N279. Afbeelding: provincie Noord-Brabant

Raad van State zet streep door Brabants wegenproject van 275 miljoen euro

N279. Afbeelding: provincie Noord-Brabant

Het grootste wegenproject ooit in Noord-Brabant gaat voorlopig niet door. De Raad van State heeft de plannen voor het aanpassen van de N279 tussen Asten en Veghel vernietigd. Aan eventuele nieuwe plannen moeten uitgebreide onderzoeken voorafgaan. De provincie Noord-Brabant en haar partners reageren teleurgesteld, maar blijven van plan om de weg te verbeteren.

Met de plannen voor het op de schop nemen van de N279 is 275 miljoen euro gemoeid. Het is daarmee het grootste Brabantse wegenproject ooit, maar voorlopig blijft het dat dus alleen op papier. Provincie, de betrokken gemeenten en waterschap Aa en Maas willen de problemen omtrent veiligheid, leefbaarheid en doorstroming in het gebied oplossen. In het plan uit 2018 wordt de weg bij Veghel verbreed en zou deze bij Helmond om de wijk Dierdonk heen gelegd worden. De aansluitingen en kruisingen zouden ongelijkvloers worden aangelegd.

‘Schuiven’ met de weg

Tegen deze plannen was veel weerstand; er werden zestig beroepschriften ingediend bij de Raad van State. De afdeling bestuursrechtspraak van dat orgaan maakte vervolgens korte metten met het inpassingsplan. Dat is onder meer in strijd met de eisen van een goede ruimtelijke ordening en de rechtszekerheid. “Zo bevat het plan zeer ruime verkeersbestemmingen die het mogelijk maken om met de weg te ‘schuiven’. Daardoor kan de weg veel dichter bij woningen en bedrijven komen te liggen dan waar in de onderzoeken van uit is gegaan”, aldus de toelichting op de uitspraak.

Daarbij blijft het echter niet. In de onderzoeken naar overlast door geluid, licht, en trillingen van de weg “is niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden van het plan, waardoor deze hinder mogelijk onderschat is.” De provincie is verder uitgegaan van een verkeersmodel dat voor een onvoldoende betrouwbare prognose van het verkeer in 2030 leidt. “Daarom had de provincie deze prognoses niet mogen gebruiken bij de tracékeuze, de keuze om de N279 om de wijk Dierdonk te leggen en de keuze voor het benodigde aantal rijstroken. Maar ook niet bij haar beoordeling van de aanvaardbaarheid van de geluid- en trillinghinder, de aantasting van de luchtkwaliteit en de natuur. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het inpassingsplan volledig vernietigd.”

Veel nieuw onderzoek nodig

Daarmee is de deur voor het verbeteren van de N279 niet dicht, maar de provincie en haar partners moeten wel terug naar de tekentafel. Zo moet er eerste een nieuw verkeersonderzoek plaatsvinden. “Op basis daarvan zal de provincie dan een nieuwe afweging moeten maken over de keuze van het tracé, het benodigde aantal rijstroken en in het bijzonder de omleiding bij de wijk Dierdonk. En zelfs als de provincie vasthoudt aan het tracé en het aantal rijstroken zal zij, op basis van de nieuwe verkeersgegevens, moeten onderzoeken en beoordelen wat de gevolgen van de weg zijn voor geluid, trilling, lichthinder, veiligheid, natuur en de luchtkwaliteit.”

Voor de provincie, gemeenten en het waterschap is deze uitspraak een bittere pil. “Niet alleen heeft dit grote gevolgen voor de planning, uitvoering en financiën van het project, het heeft ook een forse impact op verbonden projecten in de regio en vooral op de omwonenden van deze provinciale weg die al zo lang in onzekerheid leven.” De problemen met veiligheid, leefbaarheid en doorstroming zijn volgens de provincie nog altijd even urgent en de uitspraak van de Raad van State zorgt voor uitstel in het oplossen daarvan.

Opknippen in deelprojecten

Toch gaat het hele idee om de N279 aan te passen niet van tafel. “De uitspraak is een forse tegenvaller, maar het is nu aan de bij het project betrokken partners om aan de door de Raad gedane uitspraak te voldoen.” Bij de onderzoeken die moeten worden gedaan, zullen een nieuw verkeersmodel en de meest recente verkeerscijfers worden gebruikt. Verder is het plan om de aanpassing van de weg op te knippen in losse projecten. Over de omleiding bij Dierdonk zal nog het nodige besproken moeten worden. Maar de partijen denken wel “dat het aanpassen van kruisingen, rotondes en aansluitingen tot toekomstbestendige ongelijkvloerse kruisingen nog steeds relatief snel kan worden gerealiseerd.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Raad van State zet streep door Brabants wegenproject van 275 miljoen euro | Infrasite
N279. Afbeelding: provincie Noord-Brabant

Raad van State zet streep door Brabants wegenproject van 275 miljoen euro

N279. Afbeelding: provincie Noord-Brabant

Het grootste wegenproject ooit in Noord-Brabant gaat voorlopig niet door. De Raad van State heeft de plannen voor het aanpassen van de N279 tussen Asten en Veghel vernietigd. Aan eventuele nieuwe plannen moeten uitgebreide onderzoeken voorafgaan. De provincie Noord-Brabant en haar partners reageren teleurgesteld, maar blijven van plan om de weg te verbeteren.

Met de plannen voor het op de schop nemen van de N279 is 275 miljoen euro gemoeid. Het is daarmee het grootste Brabantse wegenproject ooit, maar voorlopig blijft het dat dus alleen op papier. Provincie, de betrokken gemeenten en waterschap Aa en Maas willen de problemen omtrent veiligheid, leefbaarheid en doorstroming in het gebied oplossen. In het plan uit 2018 wordt de weg bij Veghel verbreed en zou deze bij Helmond om de wijk Dierdonk heen gelegd worden. De aansluitingen en kruisingen zouden ongelijkvloers worden aangelegd.

‘Schuiven’ met de weg

Tegen deze plannen was veel weerstand; er werden zestig beroepschriften ingediend bij de Raad van State. De afdeling bestuursrechtspraak van dat orgaan maakte vervolgens korte metten met het inpassingsplan. Dat is onder meer in strijd met de eisen van een goede ruimtelijke ordening en de rechtszekerheid. “Zo bevat het plan zeer ruime verkeersbestemmingen die het mogelijk maken om met de weg te ‘schuiven’. Daardoor kan de weg veel dichter bij woningen en bedrijven komen te liggen dan waar in de onderzoeken van uit is gegaan”, aldus de toelichting op de uitspraak.

Daarbij blijft het echter niet. In de onderzoeken naar overlast door geluid, licht, en trillingen van de weg “is niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden van het plan, waardoor deze hinder mogelijk onderschat is.” De provincie is verder uitgegaan van een verkeersmodel dat voor een onvoldoende betrouwbare prognose van het verkeer in 2030 leidt. “Daarom had de provincie deze prognoses niet mogen gebruiken bij de tracékeuze, de keuze om de N279 om de wijk Dierdonk te leggen en de keuze voor het benodigde aantal rijstroken. Maar ook niet bij haar beoordeling van de aanvaardbaarheid van de geluid- en trillinghinder, de aantasting van de luchtkwaliteit en de natuur. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het inpassingsplan volledig vernietigd.”

Veel nieuw onderzoek nodig

Daarmee is de deur voor het verbeteren van de N279 niet dicht, maar de provincie en haar partners moeten wel terug naar de tekentafel. Zo moet er eerste een nieuw verkeersonderzoek plaatsvinden. “Op basis daarvan zal de provincie dan een nieuwe afweging moeten maken over de keuze van het tracé, het benodigde aantal rijstroken en in het bijzonder de omleiding bij de wijk Dierdonk. En zelfs als de provincie vasthoudt aan het tracé en het aantal rijstroken zal zij, op basis van de nieuwe verkeersgegevens, moeten onderzoeken en beoordelen wat de gevolgen van de weg zijn voor geluid, trilling, lichthinder, veiligheid, natuur en de luchtkwaliteit.”

Voor de provincie, gemeenten en het waterschap is deze uitspraak een bittere pil. “Niet alleen heeft dit grote gevolgen voor de planning, uitvoering en financiën van het project, het heeft ook een forse impact op verbonden projecten in de regio en vooral op de omwonenden van deze provinciale weg die al zo lang in onzekerheid leven.” De problemen met veiligheid, leefbaarheid en doorstroming zijn volgens de provincie nog altijd even urgent en de uitspraak van de Raad van State zorgt voor uitstel in het oplossen daarvan.

Opknippen in deelprojecten

Toch gaat het hele idee om de N279 aan te passen niet van tafel. “De uitspraak is een forse tegenvaller, maar het is nu aan de bij het project betrokken partners om aan de door de Raad gedane uitspraak te voldoen.” Bij de onderzoeken die moeten worden gedaan, zullen een nieuw verkeersmodel en de meest recente verkeerscijfers worden gebruikt. Verder is het plan om de aanpassing van de weg op te knippen in losse projecten. Over de omleiding bij Dierdonk zal nog het nodige besproken moeten worden. Maar de partijen denken wel “dat het aanpassen van kruisingen, rotondes en aansluitingen tot toekomstbestendige ongelijkvloerse kruisingen nog steeds relatief snel kan worden gerealiseerd.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam