken van onveiligheid in kaart worden gebracht, en waarin structurele oplossingen en verbeteringen kunnen worden aangegeven.

Nog meer afspraken: Indien de Belastingdienst de fiscale ruimte voor vergoedingen wijzigt, zullen werkgevers deze daarop aanpassen. Voorbeeld is de vergoeding voor kilometers gemaakt ten behoeven van woon/werk verkeer. Op dit moment mag een werkgever 19 cent per kilometer belastingvrij vergoeden. Mocht dit bedrag verhoogd worden, dan passen werkgevers hun regeling hierop aan.

Koopkracht

Opvallend is dat de onderhandelingspartijen nadrukkelijk de mogelijkheid openhouden dat de CAO kan worden opengebroken als de koopkracht wordt aangetast. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de inflatie verder doorzet. Daarom is de volgende afspraak op papier gezet: ‘Werkgevers en vakbonden hechten waarde aan koopkrachtbehoud van Rail Infra medewerkers. Dit is essentieel voor huidig en nieuw personeel. Als er sprake is van zwaarwegende externe omstandigheden kunnen cao-partijen besluiten om een of meerdere artikelen tijdelijk aan te passen. De werkgevers en/of de werknemersorganisaties kunnen hiervoor het initiatief nemen om dit te bespreken.’

Digitaal

De afgesproken looptijd van de nog goed te keuren CAO is van 1 januari tot eind december 2023. De aangesloten leden kunnen uiterlijk tot en met 22 december digitaal hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat. Vandaag, maandag 12 december, zijn er voorlichtingsbijeenkomsten, zowel live als on-line.

Lees ook:

ProRail wil personeel compenseren voor duurder levensonderhoud

FNV-leden stemmen in met CAO Bouw en Infra

Onderwerpen: , ,

Auteur: Bart Oosterveld

Voorlopig akkoord over CAO Railinfra | Infrasite
Spoorwerkzaamheden, baanwerkers, rails
+6,25 PROCENT

Voorlopig akkoord over CAO Railinfra

Foto: SpoorPro/Marieke

FNV Spoor meldt dat de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de werknemers in de railinfra tot een overeenkomst heeft geleid. Afgesproken is een structurele loonsverhoging van 6,25%. Het resultaat moet nog door de leden worden goedgekeurd.

De CAO-partijen hebben afgesproken dat niet alleen de salarissen structureel met 6,25% stijgen. De verhoging geldt ook voor alle toeslagen die gekoppeld zijn aan het uurloon. Daarnaast krijgen alle medewerkers een brutouitkering van 750 euro bruto, uit te keren in periode 1 (de eerste vier weken van januari).

Pensioenpremie

Het is FNV Spoor niet gelukt om een verhoging van de pensioenpremie al voor 2023 af te spreken. Voor 2024 zijn de volgende verhogingen en verdeling van de kosten voor de premie in de CAO opgenomen: 2% premiestijging voor kosten werkgevers en 1% premiestijging voor kosten werknemers.

Onveiligheid

Verder hebben CAO-partijen afgesproken dat zij een onderzoek (laten) uitvoeren waarbij risico’s, knelpunten en oorzaken van onveiligheid in kaart worden gebracht, en waarin structurele oplossingen en verbeteringen kunnen worden aangegeven.

Nog meer afspraken: Indien de Belastingdienst de fiscale ruimte voor vergoedingen wijzigt, zullen werkgevers deze daarop aanpassen. Voorbeeld is de vergoeding voor kilometers gemaakt ten behoeven van woon/werk verkeer. Op dit moment mag een werkgever 19 cent per kilometer belastingvrij vergoeden. Mocht dit bedrag verhoogd worden, dan passen werkgevers hun regeling hierop aan.

Koopkracht

Opvallend is dat de onderhandelingspartijen nadrukkelijk de mogelijkheid openhouden dat de CAO kan worden opengebroken als de koopkracht wordt aangetast. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de inflatie verder doorzet. Daarom is de volgende afspraak op papier gezet: ‘Werkgevers en vakbonden hechten waarde aan koopkrachtbehoud van Rail Infra medewerkers. Dit is essentieel voor huidig en nieuw personeel. Als er sprake is van zwaarwegende externe omstandigheden kunnen cao-partijen besluiten om een of meerdere artikelen tijdelijk aan te passen. De werkgevers en/of de werknemersorganisaties kunnen hiervoor het initiatief nemen om dit te bespreken.’

Digitaal

De afgesproken looptijd van de nog goed te keuren CAO is van 1 januari tot eind december 2023. De aangesloten leden kunnen uiterlijk tot en met 22 december digitaal hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat. Vandaag, maandag 12 december, zijn er voorlichtingsbijeenkomsten, zowel live als on-line.

Lees ook:

ProRail wil personeel compenseren voor duurder levensonderhoud

FNV-leden stemmen in met CAO Bouw en Infra

Onderwerpen: , ,

Auteur: Bart Oosterveld