Dostal en Van der Weerd langer door met wegonderhoud Oost-Nederland

Dostal Wegenbouw uit Vorden en Van der Weerd Grafhorst verzorgen het meerjarig onderhoud aan bijna 200 kilometer aan en langs wegen in Oost-Nederland. Dankzij een voor deze opdracht ontwikkelde toepassing heeft opdrachtgever Rijkswaterstaat altijd zich op de arealen en werkzaamheden. Recent werden de contracten met een jaar verlengd.

Binnen het contract wordt er asfalt vervangen en vindt er onderhoud aan kunstwerken, verzorgingsplaatsen, bermen en watergangen plaats. Het werk is duidelijk verdeeld volgens de scheidslijn grijs-groen, waarbij Dostal het wegdek verzorgt en Van der Weerd het onderhoud van het groen en alles daaromheen.

De bedrijven hanteren een soortgelijke bedrijfsvoering, onder meer door vooral met eigen mensen en materieel te werken. Ze doorliepen samen de aanbesteding en kregen één van de drie percelen voor wegonderhoud in Oost-Nederland gegund. Al sinds mei 2018 zijn de bedrijven hiermee bezig. Recent werd de opdracht met een jaar verlengd en als het goed is, gebeurt dat volgend jaar nog een tweede en laatste keer. Een mooie aanleiding om stil te staan bij hoe de samenwerkingen binnen dit prestatiecontract worden ingevuld.

Met hun inschrijving zegden Dostal en Van der Weerd de opdrachtgever inzicht toe in de staat van het areaal en de werkzaamheden die er plaatsvinden. Om het beloofde inzicht te kunnen bieden, werd een koppeling tussen diverse bestaande systemen ontwikkeld. Contractmanager Tomas de Ruijsscher van Dostal legt uit hoe dat werkt.

Altijd zicht op geleverde prestaties

“Er worden in dit contract veel verschillende, vooral kleine werkzaamheden gecombineerd. Het vervangen van onderdelen, locaties schoonmaken en opruimen, werk aan rasters, asfaltonderhoud en meer. En dat het hele jaar rond. Op het werk zelf worden daarover gegevens ingevoerd. Die worden gekoppeld aan één van de drie niveaus die Rijkswaterstaat voor de kwaliteit van arealen hanteert. Na een keuring van die data op kantoor komen de gegevens in het systeem waar de opdrachtgever ook in kan. Zo heeft Rijkswaterstaat altijd zicht op de prestaties die wij leveren.”

Het artikel gaat verder onder de foto

De grootste werkpakketten binnen de contracten hebben betrekking op asfalt, vertelt Dostal-werkvoorbereider Jasper Hiddink. Hij licht de aanpak toe. “De staat van het asfalt wordt in kaart gebracht met behulp van videobeelden en dat levert heel veel informatie op. Daarnaast kijken we naar wat Rijkswaterstaat allemaal in de planning heeft, bijvoorbeeld qua groot onderhoud, en naar andere projecten die verband houden met ‘onze’ wegen. Zo brengen we in kaart welke schades waar zijn en welke urgentie het herstel ervan heeft. Uiteindelijk doen we voorstellen voor het werk aan het asfalt dat in onze ogen moet gebeuren.”

Zo staan dit jaar enkele grote werkpakketten voor de A1 vanaf de Duitse grens richting A35 gepland. Die worden zoveel mogelijk gecombineerd over twee weekenden uitgevoerd. De weg zelf bestaat op veel plekken uit een betonfundering met een deklaag en/of tussenlaag van asfalt. Vorig jaar werd de staat van de weg in kaart gebracht.

“Bij het inspecteren van de schades viel op dat er veel dwarsscheuren zijn. Dat is geen standaard schade, dus dat hebben we nader onderzocht met onder meer extra asfaltboringen en visuele inspecties. Ons advies was om de deklaag te vervangen en bij de kunstwerken betonherstel te plegen. En dat gaan we dus in twee weekenden doen”, aldus Hiddink.

Veel soorten onderhoud

De werkzaamheden van Van der Weerd Grafhorst binnen dit contract bestaan uit het onderhoud van het openbaar groen langs de wegen, zoals het maaien van het gras langs de wegen en het onderhouden van de naastgelegen watergangen. Dat vertelt commercieel directeur Jaap Peelen, die tevens stuurgroeplid is van de combinatie die de opdracht uitvoert.

“Daarnaast zorgen wij voor het herstel van de geleiderails, het aanbrengen van de houten flora- en faunarasters en in het najaar de snoeiwerkzaamheden aan bomen en struiken. Verder reinigen we de kolken en goten, verwijderen we de rommel langs de rijbaan en onderhouden we verzorgingsplaatsen door afvalcontainers en gazonmaaiwerk te doen. En we onderhouden de bebording, onder meer met bewassing, en de openbare verlichting.”

Het artikel gaat verder onder de foto

Van der Weerd Grafhorst

Kortom: al het dagelijks onderhoud op en langs de wegen. “Voor al onze eigen werkzaamheden zetten we onze eigen verkeersmaatregelen in, waaronder rainkarren, actiewagens en botsvrachtwagens. De werkzaamheden kunnen zowel overdag als ’s nachts worden uitgevoerd. Dagelijks zijn, afhankelijk van het seizoen, zo’n tien tot twintig medewerkers werkzaam op dit contract.

“De samenwerking tussen onze bedrijven blijkt succesvol”, stelt Peelen vast. “Beide bedrijven complementeren elkaar qua dienstverlening. Daarnaast blijkt er tussen de medewerkers van beide bedrijven een goede klik te zijn en leren ze van elkaars ervaringen en elkaars dienstverlening.”

Kleine stapjes in duurzaamheid

Binnen het geheel van de opdracht wordt ook naar duurzaamheid gekeken, al gaat dat met bescheiden stappen. “Rijkswaterstaat is nog zoekende naar manieren om wegonderhoud duurzaam in te vullen”, legt Tomas de Ruijsscher uit. “Daarom kijken we daar vooral in kleinere projecten naar. Denk aan biobased picknickbanken op verzorgingsplaatsen, wildrasters van duurzaam geproduceerd hout en LED-lampen voor de verlichting van de weg. En er is een project opgestart om een zoab-mengsel met 50 procent gerecycled materiaal toe te passen als deklaag.

Het artikel gaat verder onder de foto

De maatregelen die Dostal voorstelt en waarover de opdrachtgever besluit, hangen mede af van beschikbare budgetten. “Asfalt vervangen en draaien is relatief duur. Wanneer Rijkswaterstaat dan weet dat er over twee of drie jaar groot onderhoud aan die weg gepland staat, wordt er eerder gekozen voor maatregelen ter overbrugging van die periode. En wij denken dan mee over de beste manieren om dat te doen”, aldus Hiddink.

De Ruijsscher vult aan: “Het is onze taak om goed onderbouwde adviezen te geven over het onderhoud aan de wegen op een manier waar de weggebruikers zo min mogelijk last van hebben. De looptijd van het contract, met de verlenging dus in totaal vijf jaar, geeft ons alle ruimte om goede afwegingen te maken. En dat zorgt ook voor onderling vertrouwen tussen ons en Rijkswaterstaat.”

Tomas de Ruijscher en Jasper Hiddink. Foto: Dostal
Tomas de Ruijscher en Jasper Hiddink

Lees ook: Groot onderhoud N343 twee keer zo snel uitgevoerd

Auteur: Vincent Krabbendam

Dostal en Van der Weerd langer door met wegonderhoud Oost-Nederland | Infrasite

Dostal en Van der Weerd langer door met wegonderhoud Oost-Nederland

Dostal Wegenbouw uit Vorden en Van der Weerd Grafhorst verzorgen het meerjarig onderhoud aan bijna 200 kilometer aan en langs wegen in Oost-Nederland. Dankzij een voor deze opdracht ontwikkelde toepassing heeft opdrachtgever Rijkswaterstaat altijd zich op de arealen en werkzaamheden. Recent werden de contracten met een jaar verlengd.

Binnen het contract wordt er asfalt vervangen en vindt er onderhoud aan kunstwerken, verzorgingsplaatsen, bermen en watergangen plaats. Het werk is duidelijk verdeeld volgens de scheidslijn grijs-groen, waarbij Dostal het wegdek verzorgt en Van der Weerd het onderhoud van het groen en alles daaromheen.

De bedrijven hanteren een soortgelijke bedrijfsvoering, onder meer door vooral met eigen mensen en materieel te werken. Ze doorliepen samen de aanbesteding en kregen één van de drie percelen voor wegonderhoud in Oost-Nederland gegund. Al sinds mei 2018 zijn de bedrijven hiermee bezig. Recent werd de opdracht met een jaar verlengd en als het goed is, gebeurt dat volgend jaar nog een tweede en laatste keer. Een mooie aanleiding om stil te staan bij hoe de samenwerkingen binnen dit prestatiecontract worden ingevuld.

Met hun inschrijving zegden Dostal en Van der Weerd de opdrachtgever inzicht toe in de staat van het areaal en de werkzaamheden die er plaatsvinden. Om het beloofde inzicht te kunnen bieden, werd een koppeling tussen diverse bestaande systemen ontwikkeld. Contractmanager Tomas de Ruijsscher van Dostal legt uit hoe dat werkt.

Altijd zicht op geleverde prestaties

“Er worden in dit contract veel verschillende, vooral kleine werkzaamheden gecombineerd. Het vervangen van onderdelen, locaties schoonmaken en opruimen, werk aan rasters, asfaltonderhoud en meer. En dat het hele jaar rond. Op het werk zelf worden daarover gegevens ingevoerd. Die worden gekoppeld aan één van de drie niveaus die Rijkswaterstaat voor de kwaliteit van arealen hanteert. Na een keuring van die data op kantoor komen de gegevens in het systeem waar de opdrachtgever ook in kan. Zo heeft Rijkswaterstaat altijd zicht op de prestaties die wij leveren.”

Het artikel gaat verder onder de foto

De grootste werkpakketten binnen de contracten hebben betrekking op asfalt, vertelt Dostal-werkvoorbereider Jasper Hiddink. Hij licht de aanpak toe. “De staat van het asfalt wordt in kaart gebracht met behulp van videobeelden en dat levert heel veel informatie op. Daarnaast kijken we naar wat Rijkswaterstaat allemaal in de planning heeft, bijvoorbeeld qua groot onderhoud, en naar andere projecten die verband houden met ‘onze’ wegen. Zo brengen we in kaart welke schades waar zijn en welke urgentie het herstel ervan heeft. Uiteindelijk doen we voorstellen voor het werk aan het asfalt dat in onze ogen moet gebeuren.”

Zo staan dit jaar enkele grote werkpakketten voor de A1 vanaf de Duitse grens richting A35 gepland. Die worden zoveel mogelijk gecombineerd over twee weekenden uitgevoerd. De weg zelf bestaat op veel plekken uit een betonfundering met een deklaag en/of tussenlaag van asfalt. Vorig jaar werd de staat van de weg in kaart gebracht.

“Bij het inspecteren van de schades viel op dat er veel dwarsscheuren zijn. Dat is geen standaard schade, dus dat hebben we nader onderzocht met onder meer extra asfaltboringen en visuele inspecties. Ons advies was om de deklaag te vervangen en bij de kunstwerken betonherstel te plegen. En dat gaan we dus in twee weekenden doen”, aldus Hiddink.

Veel soorten onderhoud

De werkzaamheden van Van der Weerd Grafhorst binnen dit contract bestaan uit het onderhoud van het openbaar groen langs de wegen, zoals het maaien van het gras langs de wegen en het onderhouden van de naastgelegen watergangen. Dat vertelt commercieel directeur Jaap Peelen, die tevens stuurgroeplid is van de combinatie die de opdracht uitvoert.

“Daarnaast zorgen wij voor het herstel van de geleiderails, het aanbrengen van de houten flora- en faunarasters en in het najaar de snoeiwerkzaamheden aan bomen en struiken. Verder reinigen we de kolken en goten, verwijderen we de rommel langs de rijbaan en onderhouden we verzorgingsplaatsen door afvalcontainers en gazonmaaiwerk te doen. En we onderhouden de bebording, onder meer met bewassing, en de openbare verlichting.”

Het artikel gaat verder onder de foto

Van der Weerd Grafhorst

Kortom: al het dagelijks onderhoud op en langs de wegen. “Voor al onze eigen werkzaamheden zetten we onze eigen verkeersmaatregelen in, waaronder rainkarren, actiewagens en botsvrachtwagens. De werkzaamheden kunnen zowel overdag als ’s nachts worden uitgevoerd. Dagelijks zijn, afhankelijk van het seizoen, zo’n tien tot twintig medewerkers werkzaam op dit contract.

“De samenwerking tussen onze bedrijven blijkt succesvol”, stelt Peelen vast. “Beide bedrijven complementeren elkaar qua dienstverlening. Daarnaast blijkt er tussen de medewerkers van beide bedrijven een goede klik te zijn en leren ze van elkaars ervaringen en elkaars dienstverlening.”

Kleine stapjes in duurzaamheid

Binnen het geheel van de opdracht wordt ook naar duurzaamheid gekeken, al gaat dat met bescheiden stappen. “Rijkswaterstaat is nog zoekende naar manieren om wegonderhoud duurzaam in te vullen”, legt Tomas de Ruijsscher uit. “Daarom kijken we daar vooral in kleinere projecten naar. Denk aan biobased picknickbanken op verzorgingsplaatsen, wildrasters van duurzaam geproduceerd hout en LED-lampen voor de verlichting van de weg. En er is een project opgestart om een zoab-mengsel met 50 procent gerecycled materiaal toe te passen als deklaag.

Het artikel gaat verder onder de foto

De maatregelen die Dostal voorstelt en waarover de opdrachtgever besluit, hangen mede af van beschikbare budgetten. “Asfalt vervangen en draaien is relatief duur. Wanneer Rijkswaterstaat dan weet dat er over twee of drie jaar groot onderhoud aan die weg gepland staat, wordt er eerder gekozen voor maatregelen ter overbrugging van die periode. En wij denken dan mee over de beste manieren om dat te doen”, aldus Hiddink.

De Ruijsscher vult aan: “Het is onze taak om goed onderbouwde adviezen te geven over het onderhoud aan de wegen op een manier waar de weggebruikers zo min mogelijk last van hebben. De looptijd van het contract, met de verlenging dus in totaal vijf jaar, geeft ons alle ruimte om goede afwegingen te maken. En dat zorgt ook voor onderling vertrouwen tussen ons en Rijkswaterstaat.”

Tomas de Ruijscher en Jasper Hiddink. Foto: Dostal
Tomas de Ruijscher en Jasper Hiddink

Lees ook: Groot onderhoud N343 twee keer zo snel uitgevoerd

Auteur: Vincent Krabbendam