Onderzoek conditie beton sluiskolken en draaibruggen Lorentzsluizencomplex

Foto: Ivo Ketelaar

Rijkswaterstaat onderzoekt van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september 2016 de conditie van het beton van de sluiskolken en draaibruggen van het Lorentzsluizencomplex. Het sluizencomplex is onderdeel van de Afsluitdijk en ligt bij Kornwerderzand (Friesland). De inspecties bestaan uit boringen en duikinspecties in de kolken van het schutsluiscomplex en het beton van de draaibruggen.

De beroeps- en recreatievaart kan in deze periode hinder ondervinden van deze inspecties. Het wegverkeer ondervindt geen hinder van de inspecties.

Inspecties betonnen objecten
Het onderzoek omvat inspecties van de conditie van het beton van de spui- en schutsluizen en de betonnen delen van vaste en beweegbare brugdelen. Eerder deze zomer vonden al inspecties plaats aan de spuikokers van de Afsluitdijk. Deze niet reguliere inspecties zijn afgerond.

Ook de conditie van het beton van het Stevinsluizencomplex aan de Noord-Hollandse zijde van de Afsluitdijk wordt onderzocht. Dat gebeurt gelijktijdig met het al geplande onderhoud tussen 5 september en 16 oktober. Alle visuele inspecties en een deel van de proefboringen, zowel boven als onder water, vinden tot het einde van dit jaar plaats. De onderwater boringen in de schutsluizen van het Lorentzsluizencomplex vinden begin volgend jaar plaats. Hiervoor moeten de kolken drooggelegd worden. Hierna wordt de omvang van slijtage en eventuele schade aan het beton vastgesteld en wordt een herstelaanpak opgesteld.

Hinder scheepvaartverkeer
Bij het plannen van de werkzaamheden stuurt Rijkswaterstaat aan op een veilige situatie met zo min mogelijk hinder voor weg- en vaarweggebruiker. De inspecties aan de kolken van de sluizen vinden plaats tijdens laagwater. Inspecties aan het beton bij de draaibruggen vinden met name in de ochtend plaats. Er wordt nooit gelijktijdig aan de kolken en draaibruggen gewerkt. Dit om de hinder voor de scheepvaart te beperken.

  • Maandag 29 augustus en dinsdag 30 augustus is de kleine kolk van het Lorentzsluizencomplex in de laagwaterperiode gestremd. Op maandag 29 augustus is dat van 11.15 tot 17.15 uur. Op dinsdag is dat van 12.30 tot 18.30 uur.
  • Woensdag 31 augustus is de grote kolk van 13.30 tot 19.30 uur gestremd. Beroepsvaart wordt bij voldoende aanbod enkele keren tijdens deze stemmingsperiode door de grote sluis geschut. Donderdag 1 september is er geen stremming van de sluis.
  • Vrijdag 2 september moet recreatie- en beroepsvaart ook rekening houden met mogelijke stremming. De laagwaterperiode overdag is gereserveerd voor eventuele uitloop van werkzaamheden.
  • Scheepvaartverkeer wordt met behulp van scheepvaartbegeleiding naar één zijde van de draaibruggen geleid op de momenten dat het beton van een draaibrug wordt onderzocht. Beroeps- en recreatievaart moeten rekening houden met een langere wachttijd.

Tijdens de stremming bij het Lorentzcomplex is het Stevincomplex beschikbaar voor scheepvaart. De scheepvaart, zowel beroeps- als recreatievaart, moet bij het Lorentz sluizencomplex rekening houden met een langere wachttijd. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk.

Hinder wegverkeer
Het wegverkeer ondervindt geen hinder van de inspecties.

Afsluitdijk Open
In verband met het hardloopevenement Afsluitdijk Open op 4 september is er kort na afronding van de inspecties van de conditie van het beton van de sluiskolken, hinder op de Afsluitdijk voor scheepvaart- en wegverkeer. Op 5 september starten de werkzaamheden voor de renovatie van het Stevin sluizencomplex. Deze werkzaamheden duren tot 16 oktober. Gedurende deze periode is het Stevinsluizencomplex voor alle scheepvaart gestremd.

De Afsluitdijk
De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Onderzoek conditie beton sluiskolken en draaibruggen Lorentzsluizencomplex | Infrasite

Onderzoek conditie beton sluiskolken en draaibruggen Lorentzsluizencomplex

Foto: Ivo Ketelaar

Rijkswaterstaat onderzoekt van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september 2016 de conditie van het beton van de sluiskolken en draaibruggen van het Lorentzsluizencomplex. Het sluizencomplex is onderdeel van de Afsluitdijk en ligt bij Kornwerderzand (Friesland). De inspecties bestaan uit boringen en duikinspecties in de kolken van het schutsluiscomplex en het beton van de draaibruggen.

De beroeps- en recreatievaart kan in deze periode hinder ondervinden van deze inspecties. Het wegverkeer ondervindt geen hinder van de inspecties.

Inspecties betonnen objecten
Het onderzoek omvat inspecties van de conditie van het beton van de spui- en schutsluizen en de betonnen delen van vaste en beweegbare brugdelen. Eerder deze zomer vonden al inspecties plaats aan de spuikokers van de Afsluitdijk. Deze niet reguliere inspecties zijn afgerond.

Ook de conditie van het beton van het Stevinsluizencomplex aan de Noord-Hollandse zijde van de Afsluitdijk wordt onderzocht. Dat gebeurt gelijktijdig met het al geplande onderhoud tussen 5 september en 16 oktober. Alle visuele inspecties en een deel van de proefboringen, zowel boven als onder water, vinden tot het einde van dit jaar plaats. De onderwater boringen in de schutsluizen van het Lorentzsluizencomplex vinden begin volgend jaar plaats. Hiervoor moeten de kolken drooggelegd worden. Hierna wordt de omvang van slijtage en eventuele schade aan het beton vastgesteld en wordt een herstelaanpak opgesteld.

Hinder scheepvaartverkeer
Bij het plannen van de werkzaamheden stuurt Rijkswaterstaat aan op een veilige situatie met zo min mogelijk hinder voor weg- en vaarweggebruiker. De inspecties aan de kolken van de sluizen vinden plaats tijdens laagwater. Inspecties aan het beton bij de draaibruggen vinden met name in de ochtend plaats. Er wordt nooit gelijktijdig aan de kolken en draaibruggen gewerkt. Dit om de hinder voor de scheepvaart te beperken.

  • Maandag 29 augustus en dinsdag 30 augustus is de kleine kolk van het Lorentzsluizencomplex in de laagwaterperiode gestremd. Op maandag 29 augustus is dat van 11.15 tot 17.15 uur. Op dinsdag is dat van 12.30 tot 18.30 uur.
  • Woensdag 31 augustus is de grote kolk van 13.30 tot 19.30 uur gestremd. Beroepsvaart wordt bij voldoende aanbod enkele keren tijdens deze stemmingsperiode door de grote sluis geschut. Donderdag 1 september is er geen stremming van de sluis.
  • Vrijdag 2 september moet recreatie- en beroepsvaart ook rekening houden met mogelijke stremming. De laagwaterperiode overdag is gereserveerd voor eventuele uitloop van werkzaamheden.
  • Scheepvaartverkeer wordt met behulp van scheepvaartbegeleiding naar één zijde van de draaibruggen geleid op de momenten dat het beton van een draaibrug wordt onderzocht. Beroeps- en recreatievaart moeten rekening houden met een langere wachttijd.

Tijdens de stremming bij het Lorentzcomplex is het Stevincomplex beschikbaar voor scheepvaart. De scheepvaart, zowel beroeps- als recreatievaart, moet bij het Lorentz sluizencomplex rekening houden met een langere wachttijd. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk.

Hinder wegverkeer
Het wegverkeer ondervindt geen hinder van de inspecties.

Afsluitdijk Open
In verband met het hardloopevenement Afsluitdijk Open op 4 september is er kort na afronding van de inspecties van de conditie van het beton van de sluiskolken, hinder op de Afsluitdijk voor scheepvaart- en wegverkeer. Op 5 september starten de werkzaamheden voor de renovatie van het Stevin sluizencomplex. Deze werkzaamheden duren tot 16 oktober. Gedurende deze periode is het Stevinsluizencomplex voor alle scheepvaart gestremd.

De Afsluitdijk
De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat