Visbrug Dordrecht. Foto: Gebr. Kloens

Nauwere samenwerking GWW-bedrijven en gemeente Dordrecht wegens succes verlengd

Visbrug Dordrecht. Foto: Gebr. Kloens

Ruim twintig GWW-bedrijven werken sinds een jaar intensiever samen met de gemeente Dordrecht. Binnen de Kring Dordrecht zorgen ze samen dat GWW-projecten van begin tot eind beter verlopen dan voorheen. En dat bevalt goed, want de partijen gaan hun samenwerking voor een periode van vijf jaar verlengen.

De Kring Dordrecht kent zijn oorsprong in zekere zin in Rotterdam. Daar leefde tien jaar geleden onder GWW-marktpartijen en de gemeente behoefte om op een meer geordende manier met elkaar te overleggen. Dat leidde tot een convenant en vervolgens tot de oprichting van MKB Kring Rotterdam, waarbij de partijen al in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gaan.

“Natuurlijk moet een gemeente gewoon de aanbestedingsregels volgen. Maar het kan voor alle partijen veel opleveren als je, voordat een aanbesteding begint, met elkaar bespreekt wat er anders kan om het project zelf beter te laten verlopen. Het gaat dan om zaken als de projectaanpak, risico’s, kansen en de contractvorm. Dat is het idee van de kenniskring zoals we die nu sinds een jaar ook in Dordrecht hebben”, legt Karel Ossewaarde uit. Hij is voorzitter van de Kring Dordrecht, waarbij de stichting Rondom GWW als een soort koepel dient van de huidige twee kenniskringen, en wellicht van meer in de toekomst.

Het artikel gaat verder onder de foto

Visbrug Dordrecht. Foto: Gebr. Kloens

Intussen zijn er 22 GWW-aannemers aangesloten bij de Kring Dordrecht. Het eerste jaar werd er samengewerkt met de gemeente Dordrecht op basis van een eenjarige intentieovereenkomst. Die liep afgelopen maart af, maar omdat de aanpak voor alle betrokkenen goed werkt, wordt er een nieuwe intentieovereenkomst voor een periode van vijf jaar gesloten. Gemeente en aannemers blijven dus tot en met medio 2026 op deze manier met elkaar in gesprek gaan om tot betere resultaten in GWW-projecten en een fijnere onderlinge samenwerking te komen.

Vanaf het begin betrokken

Vanuit de gemeente is procesmanager Maurice Ellenbroek bij de kenniskring betrokken. “Enkele jaren terug waren er wat negatieve ervaringen met GWW-projecten die op de traditionele manier waren voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd. De gemeente wilde graag dat aannemers met hun kennis van de uitvoering voortaan al in het beginstadium bij projecten betrokken zou worden. Dat is uiteindelijk gebeurd in de vorm zoals we die al kenden uit Rotterdam. En na een goed eerste jaar gaan we dus samen verder voor een periode van vijf jaar.”

Ellenbroek geeft aan dat er in dat jaar van de eerste intentieovereenkomst goede stappen zijn gezet. Het programma van de kenniskring wordt begeleid door een stuurgroep, waarin zowel gemeente als markt is vertegenwoordigd, en door twee procesmanagers. “Er wordt gezamenlijk gewerkt aan projecten, waarbij het projectteam bijvoorbeeld wordt uitgebreid met enkele aannemers die vanuit hun kennis en ervaring advies geven. Daarnaast houden verschillende werkgroepen zich bezig met thema’s als digitalisering, duurzaamheid, social return on investment (SROI), continuïteit, omgevingsmanagement en past performance. In al die werkgroepen zijn gemeente en markt vertegenwoordigd”, aldus Ellenbroek.

Soms lastig invullen

SROI is volgens Ossewaarde een mooi voorbeeld van een dossier waarop in het afgelopen jaar vooruitgang is geboekt. Bij social return wordt binnen aanbestedingen gevraagd om de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar zeker bij korter lopende GWW-projecten is dat soms lastig in te vullen. “Daarom hebben we nu een pool van mensen om uit te putten, zodat bijvoorbeeld zij-instromers in meerdere projecten achter elkaar kunnen werken en zij zelf ook echt iets aan hun traject hebben.”

Het artikel gaat verder onder de foto

Visbrug Dordrecht. Foto: Gebr. Kloens

Inzake de toegevoegde waarde van de Kring Dordrecht zegt Ossewaarde dat het vooral helpt om bepaalde patronen te doorbreken. “Voorheen bleef het bij GWW-projecten die niet vlekkeloos waren verlopen vaak bij de constatering dat het slimmer en beter had gekund. Maar het was moeilijk om de tijd en een manier te vinden om de leerpunten mee te nemen naar een volgend project. Onze werkgroepen kijken juist naar dat soort nieuwe mogelijkheden en doen daar concrete voorstellen voor. Zodat we kunnen bekijken of deze mogelijkheden breder toepasbaar zijn, bijvoorbeeld in pilots.”

Resultaten en werkwijze

Ook voor de aannemers geldt dat zij er wijzer van worden om op deze manier kennis met elkaar en de gemeente te delen, onderstreept Ossewaarde. In dat verband is een actieve houding van de aannemers van belang. “In dat eerste jaar hebben we stappen gezet en concrete resultaten geboekt en we hebben ook een onderlinge werkwijze ontwikkeld”, legt hij uit. “Als Rondom GWW hebben we bijvoorbeeld ook geleerd de leden van Kring waar nodig uit te dagen om met eigen inbreng te komen. Want als dat vervolgens in de praktijk goed blijkt te werken, heeft dat op alle deelnemers een positief effect.”

De deelnemende GWW-bedrijven van Kring Dordrecht:

 • BAM
 • De Groot en Schagen
 • De Kuiper Infrabouw
 • DG Infra
 • Dura Vermeer
 • Gebiedsmanagers
 • Gebr. De Koning
 • Gebr. Kloens
 • Gebr. Van Kessel
 • Heijmans
 • Jac Barendregt BV
 • Jos van der Graaf BV
 • Kuipers Infra Strijen
 • Lindeloof
 • Mouwrik Waardenburg
 • Timmer-Verzijl
 • Van Dijk
 • Van Ooijen
 • Verboon Maasland
 • Verheij Infra
 • Versluys Groep
 • Wallaard

Foto’s: Gebr. Kloens

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Nauwere samenwerking GWW-bedrijven en gemeente Dordrecht wegens succes verlengd | Infrasite
Visbrug Dordrecht. Foto: Gebr. Kloens

Nauwere samenwerking GWW-bedrijven en gemeente Dordrecht wegens succes verlengd

Visbrug Dordrecht. Foto: Gebr. Kloens

Ruim twintig GWW-bedrijven werken sinds een jaar intensiever samen met de gemeente Dordrecht. Binnen de Kring Dordrecht zorgen ze samen dat GWW-projecten van begin tot eind beter verlopen dan voorheen. En dat bevalt goed, want de partijen gaan hun samenwerking voor een periode van vijf jaar verlengen.

De Kring Dordrecht kent zijn oorsprong in zekere zin in Rotterdam. Daar leefde tien jaar geleden onder GWW-marktpartijen en de gemeente behoefte om op een meer geordende manier met elkaar te overleggen. Dat leidde tot een convenant en vervolgens tot de oprichting van MKB Kring Rotterdam, waarbij de partijen al in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gaan.

“Natuurlijk moet een gemeente gewoon de aanbestedingsregels volgen. Maar het kan voor alle partijen veel opleveren als je, voordat een aanbesteding begint, met elkaar bespreekt wat er anders kan om het project zelf beter te laten verlopen. Het gaat dan om zaken als de projectaanpak, risico’s, kansen en de contractvorm. Dat is het idee van de kenniskring zoals we die nu sinds een jaar ook in Dordrecht hebben”, legt Karel Ossewaarde uit. Hij is voorzitter van de Kring Dordrecht, waarbij de stichting Rondom GWW als een soort koepel dient van de huidige twee kenniskringen, en wellicht van meer in de toekomst.

Het artikel gaat verder onder de foto

Visbrug Dordrecht. Foto: Gebr. Kloens

Intussen zijn er 22 GWW-aannemers aangesloten bij de Kring Dordrecht. Het eerste jaar werd er samengewerkt met de gemeente Dordrecht op basis van een eenjarige intentieovereenkomst. Die liep afgelopen maart af, maar omdat de aanpak voor alle betrokkenen goed werkt, wordt er een nieuwe intentieovereenkomst voor een periode van vijf jaar gesloten. Gemeente en aannemers blijven dus tot en met medio 2026 op deze manier met elkaar in gesprek gaan om tot betere resultaten in GWW-projecten en een fijnere onderlinge samenwerking te komen.

Vanaf het begin betrokken

Vanuit de gemeente is procesmanager Maurice Ellenbroek bij de kenniskring betrokken. “Enkele jaren terug waren er wat negatieve ervaringen met GWW-projecten die op de traditionele manier waren voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd. De gemeente wilde graag dat aannemers met hun kennis van de uitvoering voortaan al in het beginstadium bij projecten betrokken zou worden. Dat is uiteindelijk gebeurd in de vorm zoals we die al kenden uit Rotterdam. En na een goed eerste jaar gaan we dus samen verder voor een periode van vijf jaar.”

Ellenbroek geeft aan dat er in dat jaar van de eerste intentieovereenkomst goede stappen zijn gezet. Het programma van de kenniskring wordt begeleid door een stuurgroep, waarin zowel gemeente als markt is vertegenwoordigd, en door twee procesmanagers. “Er wordt gezamenlijk gewerkt aan projecten, waarbij het projectteam bijvoorbeeld wordt uitgebreid met enkele aannemers die vanuit hun kennis en ervaring advies geven. Daarnaast houden verschillende werkgroepen zich bezig met thema’s als digitalisering, duurzaamheid, social return on investment (SROI), continuïteit, omgevingsmanagement en past performance. In al die werkgroepen zijn gemeente en markt vertegenwoordigd”, aldus Ellenbroek.

Soms lastig invullen

SROI is volgens Ossewaarde een mooi voorbeeld van een dossier waarop in het afgelopen jaar vooruitgang is geboekt. Bij social return wordt binnen aanbestedingen gevraagd om de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar zeker bij korter lopende GWW-projecten is dat soms lastig in te vullen. “Daarom hebben we nu een pool van mensen om uit te putten, zodat bijvoorbeeld zij-instromers in meerdere projecten achter elkaar kunnen werken en zij zelf ook echt iets aan hun traject hebben.”

Het artikel gaat verder onder de foto

Visbrug Dordrecht. Foto: Gebr. Kloens

Inzake de toegevoegde waarde van de Kring Dordrecht zegt Ossewaarde dat het vooral helpt om bepaalde patronen te doorbreken. “Voorheen bleef het bij GWW-projecten die niet vlekkeloos waren verlopen vaak bij de constatering dat het slimmer en beter had gekund. Maar het was moeilijk om de tijd en een manier te vinden om de leerpunten mee te nemen naar een volgend project. Onze werkgroepen kijken juist naar dat soort nieuwe mogelijkheden en doen daar concrete voorstellen voor. Zodat we kunnen bekijken of deze mogelijkheden breder toepasbaar zijn, bijvoorbeeld in pilots.”

Resultaten en werkwijze

Ook voor de aannemers geldt dat zij er wijzer van worden om op deze manier kennis met elkaar en de gemeente te delen, onderstreept Ossewaarde. In dat verband is een actieve houding van de aannemers van belang. “In dat eerste jaar hebben we stappen gezet en concrete resultaten geboekt en we hebben ook een onderlinge werkwijze ontwikkeld”, legt hij uit. “Als Rondom GWW hebben we bijvoorbeeld ook geleerd de leden van Kring waar nodig uit te dagen om met eigen inbreng te komen. Want als dat vervolgens in de praktijk goed blijkt te werken, heeft dat op alle deelnemers een positief effect.”

De deelnemende GWW-bedrijven van Kring Dordrecht:

 • BAM
 • De Groot en Schagen
 • De Kuiper Infrabouw
 • DG Infra
 • Dura Vermeer
 • Gebiedsmanagers
 • Gebr. De Koning
 • Gebr. Kloens
 • Gebr. Van Kessel
 • Heijmans
 • Jac Barendregt BV
 • Jos van der Graaf BV
 • Kuipers Infra Strijen
 • Lindeloof
 • Mouwrik Waardenburg
 • Timmer-Verzijl
 • Van Dijk
 • Van Ooijen
 • Verboon Maasland
 • Verheij Infra
 • Versluys Groep
 • Wallaard

Foto’s: Gebr. Kloens

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam