GRONDROEREN

Rechter: Crow500 geldt ook bij handmatig graven

(foto: Wikimedia Commons)

De Crow500 richtlijn om schade te voorkomen aan kabels en leidingen geldt net zo goed bij handmatig graven als bij graven met de machine. Dat zegt de kantonrechter in Den Haag in een rechtzaak die netwerkbeheerder Westland Infra Beheer (WIN) in Poeldijk had aangespannen tegen een aannemer.

Aannemingsbedrijf Veenman Westland in Honselersdijk had tussen 13 en 16 oktober 2020 graafwerkzaamheden uitgevoerd bij een woonhuis in het gebied van WIN. Voorafgaand aan deze werkzaamheden had Veenman een KLIC-melding gedaan. Twee maanden later constateerde WIN dat er ter plaatse schade was aan een laagspanningskabel. Het netwerkbedrijf stelde Veenman aansprakelijk en vroeg om vergoeding van de directe schade van 4.218,64 euro plus een bedrag van 600 euro voor ‘vaststelling aansprakelijkheid en schade’. Dat laatste bedrag was bedoeld als vergoeding om de kosten voor interne afhandeling bij de netwerkbeheerder te dekken.

Richtlijn

De aannemer weigerde de gevraagde bedragen te betalen. Daarop daagde WIN Veenman voor de kantonrechter. In de rechtszaal betoogde het bedrijf dat WIN de vordering onterecht had gebaseerd op de richtlijn ‘zorgvuldig grondroeren van initiatief tot gebruiksfase’ (Crow500). Deze richtlijn was volgens de aannemer in dit geval niet van toepassing omdat de medewerkers het graafwerk met de hand hadden gedaan. De richtlijn zou alleen bij machinaal graafwerk van toepassing zijn.

Hoge Raad

In zijn beoordeling stelde de kantonrechter allereerst vast dat de Hoge Raad heeft bepaald dat aan de Crow500 richtlijn een groot gewicht toekomt. Deze is namelijk vastgesteld door ‘een breed samengesteld, technisch geschoold gezelschap waarin zowel opdrachtgevers, (grotere) grondroerders als beheerders vertegenwoordigd waren en deze aldus de weerslag vormt van de binnen de beroepsgroep geldende opvattingen omtrent zorgvuldig handelen,’ aldus de Hoge Raad. De richtlijn geeft daarmee de toon aan in een geval als dit, zegt de kantonrechter.

Redelijk

Volgens de rechter gaat de richtlijn over ‘het gehele proces van een project, vanaf initiatief tot en met de gebruiksfase’. De regels en aanbevelingen zijn dus niet alleen van toepassing op machinale grondwerkzaamheden maar juist ook op kleine projecten, zegt de rechter. Die wees de schadevordering van WIN toe.  Het gevraagde vergoeding van 600 euro voor interne kosten vond de rechter redelijk. Daarom moet de aannemer ook dit bedrag aan de netwerkbeheerder vergoeden.

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Bart Oosterveld

Rechter: Crow500 geldt ook bij handmatig graven | Infrasite