EIB publicatie Investeren in de infrastructuur

Investeren in de infrastructuur Trends en beleidsuitdagingen

In de komende decennia zijn er grote opgaven voor de infrastructuur. In totaal is in de periode tot 2030 € 250 miljard nodig voor rijkswegen, spoorwegen, gemeentelijke infrastructuur, waterveiligheid en ondergrondse infrastructuur. Door de toenemende mobiliteit nemen de knelpunten in de infrastructuur in de komende jaren verder toe. Daarnaast wordt reconstructie en vervanging van de bestaande infrastructuur belangrijker.

In het rapport wordt aangegeven wat deze ontwikkelingen betekenen voor de budgetten voor infrastructuur. Naast de infrastructuuropgaven gaat het rapport ook in op enkele majeure ontwikkelingen die op de langere termijn impact zullen hebben op de vraag naar infrastructuur, zoals de zelfrijdende auto en de elektrische auto.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.
U kunt het rapport hier downloaden
U kunt de gedrukte publicatie á €15,00 bestellen via de website van EIB

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)