Asfalt

Gelderland halveert CO2-uitstoot bij asfaltverharding

Foto: ProMedia / Vincent Krabbendam

De provincie Gelderland heeft bij asfaltverharding van wegen en fietspaden in 2020 de helft minder CO2 uitgestoten dan in 2018. Volgens de provincie is dat gelukt door de versnelling van innovaties en door in aanbestedingen te vragen om duurzame manieren om asfalt te verharden.

Zoals alle overheden en overheidsdiensten werkt de provincie Gelderland toe naar een klimaatneutrale en circulaire organisatie. De CO2-uitstoot wordt jaarlijks doorgerekend, ook die van de wegenprojecten. Binnen die tak van sport is asfaltverharding goed voor de helft van de uitstoot en daar valt dus veel te winnen.

De CO2-uitstoot is omgerekend naar die per vierkante kilometer asfaltverharding, legt de provincie uit. “Op deze manier kunnen we de uitstoot goed vergelijken tussen de verschillende jaren. Uit dit onderzoek blijkt dat in 2020 de CO2-uitstoot van asfaltverhardingen met ruim 50 procent per vierkante kilometer is gedaald ten opzichte van het jaar 2018.”

Hergebruik als voorwaarde

Daarmee is weliswaar een stap vooruit gezet, maar klimaatneutraal is het werk daarmee uiteraard nog niet. “Dus gaan we door met het verminderen van de CO2-uitstoot bij het verharden van onze fietspaden, bruggen en wegen.” Bovendien wordt bij asfaltering hergebruik van materialen en grondstoffen als voorwaarde gesteld, waarmee de provincie aannemers wil stimuleren om innovatief te zijn.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Gelderland halveert CO2-uitstoot bij asfaltverharding | Infrasite
Asfalt

Gelderland halveert CO2-uitstoot bij asfaltverharding

Foto: ProMedia / Vincent Krabbendam

De provincie Gelderland heeft bij asfaltverharding van wegen en fietspaden in 2020 de helft minder CO2 uitgestoten dan in 2018. Volgens de provincie is dat gelukt door de versnelling van innovaties en door in aanbestedingen te vragen om duurzame manieren om asfalt te verharden.

Zoals alle overheden en overheidsdiensten werkt de provincie Gelderland toe naar een klimaatneutrale en circulaire organisatie. De CO2-uitstoot wordt jaarlijks doorgerekend, ook die van de wegenprojecten. Binnen die tak van sport is asfaltverharding goed voor de helft van de uitstoot en daar valt dus veel te winnen.

De CO2-uitstoot is omgerekend naar die per vierkante kilometer asfaltverharding, legt de provincie uit. “Op deze manier kunnen we de uitstoot goed vergelijken tussen de verschillende jaren. Uit dit onderzoek blijkt dat in 2020 de CO2-uitstoot van asfaltverhardingen met ruim 50 procent per vierkante kilometer is gedaald ten opzichte van het jaar 2018.”

Hergebruik als voorwaarde

Daarmee is weliswaar een stap vooruit gezet, maar klimaatneutraal is het werk daarmee uiteraard nog niet. “Dus gaan we door met het verminderen van de CO2-uitstoot bij het verharden van onze fietspaden, bruggen en wegen.” Bovendien wordt bij asfaltering hergebruik van materialen en grondstoffen als voorwaarde gesteld, waarmee de provincie aannemers wil stimuleren om innovatief te zijn.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam