Extra verkeersmaatregelen op topdruktedagen in Maastricht

De Gemeente Maastricht gaat extra verkeersmaatregelen nemen tijdens topdruktedagen. Hetdoel is om de verkeersstromen tijdens die dagen beter te kunnen beheersen en de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad te waarborgen. Topdruktedagen komen vooral voor op Duitse en Belgische feestdagen en de hele decembermaand. De stad wil ook op deze dagen een prettige en gastvrije stad zijn. De aanvullende maatregelen kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Het maatregelenpakket richt zich op de volgende vier onderdelen te weten: informeren, verleiden en geleiden, gebieden en verbieden en organisatie.

Informeren

* Bezoekers en bewoners informeren over een topdruktedag

* Optimalisering bewegwijzering

* Reisadvies afgeven aan rand van de stad

* Verwijsborden aanbrengen voor de terugweg, de stad uit

* Verbeteren doorgang nood-en hulpdiensten

Verleiden en geleiden

* Reistijd weergeven van parkeerlocatie naar de binnenstad

* Stimuleren of beperken gebruik bepaalde routes

* Proberen bezoekers langer te binden in de stad door het inzetten van arrangementen

Gebieden en verbieden

* Inzet politie en stadstoezicht om verkeer te regelen

* Doorsturen verkeer bij volle parkeergarages en verwijzen naar alternatieven

* Doorstroming bussen verbeteren

Organisatie

* Eenduidige commandostructuur voor coördinatie en regie

Naast de bovenstaande maatregelen zijn er ook andere plannen in ontwikkeling die een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de stad. Voorbeelden hiervan zijn het geplande PenR terrein in de Beatrixhaven in combinatie met de lightrailverbinding Heerlen – Maastricht, het verbeteren van het Parkeerroute informatiesysteem en de mogelijke invoering van goedkoop openbaar vervoer tijdens topdruktedagen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Maastricht