GEZONDHEID

Voor werken met PUR wordt een opleiding verplicht

PUR-schuim in spuitbus foto Wikipedia

Het werken met zogenaamde diisocyanaten (een groep van chemische stoffen) wordt met ingang van 24 augustus aan regels gebonden. Diisocyanaten zijn stoffen die kunnen vrijkomen bij het gebruik van lijmen en coatings en bij het aanbrengen van PUR-schuim. Met name inademing kan ernstige gezondheid problemen veroorzaken, zoals allergieën en astma.

Daarom is bepaald dat iedereen die beroepsmatig (industrieel, professioneel of als ZZP’er) met deze stoffen werkt vanaf 24 augustus 2023 een opleiding over de veiligheid en de effecten op de gezondheid gevolgd moet hebben. De leverancier moet het opleidingsmateriaal verzorgen. De opleiding moet gegeven worden door een deskundige, en moet iedere vijf jaar herhaald worden. De opleiding kan onder voorwaarden ook als e-learning gevolgd worden.

Huidcontact

Diisocyanaten zijn stoffen die onder andere gebruikt worden in lijmen en coatings en voor het maken van PUR. Als je ermee in contact komt (inademen of huid-contact) kun je er allergisch voor worden. Dat kan ook nog gebeuren als je al jarenlang zonder problemen ermee werkt. Als je eenmaal allergisch bent, krijg je last bij iedere blootstelling, zelfs als het maar om kleine hoeveelheden gaat.

Om te voorkomen dat meer mensen allergisch worden doordat ze met diisocyanaten werken is een restrictie opgesteld in de Europese chemicaliënwetgeving REACH, die voor de hele EU geldt. Een restrictie betekent dat je de stof niet mag gebruiken tenzij je voldoet aan de voorwaarden die in de wet staan. Het doel van zo’n restrictie (ook wel beperking genoemd) is om mens en milieu te beschermen tegen onaanvaardbare risico’s van een chemische stof.

Veiligheidsinformatieblad

De restrictie geldt voor producten met meer dan 0,1% diisocyanaten. Een lijst met voorbeelden van diisocyanaten waarvoor de restrictie geldt is hier te vinden. De samenstelling van een product kun je vinden in rubriek 3 van het veiligheidsinformatieblad. Als de opleiding verplicht is voor jouw product moet dat ook zowel in het veiligheidsinformatieblad als op het etiket vermeld worden. Vraag bij twijfel je leverancier of het product onder de restrictie valt.

5 euro

De Europese vereniging diisocyanaat-producenten heeft een opleidingssysteem opgezet, https://www.safeusediisocyanates.eu/nl/. Je kunt hier een e-learning volgen of een klassikale training zoeken.  De opleiding zal uiteindelijk beschikbaar zijn in 24 talen. De kosten zijn 5 euro per training. Je kunt ook zelf een arbodeskundige met voldoende kennis van diisocyanaten vragen om de opleiding te verzorgen.

Lees ook:

Generieke Poort Instructie: nieuwe versie 5.0

‘Werknemers in bouw en infra zijn dik en te nonchalant’

Onderwerpen: ,

Auteur: Bart Oosterveld