Nieuwsbericht | Datum: 25-10-2004Oproep aan minister Peijs voor PPS-aanbesteding
Gouda - VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI zijn verheugd met de suggestie van minister Peijs om investeringen in wegen te realiseren met publiek-private samenwerking (PPS). Zij reageren in een gezamenlijke brief op de voorstellen en roepen de minister op met een aanbestedingsinitiatief te komen voor projecten als Tweede Coentunnel/ Westelijke Randweg, A4 Delft-Schiedam en A15 Maasvlakte-Vaanplein.

Minister Peijs stelt dat het instellen van tol op nieuwe en/of te verbeteren infrastructuur opbrengsten genereert die, naast bijdragen uit publieke middelen, kunnen worden ingezet bij het realiseren van infrastructuur. Uit diverse verkenningen blijkt echter dat het heffen van tol onder de huidige omstandigheden niet veel zal opleveren. Nederland heeft een relatief dicht wegennetwerk met veel op- en afritten. Het heffen van tol op speciale weggedeelten zal leiden tot uitwijkgedrag. De bestaande Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit bepaalt daarnaast dat er geen tol mag worden geheven op bestaande infrastructuur. De minister kondigt in de Nota Mobiliteit een herziening van de wet aan. VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI vinden dat PPS-projecten die nu aanbestedingsrijp zijn daar niet op moeten wachten.

Ook opbrengsten uit gebiedsontwikkeling kunnen volgens Peijs worden ingezet voor infrastructuur. VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI zien deze mogelijkheid op langere termijn ook, maar stellen dat de hoogte van de opbrengsten vooral afhankelijk is van de ruimte die regionale en lokale overheden daartoe geven. Het is van belang te werken met realistische inschattingen van de mogelijke financiƫle bijdrage uit de grondexploitatie en vooraf de kaders aan te geven waarbinnen dit plaats moet vinden.

Het bedrijfsleven is gaarne bereid biedingen te doen voor PPS/DBFM-contracten voor realisatie van de Tweede Coentunnel annex Westrandweg en van de A4 Delft-Schiedam, op basis van gereserveerde budgetten in het MIT. Voor twee onderdelen van de corridor Rotterdam-Antwerpen, te weten de A15 Maasvlakte-Rotterdam en de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, zien de organisaties eveneens perspectieven voor een uitvraag, met haalbaar lijkende budgettaire condities en inclusief de optie van tol.
VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI hopen dat met de aanbesteding van bovengenoemde projecten op korte termijn een forse impuls wordt gegeven aan een vruchtbare publiek-private samenwerking bij de realisatie van infrastructuur in Nederland.


Deel dit artikel:                   

Eerste kabel voor aansluiting windparken op zee Borssele bereikt kust
Nieuwsbericht
Verleggingen kabels en leidingen A27 van start
Nieuwsbericht
Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Droogteseizoen weer van start
Nieuwsbericht
Windparken aangesloten met verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld
Nieuwsbericht
Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar
Nieuwsbericht
TEC ondersteunt bij toekomstbestendig maken van tunnels in Amsterdam
Nieuwsbericht
Mogelijke problemen navigatieapparatuur
Nieuwsbericht
Pulse consortium voorkeursaanbieder Cross River Rail in Brisbane
Nieuwsbericht
Sneller uit de file met strategische inzet bergers
Nieuwsbericht
ParkeerVak 2019: Transitie in Mobiliteit & Parkeren
Nieuwsbericht
Lievense Holding investeert in energietransitie met Petersburg Consultants
Nieuwsbericht
ProRail en Network Rail zetten samen in op innovatie
Nieuwsbericht
RWS kijkt samen met TU Delft hoe zandige oevers Houtribdijk zich gedragen
Nieuwsbericht
Alle innovatieve veiligheidsoplossingen op een rijtje
Weblogposting
Railtech podium oprichting Europees platform spooronderhoud
Nieuwsbericht
Meer en snellere treinen
Nieuwsbericht
Goedemorgen Nederland bezoekt de RailTech
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat verbetert contractdocumenten D&C-opdrachten
Nieuwsbericht
Europese subsidie voor Nederlandse infraprojecten
Nieuwsbericht
Limburg en RWS akkoord met verlengen overeenkomst Consortium Grensmaas
Nieuwsbericht
[Banners]