Koudasfaltrecyclingtrein (bron: KWS)
NIEUWE METHODE

KWS renoveert weg met de Koud Asfalt Recyclingtrein

Koudasfaltrecyclingtrein (bron: KWS)

KWS legt in het Friese Ferwert de eerste meters verharding aan via een nieuw procedé. Het werkt met een treintje aan machines die ter plaatse het asfalt van de te renoveren weg frezen en verwerken. Bijzonder daaraan: deze (Cold) Asphalt Recycling Train – (C)ART – werkt geheel bij omgevingstemperatuur.

Bij KWS zijn ze maar wat trots op de nieuwe werkwijze. Want die zorgt er voor dat er vrijwel 100% circulair gewerkt kan worden en dat ook nog eens zonder dat het weggefreesde asfalt naar een andere locatie vervoerd hoeft te worden. Dat vermindert niet alleen de verkeersoverlast, het scheelt ook aanzienlijk in de uitstoot van CO2. De koude verwerking van het materiaal in plaats van het te verhitten scheelt wat CO2-uitstoot betreft ook een slok op een borrel. Voor het werk in Ferwert levert dit een totale CO2-besparing van 50% op, zegt KWS.

Schuimbitumen

Hoe werkt het proces? Met de (Cold) Asphalt Recycling Train maakt KWS van de huidige wegverharding de nieuwe verhardingslaag op locatie. Voorafgaand aan het frezen wordt cement en zand over de te frezen asfaltlaag verdeeld. Het asfalt wordt daarna gefreesd met een schuimbitumen frees nodig. Deze freest, schuimt en mengt en lost het daarna direct in de asfaltspreidmachine. Na het frezen van het asfalt wordt op locatie de schuimbitumen toegevoegd, waarna dit wordt gemengd en gelost aan de asfaltspreider. Deze verwerkt en profileert het asfalt en geeft het de eerste dichtheid, waarna de wals zorgt voor de juiste verdichting.

Het product dat met de (C)ART methode wordt aangelegd is Bitumen Stabilised Material (BSM). BSM is van origine een Zuid-Afrikaanse wegenbouwkundige methode en wordt wereldwijd toegepast. Naast een materiaal is het ook een manier van modelering van de structurele verhardingseigenschappen. BSM is geen asfalt, maar ook geen granulaatfundering.

Levensduur

BSM combineert het beste van twee werelden, zeggen ze bij KWS. Zo is het beter dan een menggranulaat fundering in stijfheid, maar niet zo stijf dat het breekt en scheurvorming ontstaat in de deklaag. Daarnaast is het beter dan enkel conventioneel asfalt omdat de levensduur niet wordt bepaald door vermoeiing. Doordat de fundering gedeeltelijk gebonden is, is het ook een stuk minder gevoelig voor water en daarmee het verlies van cohesie in de conventionele fundering.

Raymond van de Stadt, directeur Asfaltbedrijf bij KWS: ‘Als innovatieve wegenbouwer zijn wij continu op zoek naar methodes om ons werk schoner en duurzamer uit te voeren. Wij zijn dan ook erg trots dat wij met de koud asfaltrecyclingtrein weer een grote stap zetten richting onze ambitie om in 2030 emissieloos te kunnen werken. We dagen opdrachtgevers uit om deze methode te overwegen in komende projecten. Zo kunnen wij op grote schaal deze innovatie toepassen en zo samen werken aan de weg van morgen.’
Na de pilot in Ferwert past KWS de nieuwe methode dit jaar ook toe op een project in Deventer.

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

KWS renoveert weg met de Koud Asfalt Recyclingtrein | Infrasite
Koudasfaltrecyclingtrein (bron: KWS)
NIEUWE METHODE

KWS renoveert weg met de Koud Asfalt Recyclingtrein

Koudasfaltrecyclingtrein (bron: KWS)

KWS legt in het Friese Ferwert de eerste meters verharding aan via een nieuw procedé. Het werkt met een treintje aan machines die ter plaatse het asfalt van de te renoveren weg frezen en verwerken. Bijzonder daaraan: deze (Cold) Asphalt Recycling Train – (C)ART – werkt geheel bij omgevingstemperatuur.

Bij KWS zijn ze maar wat trots op de nieuwe werkwijze. Want die zorgt er voor dat er vrijwel 100% circulair gewerkt kan worden en dat ook nog eens zonder dat het weggefreesde asfalt naar een andere locatie vervoerd hoeft te worden. Dat vermindert niet alleen de verkeersoverlast, het scheelt ook aanzienlijk in de uitstoot van CO2. De koude verwerking van het materiaal in plaats van het te verhitten scheelt wat CO2-uitstoot betreft ook een slok op een borrel. Voor het werk in Ferwert levert dit een totale CO2-besparing van 50% op, zegt KWS.

Schuimbitumen

Hoe werkt het proces? Met de (Cold) Asphalt Recycling Train maakt KWS van de huidige wegverharding de nieuwe verhardingslaag op locatie. Voorafgaand aan het frezen wordt cement en zand over de te frezen asfaltlaag verdeeld. Het asfalt wordt daarna gefreesd met een schuimbitumen frees nodig. Deze freest, schuimt en mengt en lost het daarna direct in de asfaltspreidmachine. Na het frezen van het asfalt wordt op locatie de schuimbitumen toegevoegd, waarna dit wordt gemengd en gelost aan de asfaltspreider. Deze verwerkt en profileert het asfalt en geeft het de eerste dichtheid, waarna de wals zorgt voor de juiste verdichting.

Het product dat met de (C)ART methode wordt aangelegd is Bitumen Stabilised Material (BSM). BSM is van origine een Zuid-Afrikaanse wegenbouwkundige methode en wordt wereldwijd toegepast. Naast een materiaal is het ook een manier van modelering van de structurele verhardingseigenschappen. BSM is geen asfalt, maar ook geen granulaatfundering.

Levensduur

BSM combineert het beste van twee werelden, zeggen ze bij KWS. Zo is het beter dan een menggranulaat fundering in stijfheid, maar niet zo stijf dat het breekt en scheurvorming ontstaat in de deklaag. Daarnaast is het beter dan enkel conventioneel asfalt omdat de levensduur niet wordt bepaald door vermoeiing. Doordat de fundering gedeeltelijk gebonden is, is het ook een stuk minder gevoelig voor water en daarmee het verlies van cohesie in de conventionele fundering.

Raymond van de Stadt, directeur Asfaltbedrijf bij KWS: ‘Als innovatieve wegenbouwer zijn wij continu op zoek naar methodes om ons werk schoner en duurzamer uit te voeren. Wij zijn dan ook erg trots dat wij met de koud asfaltrecyclingtrein weer een grote stap zetten richting onze ambitie om in 2030 emissieloos te kunnen werken. We dagen opdrachtgevers uit om deze methode te overwegen in komende projecten. Zo kunnen wij op grote schaal deze innovatie toepassen en zo samen werken aan de weg van morgen.’
Na de pilot in Ferwert past KWS de nieuwe methode dit jaar ook toe op een project in Deventer.

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie