NATUURONTWIKKELING

Minister: ‘Kievietsbloemen niet de dupe van vismaatregelen’

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat RVD/ Martijn Beekman

Het slaan van damwanden langs het Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden heeft geen effect op de grondwaterstanden en de hooilanden met kievitsbloemen. Dat schrijft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op vragen van CDA-kamerlid Harry van der Molen. Die is bang dat een project om de visstand ter plaatse te verbeteren een negatief effect zal hebben op andere natuur.

De minister weerspreekt dat. Volgens hem heeft Rijkswaterstaat een natuurtoets laten uitvoeren. Daarin wordt onderzocht of de natuur negatief wordt beïnvloed door een project. Uit de toets is gebleken dat de werkzaamheden geen effect hebben op de grondwaterstromen en de hooilanden met kievitsbloemen.

In het Zwarte Water werkt Rijkswaterstaat aan een opgave van de Kaderrichtlijn Water (KRW), specifiek het verbeteren van de visstand. Dit gebeurt door de aanleg van zogenaamde luwtezones. Een luwtezone is een gebied waar de effecten van de stroming van de rivier en de scheepvaart (golfwerking en zuiging) wordt teruggebracht. Vissen kunnen in dit rustigere stuk rivier paaien en opgroeien. Om deze luwtezone te realiseren worden damwanden geplaatst.

Oeveroptimalisatie

Rijkswaterstaat is niet zomaar tot het plaatsen van stukken damwand overgegaan, zegt de minister. Daar is een analyse van potentiële gebieden aan vooraf gegaan en zijn verschillende locaties ‘op land’, voor bijvoorbeeld de aanleg van nevengeulen, en ‘in het water’ onderzocht. Op basis van de onderzochte alternatieven bleken de voor- en nadelen van de oplossingen in het water, waaronder het plaatsen van de damwanden bij de vier locaties, de minste nadelige effecten op het gebied te hebben en het meeste bij te dragen aan het verbeteren van de onderwaternatuur, specifiek de visstand. Op twee andere locaties is een oplossing op het land wel mogelijk en wordt deze ook uitgewerkt. Bij Genne Overwaters wordt een 900 meter lange nevengeul aangelegd en bij Langenholte-Holtenbroekerdijk vindt 3,7 kilometer oeveroptimalisatie, natuurontwikkeling en wateropvang plaats, ter verbetering van de visstand.

CDA-kamerlid Harry van der Molen © 2022 CDA

Kano’s

Van der Molen vroeg zich ook af of de damwanden geen gevaar opleveren voor de pleziervaart zoals kleinere jachten en kano’s. Die zouden mogelijk last kunnen krijgen van de korte golfslag die bij damwanden optreedt. Ook hier komt de minister met een geruststellend antwoord: ‘De plaatsing van damwanden leidt niet tot felle golfslag en heeft geen gevolgen voor de veiligheid van kleinere jachten of kano’s.’

Lees ook:

Rijkswaterstaat en provincie laten nieuwe rivier graven

Steeds meer natuur op de Marker Wadden

Auteur: Redactie

Minister: ‘Kievietsbloemen niet de dupe van vismaatregelen’ | Infrasite