Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 02-03-2020In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
In de zomer 2020 wordt er een besluit genomen over de structurele oplossing voor de Paddepoelsterbrug. Hierbij betrekt Rijkswaterstaat actief de omgeving. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat of de start van de bouw van de tijdelijke brug al eerder kan plaatsvinden dan in 2021.

Advertentie


De minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen schrijft dit in haar brief aan de Tweede Kamer, als antwoord op de Motie Schonis c.s.

De Paddepoelsterbrug in de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bij Groningen werd eind september 2018 aangevaren en het brugdek werd daarna verwijderd. Sindsdien moeten de gebruikers van deze verbinding omrijden via de nabijgelegen Dorkwerder- en/of Walfridusbrug.

Omgeving Paddepoelsterbrug betrokken bij keuzes
Om het mogelijk te maken in de zomer van 2020 te kiezen tussen de varianten, start Rijkswaterstaat in maart 2020 met gesprekken met overheden, gebruikers en omwonenden. De provincie Groningen wordt hier nauw bij betrokken. Daarnaast wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de functie van de Paddepoelsterbrug in het fiets- en wandelnetwerk en onderzoekt Rijkswaterstaat de potentiële locaties voor een brug. Ook hierbij wordt de omgeving nauw betrokken.

Verbeteren omleidingsroutes zomer 2020 gereed
In het bestuurlijk overleg van november 2019 is er €350 duizend beschikbaar gesteld aan de gemeenten Groningen en Westerkwartier om de omleidingsroutes te verbeteren, die langer dan voorzien in gebruik zullen zijn. Beide gemeenten hebben aangegeven dit uiterlijk in het najaar van 2020 gerealiseerd te hebben.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD)
De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) bestaat uit het Prinses Margrietkanaal (Friesland), Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal (Groningen). De HLD is een van de belangrijkste waterwegen van ons land. De hoofdvaarweg is onderdeel van de verbinding Amsterdam - Noord-Nederland en verbindt de havens van Amsterdam en Rotterdam met Noord-Duitsland voor de beroepsvaart. Per jaar worden 200.000 containers over de hoofdvaarweg vervoerd. Daarmee is de hoofdvaarweg een belangrijke infrastructurele schakel en van belang voor de noordelijke economie.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport jaar later open
Nieuwsbericht
Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
Nieuwsbericht
Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen dringt aan op snelle acties voor luchtvaart en transportsector
Nieuwsbericht
Metaalunie: 'Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen'
Nieuwsbericht
Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Nieuwsbericht
AFNL-NOA: Eerste grote stappen kabinet voor ondernemerssteun ogen goed
Nieuwsbericht
EIB: Toename orderportefeuilles bouwnijverheid
Nieuwsbericht
Busdienstregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Grootste fietsenstalling van Leiden open
Nieuwsbericht
EIB: Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]