KORNWERDERZAND

Bedrijven rond het IJsselmeer betalen mee aan grotere sluis

Het Lorentzsluizencomplex foto provincie Fryslan
Ongeveer 35 marktpartijen rond het IJsselmeer gaan meebetalen aan een grotere sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Door de aanleg van een grotere sluis (verbreding van 14 naar 25 meter) kunnen grotere schepen de havens van Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad, Meppel, Zwolle en Kampen bereiken.

Ieder deelnemend bedrijf verplicht zich tot het betalen van een bijdrage per passage voor elk schip dat de sluis op dit moment niet kan passeren. Nu er een nieuwe Maritieme Servicehaven op Urk kan worden gebouwd, doen de bedrijven aldaar gezamenlijk mee aan de regeling.

Voorfinanciering

Er zijn nu genoeg bedrijven rond het IJsselmeer die hebben toegezegd gezamenlijk te willen bijdragen tot een bedrag van 26,5 miljoen euro. De betaling van de marktbijdrage start zodra de verruimde sluis klaar is. Met de toegezegde deelname van de ongeveer 35 marktpartijen wordt verwacht dat het dan 20 tot 35 jaar duurt voordat de volledige betaling bereikt is. Daarna stopt de regeling. Provincie Fryslân zorgt eerst voor voorfinanciering.

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder: De bedrijven tonen hiermee aan hoe belangrijk zij het vinden dat de brede sluis er komt. Ik ben ontzettend blij dat ze deze investering in bereikbaarheid en economie zo massief willen steunen.

Ondertekening

De regeling en afspraken over de marktbijdrage zijn pas definitief als ook Provinciale Staten van Fryslân er in december mee instemmen. In januari 2023 vindt dan de officiële ondertekening van de overeenkomsten met alle deelnemende marktpartijen plaats.

Met het besluit is de begroting van 180 miljoen euro, zoals in 2020 vastgesteld door Provinciale Staten, rond. Voor de start van de aanbesteding moet eerst het verziltingsonderzoek van het Rijk nog worden afgerond. Dit kan leiden tot aanpassingen van het ontwerp. Na afloop wordt de begroting nog geactualiseerd. Vooralsnog kan er in 2026 met de bouw van de sluis worden gestart. Alles conform afspraak met Rijk om uiterlijk 2028 op te leveren.

Lees ook:

Onderzoek conditie beton sluiskolken en draaibruggen Lorentzsluizencomplex

Werk aan Stevinsluizen loopt uit, heropening uitgesteld

Auteur: Redactie

Bedrijven rond het IJsselmeer betalen mee aan grotere sluis | Infrasite
KORNWERDERZAND

Bedrijven rond het IJsselmeer betalen mee aan grotere sluis

Het Lorentzsluizencomplex foto provincie Fryslan
Ongeveer 35 marktpartijen rond het IJsselmeer gaan meebetalen aan een grotere sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Door de aanleg van een grotere sluis (verbreding van 14 naar 25 meter) kunnen grotere schepen de havens van Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad, Meppel, Zwolle en Kampen bereiken.

Ieder deelnemend bedrijf verplicht zich tot het betalen van een bijdrage per passage voor elk schip dat de sluis op dit moment niet kan passeren. Nu er een nieuwe Maritieme Servicehaven op Urk kan worden gebouwd, doen de bedrijven aldaar gezamenlijk mee aan de regeling.

Voorfinanciering

Er zijn nu genoeg bedrijven rond het IJsselmeer die hebben toegezegd gezamenlijk te willen bijdragen tot een bedrag van 26,5 miljoen euro. De betaling van de marktbijdrage start zodra de verruimde sluis klaar is. Met de toegezegde deelname van de ongeveer 35 marktpartijen wordt verwacht dat het dan 20 tot 35 jaar duurt voordat de volledige betaling bereikt is. Daarna stopt de regeling. Provincie Fryslân zorgt eerst voor voorfinanciering.

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder: De bedrijven tonen hiermee aan hoe belangrijk zij het vinden dat de brede sluis er komt. Ik ben ontzettend blij dat ze deze investering in bereikbaarheid en economie zo massief willen steunen.

Ondertekening

De regeling en afspraken over de marktbijdrage zijn pas definitief als ook Provinciale Staten van Fryslân er in december mee instemmen. In januari 2023 vindt dan de officiële ondertekening van de overeenkomsten met alle deelnemende marktpartijen plaats.

Met het besluit is de begroting van 180 miljoen euro, zoals in 2020 vastgesteld door Provinciale Staten, rond. Voor de start van de aanbesteding moet eerst het verziltingsonderzoek van het Rijk nog worden afgerond. Dit kan leiden tot aanpassingen van het ontwerp. Na afloop wordt de begroting nog geactualiseerd. Vooralsnog kan er in 2026 met de bouw van de sluis worden gestart. Alles conform afspraak met Rijk om uiterlijk 2028 op te leveren.

Lees ook:

Onderzoek conditie beton sluiskolken en draaibruggen Lorentzsluizencomplex

Werk aan Stevinsluizen loopt uit, heropening uitgesteld

Auteur: Redactie