Webinar over stand van zaken programma Asfalt-Impuls

Asfalt
Foto: ProMedia / Vincent Krabbendam

CROW verzorgt op 3 november een webinar waarin een update wordt gegeven over het programma Asfalt-Impuls. De betrokkenen spelen met dit programma in op de steeds hogere eisen die aan asfalt worden gesteld.

Die eisen hebben betrekking op zaken als beschikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van de Nederlandse weginfrastructuur. Daar hebben allerlei partijen mee te maken: wegbeheerders, asfaltaannemers, leveranciers, ontwerpers, kwaliteitsborgers en kennisinstellingen. Met CROW als beheerder wil Asfalt-Impuls met al die partijen gezamenlijk de uitdagingen het hoofd bieden en er oplossingen voor bedenken. Dat is al enige tijd aan de gang en daarom wordt de tijd rijp geacht om middels een webinar een update te geven.

Acht projecten

Dat gebeurt dus op 3 november, en wel van 15.00 tot 16.30 uur. Het vijfjarige programma wil onder meer de gemiddelde levensduur van asfalt verdubbelen, de CO2-productie halveren en de kosten van dat alles ook flink omlaag brengen. Daarvoor lopen in totaal acht projecten, waarover op 3 november wordt verteld wat de behaalde resultaten en verdere ambities zijn. Ook partijen die nog niet betrokken zijn bij het programma, kunnen aan het webinar deelnemen.

Lees ook de volgende Infrasite-artikelen over asfalt en wegen:

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Vincent Krabbendam