ONLINE

Nieuwe versie Handboek verkeersmanagement 

Verkeersplein Ed259/Unsplash

Kennisplatform CROW heeft een nieuwe, online versie van het Handboek verkeersmanagement uitgebracht. Het digitale handboek geeft een overzicht van actuele kennis op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Een nieuwe versie was nodig vanwege de vele veranderingen in de wereld van de mobiliteit, zegt CROW.

De nieuwe ontwikkelingen die in de laatste online versie van het handboek aan de orde komen zijn: technologie en data, data-gestuurd werken, de prominentere rol van andere modaliteiten dan de auto, de groeiende aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid en een veranderende kijk op samenwerking tussen publieke en private partijen.

Wegkantsystemen

Het handboek gaat in op de positie van het verkeersmanagement binnen de mobiliteit, de praktijk, de betrokken partijen en de ontwikkelingen. Verder beschrijft het handboek welke bouwstenen een rol spelen in verkeersmanagement: data en informatie, (infrastructuur)netwerken, maatregelen, wegkantsystemen, navigatie- en reisinformatiesystemen, voertuigen, verkeerscentrales en de reizigers en weggebruikers.

Studenten

Het handboek is bedoeld voor beleidsadviseurs, projectleiders en verkeersmanagers bij overheden, adviseurs, dienstverleners en aannemers. Het is ook geschikt voor studenten en cursisten verkeersmanagement/Smart Mobility. Om het handboek te kunnen raadplegen is een abonnement (74,00 euro ex BTW) nodig. Crow in Ede richt zich als kennisplatform op infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer.

Lees ook:

Rechter: Crow500 geldt ook bij handmatig graven

Webinar over stand van zaken programma Asfalt-Impuls

Auteur: Redactie

Nieuwe versie Handboek verkeersmanagement | Infrasite
ONLINE

Nieuwe versie Handboek verkeersmanagement 

Verkeersplein Ed259/Unsplash

Kennisplatform CROW heeft een nieuwe, online versie van het Handboek verkeersmanagement uitgebracht. Het digitale handboek geeft een overzicht van actuele kennis op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Een nieuwe versie was nodig vanwege de vele veranderingen in de wereld van de mobiliteit, zegt CROW.

De nieuwe ontwikkelingen die in de laatste online versie van het handboek aan de orde komen zijn: technologie en data, data-gestuurd werken, de prominentere rol van andere modaliteiten dan de auto, de groeiende aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid en een veranderende kijk op samenwerking tussen publieke en private partijen.

Wegkantsystemen

Het handboek gaat in op de positie van het verkeersmanagement binnen de mobiliteit, de praktijk, de betrokken partijen en de ontwikkelingen. Verder beschrijft het handboek welke bouwstenen een rol spelen in verkeersmanagement: data en informatie, (infrastructuur)netwerken, maatregelen, wegkantsystemen, navigatie- en reisinformatiesystemen, voertuigen, verkeerscentrales en de reizigers en weggebruikers.

Studenten

Het handboek is bedoeld voor beleidsadviseurs, projectleiders en verkeersmanagers bij overheden, adviseurs, dienstverleners en aannemers. Het is ook geschikt voor studenten en cursisten verkeersmanagement/Smart Mobility. Om het handboek te kunnen raadplegen is een abonnement (74,00 euro ex BTW) nodig. Crow in Ede richt zich als kennisplatform op infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer.

Lees ook:

Rechter: Crow500 geldt ook bij handmatig graven

Webinar over stand van zaken programma Asfalt-Impuls

Auteur: Redactie