Belijning weg

50.000 euro boete voor dodelijk ongeval wegenbouw

Foto: ProMedia / Vincent Krabbendam

Voor een ongeval waarbij een wegwerker om het leven kwam en zijn collega zwaargewond raakte, moet een wegenbouwbedrijf 50.000 euro boete betalen. De twee hadden nooit te voet mogen werken in hetzelfde vak waar een veeg-zuigwagen bezig was, oordeelt de rechter.

Het incident vond plaats bij werkzaamheden aan een snelweg. De veeg-zuigwagen werd gebruikt om na het uitfrezen van het werkvak het wegdek te reinigen. Tegelijk waren twee werknemers bezig om in dat vak GPS-metingen te verrichten. Toen de veeg-zuigwagen op enig moment achteruit reed met een snelheid van 11 kilometer per uur, werden de twee medewerkers die te voet aan het werk waren overreden. Daarbij kwam een hen om het leven en liep de ander zwaar lichamelijk letsel op.

Alleen een korte instructie

Het wegenbouwbedrijf had kunnen inschatten dat zo’n ongeluk kon gebeuren als de juiste maatregelen niet werden genomen. En de Arbowet verplicht een bedrijf ook om zulke voorzorgsmaatregelen te nemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het bij dit bedrijf gebruikelijk was om GPS-metingen te laten uitvoeren in een werkvak waar de veeg-zuigwagen nog bezig was. Dit gebeurde niet omdat het voor de goede uitvoering nodig was, maar omdat het tijdsefficiënt was.

Het onderzoek liet ook zien dat de risico-analyse in dit geval beperkt bleef tot een korte mondelinge instructie over veilig werken. Dat voldoet volgens de rechter niet als een doeltreffende manier om werknemers te wijzen op en om te laten gaan met de gevaren van het werk. De toezichthouders hebben de werknemers die de metingen uitvoerden wel aangestuurd, maar ze op enig moment ook aan dat werk overgelaten. Omdat een duidelijke instructie vooraf ontbrak, hebben zij ook niet corrigerend opgetreden om gevaren die bij het werk kwamen kijken te voorkomen.

Risico op levensgevaar

De rechtbank concludeert dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om te voorkomen dat het zo mis kon gaan. Zo is mogelijk gemaakt dat de twee tegelijk met de veeg-zuigwagen in hetzelfde vak werkten, maar het ontbrak ook aan duidelijke instructies en toezicht. Tegelijk kon men weten dat het een gevaarlijke situatie was, wat blijkt uit de instructie dat de werknemers goed moesten opletten. Dat deze mededeling op zichzelf onvoldoende is als instructie, verandert daar niets aan. Bovendien is er voor deze werkwijze gekozen om efficiënt te zijn, waarmee het bedrijf volgens de rechter het risico accepteerde dat de twee werknemers in levensgevaar zouden komen.

Toch valt de straf lager uit dan de geëiste boete van 100.000 euro. Het wegenbouwbedrijf is weliswaar in de fout gegaan maar erkent al het ten laste gelegde en de tragische gevolgen ervan. Tegelijk had het bedrijf nog nooit met de Inspectie SZW te maken gehad en was ook nog nooit strafrechtelijk vervolgd. Naar aanleiding van het ongeluk zijn veel verbeteringen doorgevoerd in het veiliger maken van de werkwijze en bedrijfsvoering. Verder kan niet worden uitgesloten dat het bedrijf als uitkomst van andere strafzaken nog schadevergoedingen aan slachtoffer en nabestaanden moet betalen. Om al die redenen houdt de rechter het op een geldboete van 50.000 euro.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

50.000 euro boete voor dodelijk ongeval wegenbouw | Infrasite
Belijning weg

50.000 euro boete voor dodelijk ongeval wegenbouw

Foto: ProMedia / Vincent Krabbendam

Voor een ongeval waarbij een wegwerker om het leven kwam en zijn collega zwaargewond raakte, moet een wegenbouwbedrijf 50.000 euro boete betalen. De twee hadden nooit te voet mogen werken in hetzelfde vak waar een veeg-zuigwagen bezig was, oordeelt de rechter.

Het incident vond plaats bij werkzaamheden aan een snelweg. De veeg-zuigwagen werd gebruikt om na het uitfrezen van het werkvak het wegdek te reinigen. Tegelijk waren twee werknemers bezig om in dat vak GPS-metingen te verrichten. Toen de veeg-zuigwagen op enig moment achteruit reed met een snelheid van 11 kilometer per uur, werden de twee medewerkers die te voet aan het werk waren overreden. Daarbij kwam een hen om het leven en liep de ander zwaar lichamelijk letsel op.

Alleen een korte instructie

Het wegenbouwbedrijf had kunnen inschatten dat zo’n ongeluk kon gebeuren als de juiste maatregelen niet werden genomen. En de Arbowet verplicht een bedrijf ook om zulke voorzorgsmaatregelen te nemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het bij dit bedrijf gebruikelijk was om GPS-metingen te laten uitvoeren in een werkvak waar de veeg-zuigwagen nog bezig was. Dit gebeurde niet omdat het voor de goede uitvoering nodig was, maar omdat het tijdsefficiënt was.

Het onderzoek liet ook zien dat de risico-analyse in dit geval beperkt bleef tot een korte mondelinge instructie over veilig werken. Dat voldoet volgens de rechter niet als een doeltreffende manier om werknemers te wijzen op en om te laten gaan met de gevaren van het werk. De toezichthouders hebben de werknemers die de metingen uitvoerden wel aangestuurd, maar ze op enig moment ook aan dat werk overgelaten. Omdat een duidelijke instructie vooraf ontbrak, hebben zij ook niet corrigerend opgetreden om gevaren die bij het werk kwamen kijken te voorkomen.

Risico op levensgevaar

De rechtbank concludeert dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om te voorkomen dat het zo mis kon gaan. Zo is mogelijk gemaakt dat de twee tegelijk met de veeg-zuigwagen in hetzelfde vak werkten, maar het ontbrak ook aan duidelijke instructies en toezicht. Tegelijk kon men weten dat het een gevaarlijke situatie was, wat blijkt uit de instructie dat de werknemers goed moesten opletten. Dat deze mededeling op zichzelf onvoldoende is als instructie, verandert daar niets aan. Bovendien is er voor deze werkwijze gekozen om efficiënt te zijn, waarmee het bedrijf volgens de rechter het risico accepteerde dat de twee werknemers in levensgevaar zouden komen.

Toch valt de straf lager uit dan de geëiste boete van 100.000 euro. Het wegenbouwbedrijf is weliswaar in de fout gegaan maar erkent al het ten laste gelegde en de tragische gevolgen ervan. Tegelijk had het bedrijf nog nooit met de Inspectie SZW te maken gehad en was ook nog nooit strafrechtelijk vervolgd. Naar aanleiding van het ongeluk zijn veel verbeteringen doorgevoerd in het veiliger maken van de werkwijze en bedrijfsvoering. Verder kan niet worden uitgesloten dat het bedrijf als uitkomst van andere strafzaken nog schadevergoedingen aan slachtoffer en nabestaanden moet betalen. Om al die redenen houdt de rechter het op een geldboete van 50.000 euro.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam