LZV (langere en zwaardere) vrachtwagens van 60 ton toegelaten

Voor LZV (langere en zwaardere) vrachtwagens geldt voortaan weer het maximum gewicht van 60 ton. De decentrale overheden gingen op 15 mei 2008 akkoord met het voorstel hiervoor van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat tijdens een bijeenkomst van het Nationaal Mobiliteitsberaad. Uit onderzoek blijkt dat de 60-tons LZV’s (lange zware vrachtwagens) geen ongunstiger effect hebben op bruggen, tunnels en viaducten dan conventionale vrachtwagens van 50 ton. Dit komt vooral omdat het gewicht wordt verdeeld over meer wielassen en een grotere voertuiglengte.

Het toelaten van zwaardere LZV’s heeft voordelen. Ze kunnen meer lading vervoeren voor dezelfde hoeveelheid brandstof en er rijden minder vrachtwagens waardoor de filedruk afneemt en de uitstoot van uitlaatgassen minder is. Eurlings kondigt aan dat, mede gezien de verwachte toename van LZV’s, hij extra aandacht gaat besteden aan de handhaving van het maximaal toegestane gewicht en andere regels voor de LZV’s. De LZV’s moeten ten opzichte van “gewone vrachtwagens” voldoen aan extra randvoorwaarden en eisen op het gebied van verkeersveiligheid, voertuiguitrusting, chauffeursopleidingen en systematiek van ontheffingverlening door wegbeheerders.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de kamerbrieven op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken

* 20082197 impact langere en zwaardere vrachtwagens (lzv) op infrastructuur. Kamerstuk | 2008-05-15

* 20082197 bijlage 1 tno bouw en ondergrond tno-rapport. Bijlage | 2008-05-15 | Pdf document | 181 KB

* 20082197 bijlage 2 rdw overzicht afgegeven kerngebieden ten behoeve van LZV ontheffingen. Bijlage | 2008-05-15.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Verkeersorganisaties tegen LZV’s buiten hoofdwegennet (14-09-2007)

Megatrucks on EU roads under strict conditions (06-09-2007)

Vervolg proef langere en zwaardere vrachtwagen (26-10-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat