Nel Sangers directeur GOB

Den Haag – Mevrouw P.M. (Nel) Sangers is per 1 oktober 2005 benoemd tot directeur ad interim van het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf in oprichting (GOB). Het GOB gaat het Rijk vertegenwoordigen bij een aantal gebiedsprojecten waar het Rijk meerdere belangen heeft vanuit beleid en vastgoed. Het bedrijf is een initiatief van de vijf vastgoeddepartementen (Defensie, Financiën, LNV, V&W en VROM) en zal ressorteren onder de minister van VROM. Nel Sangers zal de start van het GOB gaan voorbereiden.

Hiervoor was mevrouw Sangers werkzaam als regiomanager West bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Tussen 1979 en 1993 heeft zij managementervaring opgedaan bij diverse gemeenten, waaronder Leidschendam en Nieuwegein. In die tijd was zij onder meer betrokken bij de Vinex locatie Leidschenveen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie VROM