NATUURBEHEER

Rijkswaterstaat en provincie laten nieuwe rivier graven

Zwarte Water - Genne-Overwaters Fotografie Snowwhite

In het bijzondere rivieren- en uiterwaardengebied rond het Zwarte Water ten noorden van Zwolle wordt de komende tijd aan de riviernatuur gewerkt, meldt Rijkswaterstaat. Daar waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water wordt het gebied een nog duurzamere leefomgeving voor mens, dier en plant.

De werkzaamheden vormen een belangrijke stap richting de Kaderrichtlijn Water-doelen en de Natura2000-doelen van de provincie Overijssel. In Genne-Overwaters, bij Hasselt, komt een nevengeul. In deze ‘extra’ rivier, die parallel loopt aan het Zwarte Water, is plaats voor ondiepten en langzaam stromend water. Zo krijgen dier- en plantensoorten die van nature in en rondom de rivier voorkomen, weer de ruimte.

In dit gebied, dat ook een Natura 2000-gebied is, komt een hardhouten ooibos. Deze ontwikkeling gebeurt in samenwerking met de provincie Overijssel. De werkzaamheden zijn gestart op 15 september en duren tot en met eind december 2022. De aanpassingen in het gebied worden uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel. Aannemer De Boer & De Groot civiele werken BV voert het werk uit.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Rijkswaterstaat en provincie laten nieuwe rivier graven | Infrasite
NATUURBEHEER

Rijkswaterstaat en provincie laten nieuwe rivier graven

Zwarte Water - Genne-Overwaters Fotografie Snowwhite

In het bijzondere rivieren- en uiterwaardengebied rond het Zwarte Water ten noorden van Zwolle wordt de komende tijd aan de riviernatuur gewerkt, meldt Rijkswaterstaat. Daar waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water wordt het gebied een nog duurzamere leefomgeving voor mens, dier en plant.

De werkzaamheden vormen een belangrijke stap richting de Kaderrichtlijn Water-doelen en de Natura2000-doelen van de provincie Overijssel. In Genne-Overwaters, bij Hasselt, komt een nevengeul. In deze ‘extra’ rivier, die parallel loopt aan het Zwarte Water, is plaats voor ondiepten en langzaam stromend water. Zo krijgen dier- en plantensoorten die van nature in en rondom de rivier voorkomen, weer de ruimte.

In dit gebied, dat ook een Natura 2000-gebied is, komt een hardhouten ooibos. Deze ontwikkeling gebeurt in samenwerking met de provincie Overijssel. De werkzaamheden zijn gestart op 15 september en duren tot en met eind december 2022. De aanpassingen in het gebied worden uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel. Aannemer De Boer & De Groot civiele werken BV voert het werk uit.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie