Keizersveerbrug A27. Foto: Rijkswaterstaat

Platform voor gebruikte bruggen gelanceerd

Foto: Rijkswaterstaat

De Nationale Bruggenbank is een nieuw onafhankelijk platform voor overheden waar het aanbod in gebruikte bruggen wordt samengebracht. Dit moet bijdragen aan het realiseren van overheidsdoelen op het gebied van hergebruik en circulariteit.

Het is een initiatief van Rijkswaterstaat en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. De Bruggenstichting beheert de database. Beheerders hebben alle informatie van de verschillende bruggen die zij beheren tot hun beschikking. Dat geeft ze ook inzicht in wanneer die objecten in aanmerking komen voor hergebruik en wat zij zelf voor soort brug nodig hebben op een specifieke locatie. De Bruggenbank is ontstaan vanuit het idee om alle kennis en informatie op dat vlak op een centrale plek bij elkaar te brengen.

Slopen, vervangen of hergebruiken

De database kan bijdragen aan het realiseren van overheidsambities op het gebied van hergebruik en circulariteit. Dat is met bruggen geen gemakkelijke opdracht, geeft Rijkswaterstaat aan, maar als het lukt dan worden er ook meteen flinke stappen gezet in de reductie van grondstofgebruik en CO2-uitstoot. Veel bruggen staan vanwege een functiewijziging op de planning om te worden gesloopt of vervangen, maar dat betekent niet dat ze ook aan het einde van hun levensduur zijn.

Juridische aspecten

Hergebruik is vaak nog een prima optie, niet alleen voor onderdelen maar ook voor het object als geheel. De Bruggenbank maakt voor overheden op tijd inzichtelijk wanneer welke bruggen beschikbaar worden voor hergebruik. Zij hebben dan ook de tijd om te beoordelen of het beschikbare aanbod geschikt is. Omdat hergebruik van bruggen complex is, is er een handreiking voor opgesteld. Die legt onder meer uit welke stappen er moeten worden gezet en waar allemaal aan gedacht moet worden, van juridische aspecten tot transport en inpassing in het landschap.

Auteur: Vincent Krabbendam

Platform voor gebruikte bruggen gelanceerd | Infrasite
Keizersveerbrug A27. Foto: Rijkswaterstaat

Platform voor gebruikte bruggen gelanceerd

Foto: Rijkswaterstaat

De Nationale Bruggenbank is een nieuw onafhankelijk platform voor overheden waar het aanbod in gebruikte bruggen wordt samengebracht. Dit moet bijdragen aan het realiseren van overheidsdoelen op het gebied van hergebruik en circulariteit.

Het is een initiatief van Rijkswaterstaat en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. De Bruggenstichting beheert de database. Beheerders hebben alle informatie van de verschillende bruggen die zij beheren tot hun beschikking. Dat geeft ze ook inzicht in wanneer die objecten in aanmerking komen voor hergebruik en wat zij zelf voor soort brug nodig hebben op een specifieke locatie. De Bruggenbank is ontstaan vanuit het idee om alle kennis en informatie op dat vlak op een centrale plek bij elkaar te brengen.

Slopen, vervangen of hergebruiken

De database kan bijdragen aan het realiseren van overheidsambities op het gebied van hergebruik en circulariteit. Dat is met bruggen geen gemakkelijke opdracht, geeft Rijkswaterstaat aan, maar als het lukt dan worden er ook meteen flinke stappen gezet in de reductie van grondstofgebruik en CO2-uitstoot. Veel bruggen staan vanwege een functiewijziging op de planning om te worden gesloopt of vervangen, maar dat betekent niet dat ze ook aan het einde van hun levensduur zijn.

Juridische aspecten

Hergebruik is vaak nog een prima optie, niet alleen voor onderdelen maar ook voor het object als geheel. De Bruggenbank maakt voor overheden op tijd inzichtelijk wanneer welke bruggen beschikbaar worden voor hergebruik. Zij hebben dan ook de tijd om te beoordelen of het beschikbare aanbod geschikt is. Omdat hergebruik van bruggen complex is, is er een handreiking voor opgesteld. Die legt onder meer uit welke stappen er moeten worden gezet en waar allemaal aan gedacht moet worden, van juridische aspecten tot transport en inpassing in het landschap.

Auteur: Vincent Krabbendam