Nieuwsbericht | Datum: 25-10-2004Oproep aan minister Peijs voor PPS-aanbesteding
Gouda - VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI zijn verheugd met de suggestie van minister Peijs om investeringen in wegen te realiseren met publiek-private samenwerking (PPS). Zij reageren in een gezamenlijke brief op de voorstellen en roepen de minister op met een aanbestedingsinitiatief te komen voor projecten als Tweede Coentunnel/ Westelijke Randweg, A4 Delft-Schiedam en A15 Maasvlakte-Vaanplein.

Minister Peijs stelt dat het instellen van tol op nieuwe en/of te verbeteren infrastructuur opbrengsten genereert die, naast bijdragen uit publieke middelen, kunnen worden ingezet bij het realiseren van infrastructuur. Uit diverse verkenningen blijkt echter dat het heffen van tol onder de huidige omstandigheden niet veel zal opleveren. Nederland heeft een relatief dicht wegennetwerk met veel op- en afritten. Het heffen van tol op speciale weggedeelten zal leiden tot uitwijkgedrag. De bestaande Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit bepaalt daarnaast dat er geen tol mag worden geheven op bestaande infrastructuur. De minister kondigt in de Nota Mobiliteit een herziening van de wet aan. VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI vinden dat PPS-projecten die nu aanbestedingsrijp zijn daar niet op moeten wachten.

Ook opbrengsten uit gebiedsontwikkeling kunnen volgens Peijs worden ingezet voor infrastructuur. VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI zien deze mogelijkheid op langere termijn ook, maar stellen dat de hoogte van de opbrengsten vooral afhankelijk is van de ruimte die regionale en lokale overheden daartoe geven. Het is van belang te werken met realistische inschattingen van de mogelijke financiële bijdrage uit de grondexploitatie en vooraf de kaders aan te geven waarbinnen dit plaats moet vinden.

Het bedrijfsleven is gaarne bereid biedingen te doen voor PPS/DBFM-contracten voor realisatie van de Tweede Coentunnel annex Westrandweg en van de A4 Delft-Schiedam, op basis van gereserveerde budgetten in het MIT. Voor twee onderdelen van de corridor Rotterdam-Antwerpen, te weten de A15 Maasvlakte-Rotterdam en de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, zien de organisaties eveneens perspectieven voor een uitvraag, met haalbaar lijkende budgettaire condities en inclusief de optie van tol.
VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI hopen dat met de aanbesteding van bovengenoemde projecten op korte termijn een forse impuls wordt gegeven aan een vruchtbare publiek-private samenwerking bij de realisatie van infrastructuur in Nederland.


Deel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]