Tweede PIANOo-congres op 7 juni 2007

Krijgt het MKB wel genoeg kansen als het om aanbesteden gaat?
Wat staat er in de Gedragscode van publieke opdrachtgevers?
Wat moet er in de nieuwe Aanbestedingswet komen te staan?
En hoe gaat de overheid om met duurzaam inkopen?
Deze en nog zo´n 20 andere onderwerpen worden in interactieve workshops en ronde tafelgesprekken belicht tijdens het tweede PIANOo-congres dat op 7 juni 2007 plaatsvindt in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Er zijn al meer dan 500 aanmeldingen.

Kruisbestuiving

Het tweede PIANOo-congres is getiteld: `De vlucht van de hommel; kruisbestuiving
naar innovatie in inkoop en aanbesteding´. Daarmee worden nut en noodzaak van
het netwerken nog eens onderstreept. Het gaat om kruisbestuiving van kennis en ervaring, van methodes en werkwijzen, van meningen en inzichten. De belangrijkste
thema´s van de workshops zijn juridische aspecten van inkopen en aanbesteden,
praktische aanwijzingen voor het dagelijks werk en professionalisering van het
inkoop- en aanbestedingsvak.

Tijdens de plenaire opening van het congres spreekt minister Maria van der Hoeven
van Economische Zaken een videoboodschap uit. Bovendien neemt Chris Buijink, Secretaris Generaal van het Ministerie van Economische Zaken, de nieuwe Gedragscode voor publiek opdracht¬geverschap in ontvangst. Het complete programma staat op www.pianoo.nl

Wat is PIANOo

PIANOo staat voor Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheids¬opdrachtgevers. PIANOo ondersteunt publieke organisaties bij het professionaliseren van het opdrachtgeverschap. PIANOo is het kennisnetwerk aanbesteden van en voor de overheid. Iedereen die zich binnen de publieke sector bezighoudt met het aanbesteden van werken, leveringen en diensten kan bij het netwerk terecht voor informatie, advies en praktische tips. Het kennisnetwerk stimuleert kennisuitwisseling over inkopen en aanbesteden binnen de publieke sector en brengt inkopers en aanbesteders met vakgenoten in contact, zodat zij van elkaars expertise kunnen leren. Daarnaast werkt PIANOo nauw samen met kennisinstellingen waaronder NEVI, Europa decentraal, de Regieraad Bouw en de VNG. Via koepel¬organisaties zoals VNO-NCW zoekt PIANOo de dialoog op met opdrachtnemers.

Het congres heeft een besloten karakter en is uitsluitend toegankelijk voor inkopers
en aanbesteders uit de publieke sector en genodigden.

Meer informatie

Meer informatie over het congresprogramma en de inhoud van de workshops vindt
u op de website van PIANOo

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Economische Zaken